Advanced

Vidareutveckling i standardsystemkontext

Hajas, Natalia and Ramicevic, Jasmina (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Standardsystem är något som är mycket vanligt hos företag idag. Det är många som implementerar sådana system för att effektivisera sin verksamhet. När verksamheten hos ett företag förändras eller om verksamheten skiljer sig något från andra uppstår vissa problem med standarder i system. I det läget kan det bli nödvändigt att vidareutveckla ett standardsystem för att det ska passa just det företagets verksamhet. Vidareutveckling kan till exempel ske i form av anpassningar eller i form av förvaltning. Det som ska vidareutvecklas kan upptäckas redan i säljfasen av ett standardsystem eller i ett senare skede då företaget får en förändring i sin verksamhet. Denna typ av utveckling är dock hittills mycket svagt utforskad och det finns inga... (More)
Standardsystem är något som är mycket vanligt hos företag idag. Det är många som implementerar sådana system för att effektivisera sin verksamhet. När verksamheten hos ett företag förändras eller om verksamheten skiljer sig något från andra uppstår vissa problem med standarder i system. I det läget kan det bli nödvändigt att vidareutveckla ett standardsystem för att det ska passa just det företagets verksamhet. Vidareutveckling kan till exempel ske i form av anpassningar eller i form av förvaltning. Det som ska vidareutvecklas kan upptäckas redan i säljfasen av ett standardsystem eller i ett senare skede då företaget får en förändring i sin verksamhet. Denna typ av utveckling är dock hittills mycket svagt utforskad och det finns inga ramverk för vidareutveckling. Syftet med denna undersökning är att utveckla ett ramverk för vidareutveckling i standardsystemkontext. Detta sker genom en empirisk undersökning med intervjuer och dokumentationsgranskning. Resultatet visas genom ett ramverk där de olika faserna i vidareutveckling av standardsystem presenteras: inledning, utveckling, implementering samt drift och underhåll. Dessutom visas de påverkande faktorerna: verktyg, kompetens, användarsynpunkter och kritiska framgångsfaktorer. Även förändringsbehovet av vidareutveckling presenteras; Kunden vill ha ett system som passar in på verksamheten. Sist kan man se resultat, vilket är den nytta som kunden får ut av vidareutveckling. Vidareutveckling skiljer sig inte mycket från vanlig standardsystemutveckling i processen. De saker som är unika med vidareutveckling är att man i vidareutvecklingen använder utvecklingsverktyg som är mycket effektiva, att man måste ta hänsyn till körande installationer och att utvecklingsprocessen har en kortare inledningsfas, vilket även gör att hela processen blir kortare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hajas, Natalia and Ramicevic, Jasmina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
systemutveckling, standardsystem, Vidareutveckling, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334692
date added to LUP
2006-05-16
date last changed
2010-08-03 10:49:16
@misc{1334692,
 abstract   = {Standardsystem är något som är mycket vanligt hos företag idag. Det är många som implementerar sådana system för att effektivisera sin verksamhet. När verksamheten hos ett företag förändras eller om verksamheten skiljer sig något från andra uppstår vissa problem med standarder i system. I det läget kan det bli nödvändigt att vidareutveckla ett standardsystem för att det ska passa just det företagets verksamhet. Vidareutveckling kan till exempel ske i form av anpassningar eller i form av förvaltning. Det som ska vidareutvecklas kan upptäckas redan i säljfasen av ett standardsystem eller i ett senare skede då företaget får en förändring i sin verksamhet. Denna typ av utveckling är dock hittills mycket svagt utforskad och det finns inga ramverk för vidareutveckling. Syftet med denna undersökning är att utveckla ett ramverk för vidareutveckling i standardsystemkontext. Detta sker genom en empirisk undersökning med intervjuer och dokumentationsgranskning. Resultatet visas genom ett ramverk där de olika faserna i vidareutveckling av standardsystem presenteras: inledning, utveckling, implementering samt drift och underhåll. Dessutom visas de påverkande faktorerna: verktyg, kompetens, användarsynpunkter och kritiska framgångsfaktorer. Även förändringsbehovet av vidareutveckling presenteras; Kunden vill ha ett system som passar in på verksamheten. Sist kan man se resultat, vilket är den nytta som kunden får ut av vidareutveckling. Vidareutveckling skiljer sig inte mycket från vanlig standardsystemutveckling i processen. De saker som är unika med vidareutveckling är att man i vidareutvecklingen använder utvecklingsverktyg som är mycket effektiva, att man måste ta hänsyn till körande installationer och att utvecklingsprocessen har en kortare inledningsfas, vilket även gör att hela processen blir kortare.},
 author    = {Hajas, Natalia and Ramicevic, Jasmina},
 keyword   = {systemutveckling,standardsystem,Vidareutveckling,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vidareutveckling i standardsystemkontext},
 year     = {2006},
}