Advanced

Interaktion mellan IT-stöd och yrkesroll – Kontextförändringar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

Lindblom, Stefan; Månsson, Jonas and Hultén, Andreas (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I denna studie använder vi oss av ett teoretiskt ramverk baserad på den socialkonstruktivistiska teorin The Human Environment Modell (HEM). Detta gör vi med syfte att se vad för information vi kan få fram från en aktörsgrupp om: Hur den sociala interaktionen som skett mellan denna aktörsgrupp och ett IT-stöd har förändrat aktörsgruppens roll och dess sociala kontext. Vi använder detta ramverk för att utifrån bibliotekariers perspektiv beskriva, hur interaktionen mellan det centrala bibliotekssystemet LIBRIS och bibliotekarier har förändrat bibliotekarierollen på universitets- och högskolebibliotek. För att besvara detta syfte valde vi att utföra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av... (More)
I denna studie använder vi oss av ett teoretiskt ramverk baserad på den socialkonstruktivistiska teorin The Human Environment Modell (HEM). Detta gör vi med syfte att se vad för information vi kan få fram från en aktörsgrupp om: Hur den sociala interaktionen som skett mellan denna aktörsgrupp och ett IT-stöd har förändrat aktörsgruppens roll och dess sociala kontext. Vi använder detta ramverk för att utifrån bibliotekariers perspektiv beskriva, hur interaktionen mellan det centrala bibliotekssystemet LIBRIS och bibliotekarier har förändrat bibliotekarierollen på universitets- och högskolebibliotek. För att besvara detta syfte valde vi att utföra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av tre intervjuer med bibliotekarier på Lunds Universitet och Malmö Högskola. Den kvantitativa biten består av en enkätundersökning riktad mot sex av Sveriges största universitets- och högskolebibliotek. Undersökningens resultat visar att den sociala interaktionen mellan LIBRIS och bibliotekarier har förändrat bibliotekarierollen och dess sociala kontext både genom förändringar i de individuella, innovativa, uppgiftens, organisatoriska, omgivningens samt gruppens karaktärsdrag. Utifrån resultatet av undersökningen har vi dragit slutsatsen att en utvärdering av en aktörs kontext, med hjälp av HEM som teoretiskt ramverk, ger en generell bild av hur den sociala interaktionen mellan ett IT-stöd och en aktörsroll har förändrat en yrkesroll och dess sociala kontext. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblom, Stefan; Månsson, Jonas and Hultén, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
aktörer, Social interaktion, bibliotek, Socialkonstruktivism, bibliotekssystem, LIBRIS, bibliotekarie, aktörsroller., Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335203
date added to LUP
2008-06-25
date last changed
2010-08-03 10:51:52
@misc{1335203,
 abstract   = {I denna studie använder vi oss av ett teoretiskt ramverk baserad på den socialkonstruktivistiska teorin The Human Environment Modell (HEM). Detta gör vi med syfte att se vad för information vi kan få fram från en aktörsgrupp om: Hur den sociala interaktionen som skett mellan denna aktörsgrupp och ett IT-stöd har förändrat aktörsgruppens roll och dess sociala kontext. Vi använder detta ramverk för att utifrån bibliotekariers perspektiv beskriva, hur interaktionen mellan det centrala bibliotekssystemet LIBRIS och bibliotekarier har förändrat bibliotekarierollen på universitets- och högskolebibliotek. För att besvara detta syfte valde vi att utföra både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen består av tre intervjuer med bibliotekarier på Lunds Universitet och Malmö Högskola. Den kvantitativa biten består av en enkätundersökning riktad mot sex av Sveriges största universitets- och högskolebibliotek. Undersökningens resultat visar att den sociala interaktionen mellan LIBRIS och bibliotekarier har förändrat bibliotekarierollen och dess sociala kontext både genom förändringar i de individuella, innovativa, uppgiftens, organisatoriska, omgivningens samt gruppens karaktärsdrag. Utifrån resultatet av undersökningen har vi dragit slutsatsen att en utvärdering av en aktörs kontext, med hjälp av HEM som teoretiskt ramverk, ger en generell bild av hur den sociala interaktionen mellan ett IT-stöd och en aktörsroll har förändrat en yrkesroll och dess sociala kontext.},
 author    = {Lindblom, Stefan and Månsson, Jonas and Hultén, Andreas},
 keyword   = {aktörer,Social interaktion,bibliotek,Socialkonstruktivism,bibliotekssystem,LIBRIS,bibliotekarie,aktörsroller.,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Interaktion mellan IT-stöd och yrkesroll – Kontextförändringar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv},
 year     = {2008},
}