Advanced

Adoptionen av Affärsdriven SOA

Holmberg, Nicklas and Svensson, Hampus (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ämnar ge en indikation på huruvida affärsdriven SOA har adopterats i organisationer vilka har utfört eller planerat att utföra ett SOA-initiativ. Genom att karakterisera begreppet SOA via den litterära grund uppsatsen vilar på, har vi kunnat identifiera teman utifrån vilka vi utformat en intervjuguide i syfte att utföra en intervjuundersökning, i form av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet transkriberades och analyserades. Via meningskoncentration kunde vi sedan presentera informanternas syn på ovanstående syfte samt relatera detta till litteraturgenomgången. Detta resonemang blev till en diskussion för att därifrån nå ett resultat och således kunna ge ett forskningsbidrag. Slutsatsen visade på att det... (More)
Uppsatsen ämnar ge en indikation på huruvida affärsdriven SOA har adopterats i organisationer vilka har utfört eller planerat att utföra ett SOA-initiativ. Genom att karakterisera begreppet SOA via den litterära grund uppsatsen vilar på, har vi kunnat identifiera teman utifrån vilka vi utformat en intervjuguide i syfte att utföra en intervjuundersökning, i form av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet transkriberades och analyserades. Via meningskoncentration kunde vi sedan presentera informanternas syn på ovanstående syfte samt relatera detta till litteraturgenomgången. Detta resonemang blev till en diskussion för att därifrån nå ett resultat och således kunna ge ett forskningsbidrag. Slutsatsen visade på att det affärsdrivna perspektivet vid SOA-initiativ bland våra informanters organisationer saknas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmberg, Nicklas and Svensson, Hampus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Affärsdriven SOA, tjänsteorienterad arkitektur, verksamhetsprocess, mjukvarutjänst, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1335449
date added to LUP
2008-01-22
date last changed
2010-08-03 10:51:19
@misc{1335449,
 abstract   = {Uppsatsen ämnar ge en indikation på huruvida affärsdriven SOA har adopterats i organisationer vilka har utfört eller planerat att utföra ett SOA-initiativ. Genom att karakterisera begreppet SOA via den litterära grund uppsatsen vilar på, har vi kunnat identifiera teman utifrån vilka vi utformat en intervjuguide i syfte att utföra en intervjuundersökning, i form av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet transkriberades och analyserades. Via meningskoncentration kunde vi sedan presentera informanternas syn på ovanstående syfte samt relatera detta till litteraturgenomgången. Detta resonemang blev till en diskussion för att därifrån nå ett resultat och således kunna ge ett forskningsbidrag. Slutsatsen visade på att det affärsdrivna perspektivet vid SOA-initiativ bland våra informanters organisationer saknas.},
 author    = {Holmberg, Nicklas and Svensson, Hampus},
 keyword   = {Affärsdriven SOA,tjänsteorienterad arkitektur,verksamhetsprocess,mjukvarutjänst,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Adoptionen av Affärsdriven SOA},
 year     = {2008},
}