Advanced

Problematiken kring piratkopierade varor ur ett produktsäkerhetsperspektiv -särskilt om konsumentens möjlighet till ersättning efter personskada

Petersson, Anna (2008)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar att behandla problematiken med piratkopierade produkter ur ett produktsäkerhetsperspektiv, med särskild inriktning på konsumentens möjlighet att utfå ersättning efter att personskada uppstått. Vanligtvis diskuteras frågan om piratkopierade produkter ur en immaterialrättslig synvinkel med de negativa konsekvenser industrin innebär för rättighetsinnehavare. Arbetet har istället valts att inrikta sig på de falska produkternas slutkonsumenter och hur dessa påverkas. Piratkopieringsindustrin omsätter idag enorma belopp, varorna anses kunna återfinnas inom alla varuslag och i de allra flesta länder. Utöver de sämre gjorda kopior vilka köparen lätt kan skilja från original existerar dock även betydligt skickligare förfalskningar... (More)
Uppsatsen syftar att behandla problematiken med piratkopierade produkter ur ett produktsäkerhetsperspektiv, med särskild inriktning på konsumentens möjlighet att utfå ersättning efter att personskada uppstått. Vanligtvis diskuteras frågan om piratkopierade produkter ur en immaterialrättslig synvinkel med de negativa konsekvenser industrin innebär för rättighetsinnehavare. Arbetet har istället valts att inrikta sig på de falska produkternas slutkonsumenter och hur dessa påverkas. Piratkopieringsindustrin omsätter idag enorma belopp, varorna anses kunna återfinnas inom alla varuslag och i de allra flesta länder. Utöver de sämre gjorda kopior vilka köparen lätt kan skilja från original existerar dock även betydligt skickligare förfalskningar som är avsevärt svårare att upptäcka. Vad dock alla kopior riskerar innebära är en förhöjd säkerhetsrisk för konsumenten då piratkopieraren snarare kan antas prioritera att framställa en trovärdig förfalskning än en användarsäker sådan. I syfte att förebygga konsumentskada stadgar produktsäkerhetslagen, PSL, att enbart säkra produkter får existera på den svenska marknaden. För de fall skada likväl uppkommer innebär produktansvarslagen, PAL, att ansvar alltid kan läggas på viss part i distributionskedjan, dock främst på tillverkaren. Sistnämnda lag innebär dock vissa möjligheter till nedsättning av ersättningsbeloppet för de fall den skadelidande anses ha medverkat till skadan, något som skulle kunna vara för handen då konsumenten medvetet införskaffat en piratkopia varmed även denne kan anses ha accepterat eventuella säkerhetsbrister hos produkten. Uppsatsen visar dock slutligen att även om en sådan jämkningsmöjlighet är teoretiskt möjlig, denna aldrig eller enbart mycket sällan används i konsumentsammanhang. Vidare verkar inte frågan överhuvudtaget uppmärksammas i någon större utsträckning. Detta förklaras i arbetet främst av sakförhållandet att den stora majoriteten av befolkningen innehar någon form av personförsäkring, varmed ersättningen för skada som uppkommer erhålls direkt från konsumentens försäkringsbolag. Empirisk undersökning har visat att försäkringsbolagen inte fäster någon uppmärksamhet vid produkten som sådan eller dess kvalitet, vilket i stor utsträckning anses kunna förklara bristen på uppmärksamhet kring dessa frågor. Ur konsumentsynpunkt innebär detta dock att den enskildes möjligheter till ersättning inte kommer att påverkas negativt om den skadegörande produkten är piratkopierad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
piratkopiering, personskada, produktansvar, medvållande, personförsäkring, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336323
date added to LUP
2008-06-16
date last changed
2010-08-03 10:51:50
@misc{1336323,
 abstract   = {Uppsatsen syftar att behandla problematiken med piratkopierade produkter ur ett produktsäkerhetsperspektiv, med särskild inriktning på konsumentens möjlighet att utfå ersättning efter att personskada uppstått. Vanligtvis diskuteras frågan om piratkopierade produkter ur en immaterialrättslig synvinkel med de negativa konsekvenser industrin innebär för rättighetsinnehavare. Arbetet har istället valts att inrikta sig på de falska produkternas slutkonsumenter och hur dessa påverkas. Piratkopieringsindustrin omsätter idag enorma belopp, varorna anses kunna återfinnas inom alla varuslag och i de allra flesta länder. Utöver de sämre gjorda kopior vilka köparen lätt kan skilja från original existerar dock även betydligt skickligare förfalskningar som är avsevärt svårare att upptäcka. Vad dock alla kopior riskerar innebära är en förhöjd säkerhetsrisk för konsumenten då piratkopieraren snarare kan antas prioritera att framställa en trovärdig förfalskning än en användarsäker sådan. I syfte att förebygga konsumentskada stadgar produktsäkerhetslagen, PSL, att enbart säkra produkter får existera på den svenska marknaden. För de fall skada likväl uppkommer innebär produktansvarslagen, PAL, att ansvar alltid kan läggas på viss part i distributionskedjan, dock främst på tillverkaren. Sistnämnda lag innebär dock vissa möjligheter till nedsättning av ersättningsbeloppet för de fall den skadelidande anses ha medverkat till skadan, något som skulle kunna vara för handen då konsumenten medvetet införskaffat en piratkopia varmed även denne kan anses ha accepterat eventuella säkerhetsbrister hos produkten. Uppsatsen visar dock slutligen att även om en sådan jämkningsmöjlighet är teoretiskt möjlig, denna aldrig eller enbart mycket sällan används i konsumentsammanhang. Vidare verkar inte frågan överhuvudtaget uppmärksammas i någon större utsträckning. Detta förklaras i arbetet främst av sakförhållandet att den stora majoriteten av befolkningen innehar någon form av personförsäkring, varmed ersättningen för skada som uppkommer erhålls direkt från konsumentens försäkringsbolag. Empirisk undersökning har visat att försäkringsbolagen inte fäster någon uppmärksamhet vid produkten som sådan eller dess kvalitet, vilket i stor utsträckning anses kunna förklara bristen på uppmärksamhet kring dessa frågor. Ur konsumentsynpunkt innebär detta dock att den enskildes möjligheter till ersättning inte kommer att påverkas negativt om den skadegörande produkten är piratkopierad.},
 author    = {Petersson, Anna},
 keyword   = {piratkopiering,personskada,produktansvar,medvållande,personförsäkring,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Problematiken kring piratkopierade varor ur ett produktsäkerhetsperspektiv -särskilt om konsumentens möjlighet till ersättning efter personskada},
 year     = {2008},
}