Advanced

Användbarhet i dagens mobiltelefoner samt mobila tjänster ur ett användarperspektiv

Salmani, Dzumali; Lönnberg, Jim and Tavoosi, Erfan (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka faktorer som påverkar själva användningen vid införande av ny teknik i mobiltelefoner. Vi ville undersöka hur 3G tekniken används samt vilka komplikationer som tänkas finnas med brukandet av tekniken. Vi har valt att endast titta på funktionaliteten i själva mobiltelefonen ur ett användarperspektiv samt hur användaren uppfattar och tar till sig tekniken. Vi har använt oss av ett mindre antal semistrukturerade intervjuer i vår studie. Teorin som används i uppsatsen behandlar
användaracceptans och användbarhetsaspekter. Dessa teorier har vi sedan utgått ifrån när vi utformat vår intervjumall. Intervjuresultaten har legat till grund för analysen, där vi diskuterar och kopplar resultaten till teorierna.... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka faktorer som påverkar själva användningen vid införande av ny teknik i mobiltelefoner. Vi ville undersöka hur 3G tekniken används samt vilka komplikationer som tänkas finnas med brukandet av tekniken. Vi har valt att endast titta på funktionaliteten i själva mobiltelefonen ur ett användarperspektiv samt hur användaren uppfattar och tar till sig tekniken. Vi har använt oss av ett mindre antal semistrukturerade intervjuer i vår studie. Teorin som används i uppsatsen behandlar
användaracceptans och användbarhetsaspekter. Dessa teorier har vi sedan utgått ifrån när vi utformat vår intervjumall. Intervjuresultaten har legat till grund för analysen, där vi diskuterar och kopplar resultaten till teorierna. Vi har funnit i vår studie att matchningen mellan arbetsuppgift och teknik är viktigare än attityden gentemot tekniken när det gäller användningen. Våra respondenter tyckte att tekniken var bra men de använde sig inte av den i
den utsträckning man skulle vilja dels beroende på brister i pålitligheten men också på grund av presentationen i telefonen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salmani, Dzumali; Lönnberg, Jim and Tavoosi, Erfan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mobilitet, 3G, användbarhet, empirisk fältstudie., Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1336264
date added to LUP
2006-06-12
date last changed
2010-08-03 10:49:17
@misc{1336264,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda vilka faktorer som påverkar själva användningen vid införande av ny teknik i mobiltelefoner. Vi ville undersöka hur 3G tekniken används samt vilka komplikationer som tänkas finnas med brukandet av tekniken. Vi har valt att endast titta på funktionaliteten i själva mobiltelefonen ur ett användarperspektiv samt hur användaren uppfattar och tar till sig tekniken. Vi har använt oss av ett mindre antal semistrukturerade intervjuer i vår studie. Teorin som används i uppsatsen behandlar
användaracceptans och användbarhetsaspekter. Dessa teorier har vi sedan utgått ifrån när vi utformat vår intervjumall. Intervjuresultaten har legat till grund för analysen, där vi diskuterar och kopplar resultaten till teorierna. Vi har funnit i vår studie att matchningen mellan arbetsuppgift och teknik är viktigare än attityden gentemot tekniken när det gäller användningen. Våra respondenter tyckte att tekniken var bra men de använde sig inte av den i
den utsträckning man skulle vilja dels beroende på brister i pålitligheten men också på grund av presentationen i telefonen.},
 author    = {Salmani, Dzumali and Lönnberg, Jim and Tavoosi, Erfan},
 keyword   = {mobilitet,3G,användbarhet,empirisk fältstudie.,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användbarhet i dagens mobiltelefoner samt mobila tjänster ur ett användarperspektiv},
 year     = {2006},
}