Advanced

Dagens kompetenskrav på nyutexaminerade systemvetare

Hjertstrand, Marjam and Bergkvist, Lina (2009)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Att nyutexaminerade systemvetare kan utöva många olika typer av yrkesroller och att IS-disciplinen är svåridentifierad kräver en mångsidighet hos systemvetare och medför även att kompetenskraven kan variera. Denna uppsats belyser de kompetenskrav som företag ställer på nyutexaminerade systemvetare idag för att ge tips och vägledning till studenter under utbildning. Huvudpunkterna i uppsatsens teoretiska ramverk är begrepp som kunskap och kompetens samt en redogörelse för ämnesföreträdarnas olika åsikter kring IS-disciplinen ur ett utbildningsperspektiv. Vidare en kort redogörelse för det systemvetenskapliga yrket och de olika yrkesroller en systemvetare kan komma att befatta sig med. Den genomförda intervjuundersökningen visade att de mest... (More)
Att nyutexaminerade systemvetare kan utöva många olika typer av yrkesroller och att IS-disciplinen är svåridentifierad kräver en mångsidighet hos systemvetare och medför även att kompetenskraven kan variera. Denna uppsats belyser de kompetenskrav som företag ställer på nyutexaminerade systemvetare idag för att ge tips och vägledning till studenter under utbildning. Huvudpunkterna i uppsatsens teoretiska ramverk är begrepp som kunskap och kompetens samt en redogörelse för ämnesföreträdarnas olika åsikter kring IS-disciplinen ur ett utbildningsperspektiv. Vidare en kort redogörelse för det systemvetenskapliga yrket och de olika yrkesroller en systemvetare kan komma att befatta sig med. Den genomförda intervjuundersökningen visade att de mest efterfrågade egenskaperna var programmering och databaser samt personer med drivkraft. De kunskapsspecifika egenskaperna ansågs som grundkrav medan de personliga egenskaperna oftast avgjorde vilka personer som passade in på företaget. Arbetslivserfarenhet sågs som något positivt men var inget som informanterna förväntade sig av nyutexaminerade systemvetare. Många företag skulle ha önskat att det fanns en bättre samverkan mellan näringsliv och universitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjertstrand, Marjam and Bergkvist, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kompetens, Arbetsmarknad, kunskapsspecifika egenskaper, personliga egenskaper, arbetslivserfarenhet, systemvetare, yrkesroller, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1334991
date added to LUP
2009-01-13 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:02
@misc{1334991,
 abstract   = {Att nyutexaminerade systemvetare kan utöva många olika typer av yrkesroller och att IS-disciplinen är svåridentifierad kräver en mångsidighet hos systemvetare och medför även att kompetenskraven kan variera. Denna uppsats belyser de kompetenskrav som företag ställer på nyutexaminerade systemvetare idag för att ge tips och vägledning till studenter under utbildning. Huvudpunkterna i uppsatsens teoretiska ramverk är begrepp som kunskap och kompetens samt en redogörelse för ämnesföreträdarnas olika åsikter kring IS-disciplinen ur ett utbildningsperspektiv. Vidare en kort redogörelse för det systemvetenskapliga yrket och de olika yrkesroller en systemvetare kan komma att befatta sig med. Den genomförda intervjuundersökningen visade att de mest efterfrågade egenskaperna var programmering och databaser samt personer med drivkraft. De kunskapsspecifika egenskaperna ansågs som grundkrav medan de personliga egenskaperna oftast avgjorde vilka personer som passade in på företaget. Arbetslivserfarenhet sågs som något positivt men var inget som informanterna förväntade sig av nyutexaminerade systemvetare. Många företag skulle ha önskat att det fanns en bättre samverkan mellan näringsliv och universitet.},
 author    = {Hjertstrand, Marjam and Bergkvist, Lina},
 keyword   = {kompetens,Arbetsmarknad,kunskapsspecifika egenskaper,personliga egenskaper,arbetslivserfarenhet,systemvetare,yrkesroller,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dagens kompetenskrav på nyutexaminerade systemvetare},
 year     = {2009},
}