Advanced

Har integrationen inom EU bidragit till en mer eller mindre jämlik BNP-fördelning?

Wagman, Katarina and Samnegård, Emil (2005)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Trots att den Europeiska Unionen tillhör ett av de rikaste områdena i världen så finns det stora skillnader i inkomster och möjligheter både mellan och inom medlemsländerna. Vi har försökt undersöka vilken inverkan den europeiska integrationen EU fått på BNP-fördelningen inom regioner mellan EU:s medlemsländer, det vill säga om regionerna divergerat eller konvergerat med varandra. Vi utgår ifrån två krafter: den agglomererande som genom urbanisering etc drar kapital och ekonomisk verksamhet till ländernas centrum, och EU:s regionalpolitik som genom olika stödprojekt fördelar åtskilliga miljarder till de BNP mässigt svagare regionerna. För att kunna fördjupa arbetet fick vi begränsa antalet länder till fyra, i hopp om att kunna dra... (More)
Trots att den Europeiska Unionen tillhör ett av de rikaste områdena i världen så finns det stora skillnader i inkomster och möjligheter både mellan och inom medlemsländerna. Vi har försökt undersöka vilken inverkan den europeiska integrationen EU fått på BNP-fördelningen inom regioner mellan EU:s medlemsländer, det vill säga om regionerna divergerat eller konvergerat med varandra. Vi utgår ifrån två krafter: den agglomererande som genom urbanisering etc drar kapital och ekonomisk verksamhet till ländernas centrum, och EU:s regionalpolitik som genom olika stödprojekt fördelar åtskilliga miljarder till de BNP mässigt svagare regionerna. För att kunna fördjupa arbetet fick vi begränsa antalet länder till fyra, i hopp om att kunna dra generella slutsatser för hela EU. På grund av dess olikheter valdes Belgien, Italien, Spanien och Sverige. För att ge en tydligare bild av nittiotalets utveckling presenterar vi först en bakgrund av de olika ländernas tillväxt. För att mäta själva utvecklingen i de valda länderna har vi till vår hjälp använt oss av två metoder, Ginikoefficienten, som mäter hur mycket ett lands inkomstspridning avviker från en perfekt BNP-fördelning samt en metod som undersöker hur storstadsregionerna och de tre mest eftersläpande regionerna i vardera land utvecklat sig i förhållande till EU. Uppsatsen hanterar i tur och ordning ländernas utveckling, integrationens effekter, EU:s regionalpolitik och de två empiriska metoder som klargör BNP-utvecklingens fördelning. Tanken med uppsatsen är att på ett okomplicerat sätt ge läsaren en inblick i den regionala utvecklingen inom EU, en utveckling vi alla påverkas av. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335060,
 abstract   = {Trots att den Europeiska Unionen tillhör ett av de rikaste områdena i världen så finns det stora skillnader i inkomster och möjligheter både mellan och inom medlemsländerna. Vi har försökt undersöka vilken inverkan den europeiska integrationen EU fått på BNP-fördelningen inom regioner mellan EU:s medlemsländer, det vill säga om regionerna divergerat eller konvergerat med varandra. Vi utgår ifrån två krafter: den agglomererande som genom urbanisering etc drar kapital och ekonomisk verksamhet till ländernas centrum, och EU:s regionalpolitik som genom olika stödprojekt fördelar åtskilliga miljarder till de BNP mässigt svagare regionerna. För att kunna fördjupa arbetet fick vi begränsa antalet länder till fyra, i hopp om att kunna dra generella slutsatser för hela EU. På grund av dess olikheter valdes Belgien, Italien, Spanien och Sverige. För att ge en tydligare bild av nittiotalets utveckling presenterar vi först en bakgrund av de olika ländernas tillväxt. För att mäta själva utvecklingen i de valda länderna har vi till vår hjälp använt oss av två metoder, Ginikoefficienten, som mäter hur mycket ett lands inkomstspridning avviker från en perfekt BNP-fördelning samt en metod som undersöker hur storstadsregionerna och de tre mest eftersläpande regionerna i vardera land utvecklat sig i förhållande till EU. Uppsatsen hanterar i tur och ordning ländernas utveckling, integrationens effekter, EU:s regionalpolitik och de två empiriska metoder som klargör BNP-utvecklingens fördelning. Tanken med uppsatsen är att på ett okomplicerat sätt ge läsaren en inblick i den regionala utvecklingen inom EU, en utveckling vi alla påverkas av.},
 author    = {Wagman, Katarina and Samnegård, Emil},
 keyword   = {Ginikoefficient,regionalutjämning,inkomstfördelning,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har integrationen inom EU bidragit till en mer eller mindre jämlik BNP-fördelning?},
 year     = {2005},
}