Advanced

Om besrämmelsefaktorer för utländska direktinvesteringar- utifrån de nya handelsekonomin och ekonomisk geografi

Liljefors, Katarina (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Utländska direktinvesteringar har ökat markant de senaste 10 åren, en utveckling som påverkar det dagliga livet för allt fler människor då företagens investeringar ger upphov till såväl nya blomstrande orter som nya ödebygder. Denna uppsats syftar till att på företagsnivå undersöka vad som påverkar val av geografisk plats för direktinvesteringar utomlands. I undersökningen har de faktorer som lyfts fram av den nya handelsteorin samt ekonomisk geografi undersökts. Dessa faktorer är tullar och andra handelshinder, transportkostnader, agglomerationseffekter, närhet till och storlek på marknader, positiva externaliteter samt skalfördelar. Hur viktiga dessa anledningar är har i denna uppsats undersökts genom en kvalitativ enkätmetod, där... (More)
Utländska direktinvesteringar har ökat markant de senaste 10 åren, en utveckling som påverkar det dagliga livet för allt fler människor då företagens investeringar ger upphov till såväl nya blomstrande orter som nya ödebygder. Denna uppsats syftar till att på företagsnivå undersöka vad som påverkar val av geografisk plats för direktinvesteringar utomlands. I undersökningen har de faktorer som lyfts fram av den nya handelsteorin samt ekonomisk geografi undersökts. Dessa faktorer är tullar och andra handelshinder, transportkostnader, agglomerationseffekter, närhet till och storlek på marknader, positiva externaliteter samt skalfördelar. Hur viktiga dessa anledningar är har i denna uppsats undersökts genom en kvalitativ enkätmetod, där företagen själva har svarat på i vilken grad varje enskild anledning påverkat investeringsbeslutet. Bortfallet i undersökningen har varit omfattande, vilket innebär att resultatet måste tolkas med försiktighet, särskilt då de företag som har besvarat enkäten är betydligt mindre än de företag som inte har gjort det, räknat i omsättning per år. Resultatet av undersökningen visar att agglomerationseffekter är av störst betydelse bland de anledningar som är föremål för denna undersökning. Detta gäller dock bara ena delen av agglomerationen, nämligen framåtlänkar. Bakåtlänkar får inte alls stöd enligt denna studie. Även interna skalfördelar är av stor betydelse, liksom storhet på marknad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336049,
 abstract   = {Utländska direktinvesteringar har ökat markant de senaste 10 åren, en utveckling som påverkar det dagliga livet för allt fler människor då företagens investeringar ger upphov till såväl nya blomstrande orter som nya ödebygder. Denna uppsats syftar till att på företagsnivå undersöka vad som påverkar val av geografisk plats för direktinvesteringar utomlands. I undersökningen har de faktorer som lyfts fram av den nya handelsteorin samt ekonomisk geografi undersökts. Dessa faktorer är tullar och andra handelshinder, transportkostnader, agglomerationseffekter, närhet till och storlek på marknader, positiva externaliteter samt skalfördelar. Hur viktiga dessa anledningar är har i denna uppsats undersökts genom en kvalitativ enkätmetod, där företagen själva har svarat på i vilken grad varje enskild anledning påverkat investeringsbeslutet. Bortfallet i undersökningen har varit omfattande, vilket innebär att resultatet måste tolkas med försiktighet, särskilt då de företag som har besvarat enkäten är betydligt mindre än de företag som inte har gjort det, räknat i omsättning per år. Resultatet av undersökningen visar att agglomerationseffekter är av störst betydelse bland de anledningar som är föremål för denna undersökning. Detta gäller dock bara ena delen av agglomerationen, nämligen framåtlänkar. Bakåtlänkar får inte alls stöd enligt denna studie. Även interna skalfördelar är av stor betydelse, liksom storhet på marknad.},
 author    = {Liljefors, Katarina},
 keyword   = {Utländska direktinvesteringar,ny handelsteori,ekonomisk geografi,kvalitattiv metod,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om besrämmelsefaktorer för utländska direktinvesteringar- utifrån de nya handelsekonomin och ekonomisk geografi},
 year     = {2006},
}