Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Med 90 år på nacken - en studie av internationella avtalsrättsliga alternativ till den svenska avtalslagen

Forsberg, Karin (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att redogöra för och analysera internationella alternativ till den svenska avtalslagen. I år (2005) var det 90 år sedan den svenska avtalslagen tillkom. Avtalslagen har under årens lopp kompletterats med rättspraxis och doktrin och har därmed utvecklats i takt med samhällsutvecklingen. 1989 ratificerade Sverige United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, härefter kallad CISG, med undantag för del ΙΙ som utgör den avtalsrättsliga delen. Sedan Sverige ratificerade CISG kan den avtalsrättsliga delen i konventionen i vissa fall tillämpas vid internationella avtalsrättsliga tvister trots Sveriges reservation. Internationell handel har aldrig varit så viktig för svensk handel som den är... (More)
Denna uppsats syftar till att redogöra för och analysera internationella alternativ till den svenska avtalslagen. I år (2005) var det 90 år sedan den svenska avtalslagen tillkom. Avtalslagen har under årens lopp kompletterats med rättspraxis och doktrin och har därmed utvecklats i takt med samhällsutvecklingen. 1989 ratificerade Sverige United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, härefter kallad CISG, med undantag för del ΙΙ som utgör den avtalsrättsliga delen. Sedan Sverige ratificerade CISG kan den avtalsrättsliga delen i konventionen i vissa fall tillämpas vid internationella avtalsrättsliga tvister trots Sveriges reservation. Internationell handel har aldrig varit så viktig för svensk handel som den är idag och det är främst små och medelstora företag som drabbas då det kostar tid och pengar att reda ut vilka avtalsrättsliga regler det är som skall gälla. Krav har ställts från näringslivet genom Internationella handelskammaren att Sverige skall ratificera del ΙΙ i CISG. Avtalsrätten är ett högaktuellt ämne och inom EU pågår diskussionen för fullt huruvida avtalsrätten inom Europa skall harmoniseras för att öka effektiviteten på den inre marknaden. Dessutom har det under de senaste 20 åren arbetats fram två avtalsrättsliga regelverk i form av Principles of European Contract Law och Unidroit Principles. Förutom dessa regelverk arbetar the Study Group on a European Civil Code på att skriva ett lagtextförslag till en europeisk civillag. En aspekt som också behandlas i uppsatsen är den praktiska tillämpningen av standardavtal. I uppsatsen kommer jag fram till att jag sluter mig till åsikten som flertalet författare på avtalsrättens område har, nämligen att det är dags att revidera de svenska avtalsrättsliga principerna enligt internationella alternativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internationell avtalsrätt, Avtalslagen, CISG, Principles of European Contract Law, Unidroit Principles, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1335699
date added to LUP
2006-01-22 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:00
@misc{1335699,
 abstract   = {{Denna uppsats syftar till att redogöra för och analysera internationella alternativ till den svenska avtalslagen. I år (2005) var det 90 år sedan den svenska avtalslagen tillkom. Avtalslagen har under årens lopp kompletterats med rättspraxis och doktrin och har därmed utvecklats i takt med samhällsutvecklingen. 1989 ratificerade Sverige United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, härefter kallad CISG, med undantag för del ΙΙ som utgör den avtalsrättsliga delen. Sedan Sverige ratificerade CISG kan den avtalsrättsliga delen i konventionen i vissa fall tillämpas vid internationella avtalsrättsliga tvister trots Sveriges reservation. Internationell handel har aldrig varit så viktig för svensk handel som den är idag och det är främst små och medelstora företag som drabbas då det kostar tid och pengar att reda ut vilka avtalsrättsliga regler det är som skall gälla. Krav har ställts från näringslivet genom Internationella handelskammaren att Sverige skall ratificera del ΙΙ i CISG. Avtalsrätten är ett högaktuellt ämne och inom EU pågår diskussionen för fullt huruvida avtalsrätten inom Europa skall harmoniseras för att öka effektiviteten på den inre marknaden. Dessutom har det under de senaste 20 åren arbetats fram två avtalsrättsliga regelverk i form av Principles of European Contract Law och Unidroit Principles. Förutom dessa regelverk arbetar the Study Group on a European Civil Code på att skriva ett lagtextförslag till en europeisk civillag. En aspekt som också behandlas i uppsatsen är den praktiska tillämpningen av standardavtal. I uppsatsen kommer jag fram till att jag sluter mig till åsikten som flertalet författare på avtalsrättens område har, nämligen att det är dags att revidera de svenska avtalsrättsliga principerna enligt internationella alternativ.}},
 author    = {{Forsberg, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Med 90 år på nacken - en studie av internationella avtalsrättsliga alternativ till den svenska avtalslagen}},
 year     = {{2006}},
}