Advanced

Reglera Mera

Andersson, Fredrik (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker alkoholens pris- och inkomstelasticiteter i Sverige, för att på så vis undersöka om det svenska alkoholmonopolet genom Systembolaget ger den eftersökta effekt på alkoholkonsumtionen i landet, dvs konsumtionsminskning genom prisreglering. För att renodla elasticiteterna så mycket som möjligt studeras i första hand Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län, detta då Systembolagets ställning på marknaden är som starkast där då inga andra förskaffningsmöjligheter som t ex egenimport eller köp av smuggelsprit existerar i någon större utsträckning i de länen. De resultaten kompareras sedan med en nationell skattning för att se hur det ter sig på nationell nivå. Resultaten visade att det föreligger en negativ... (More)
Uppsatsen undersöker alkoholens pris- och inkomstelasticiteter i Sverige, för att på så vis undersöka om det svenska alkoholmonopolet genom Systembolaget ger den eftersökta effekt på alkoholkonsumtionen i landet, dvs konsumtionsminskning genom prisreglering. För att renodla elasticiteterna så mycket som möjligt studeras i första hand Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län, detta då Systembolagets ställning på marknaden är som starkast där då inga andra förskaffningsmöjligheter som t ex egenimport eller köp av smuggelsprit existerar i någon större utsträckning i de länen. De resultaten kompareras sedan med en nationell skattning för att se hur det ter sig på nationell nivå. Resultaten visade att det föreligger en negativ priselasticitet på alkohol på den regionala analysnivån såväl som på den nationella. Elasticiteterna på nationell nivå är dock avsevärt starkare. Inkomstelasticiteterna på regional nivå var positiva, medan de på nationell nivå inte var statistiskt signifikanta. Uppsatsen konkluderar att monopolet i grunden ger de konsumtionseffekter som genom alkoholpolitiken eftersöks, men blir i regel ett verkningslöst redskap för konsumtionstyrning genom prissättning ju längre söderut i landet man kommer. Detta då ett monopol behöver vara just ett monopol för att kunna styra konsumtionen genom prissättning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1335527,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker alkoholens pris- och inkomstelasticiteter i Sverige, för att på så vis undersöka om det svenska alkoholmonopolet genom Systembolaget ger den eftersökta effekt på alkoholkonsumtionen i landet, dvs konsumtionsminskning genom prisreglering. För att renodla elasticiteterna så mycket som möjligt studeras i första hand Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län, detta då Systembolagets ställning på marknaden är som starkast där då inga andra förskaffningsmöjligheter som t ex egenimport eller köp av smuggelsprit existerar i någon större utsträckning i de länen. De resultaten kompareras sedan med en nationell skattning för att se hur det ter sig på nationell nivå. Resultaten visade att det föreligger en negativ priselasticitet på alkohol på den regionala analysnivån såväl som på den nationella. Elasticiteterna på nationell nivå är dock avsevärt starkare. Inkomstelasticiteterna på regional nivå var positiva, medan de på nationell nivå inte var statistiskt signifikanta. Uppsatsen konkluderar att monopolet i grunden ger de konsumtionseffekter som genom alkoholpolitiken eftersöks, men blir i regel ett verkningslöst redskap för konsumtionstyrning genom prissättning ju längre söderut i landet man kommer. Detta då ett monopol behöver vara just ett monopol för att kunna styra konsumtionen genom prissättning.},
 author    = {Andersson, Fredrik},
 keyword   = {Alkoholpolitik,Priselasticitet,Systembolaget,inkomstelasticitet,Cobb-Douglas,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reglera Mera},
 year     = {2009},
}