Advanced

Kovariansskattningar vid portföljval - Utvärdering av fyra alternativa metoder för att skatta kovariansen

Birgersson, Jakob (2004)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats beskrivs och implementeras tre alternativa metoder för att skatta kovariansen mellan finansiella tillgångar. De utvärderas sinsemellan och jämförs med stickprovskovariansen. Utvärderingsmodellen innebär simulering av en aktiv portföljförvaltare i en verklighetstrogen miljö. Då kovariansen mellan finansiella tillgångar beräknas med stickprovsskattning blir skattningsfelet stort. Detta fel, eller brus, försämrar portföljförvaltares resultat och alternativa metoder eftersöks. De skattningsmetoder som utvärderas är Power Mapping, Random Matrix Theory och Shrinkage. Det visar sig att alla metoder har högre ex post informationskvot än vid stickprovsskattning. Power Mapping ger lite högre medelavkastning utan att höja risken.... (More)
I denna uppsats beskrivs och implementeras tre alternativa metoder för att skatta kovariansen mellan finansiella tillgångar. De utvärderas sinsemellan och jämförs med stickprovskovariansen. Utvärderingsmodellen innebär simulering av en aktiv portföljförvaltare i en verklighetstrogen miljö. Då kovariansen mellan finansiella tillgångar beräknas med stickprovsskattning blir skattningsfelet stort. Detta fel, eller brus, försämrar portföljförvaltares resultat och alternativa metoder eftersöks. De skattningsmetoder som utvärderas är Power Mapping, Random Matrix Theory och Shrinkage. Det visar sig att alla metoder har högre ex post informationskvot än vid stickprovsskattning. Power Mapping ger lite högre medelavkastning utan att höja risken. Random Matrix Theory och Shrinkage ger en mycket högre medelavkastning till priset av högre risk. Den viktigaste slutsatsen i uppsatsen är att ingen investerare bör använda stickprovskovariansen vid portföljval. Det finns alternativa metoder, vilka genererar ett bättre resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1336792,
 abstract   = {I denna uppsats beskrivs och implementeras tre alternativa metoder för att skatta kovariansen mellan finansiella tillgångar. De utvärderas sinsemellan och jämförs med stickprovskovariansen. Utvärderingsmodellen innebär simulering av en aktiv portföljförvaltare i en verklighetstrogen miljö. Då kovariansen mellan finansiella tillgångar beräknas med stickprovsskattning blir skattningsfelet stort. Detta fel, eller brus, försämrar portföljförvaltares resultat och alternativa metoder eftersöks. De skattningsmetoder som utvärderas är Power Mapping, Random Matrix Theory och Shrinkage. Det visar sig att alla metoder har högre ex post informationskvot än vid stickprovsskattning. Power Mapping ger lite högre medelavkastning utan att höja risken. Random Matrix Theory och Shrinkage ger en mycket högre medelavkastning till priset av högre risk. Den viktigaste slutsatsen i uppsatsen är att ingen investerare bör använda stickprovskovariansen vid portföljval. Det finns alternativa metoder, vilka genererar ett bättre resultat.},
 author    = {Birgersson, Jakob},
 keyword   = {portföljval,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kovariansskattningar vid portföljval - Utvärdering av fyra alternativa metoder för att skatta kovariansen},
 year     = {2004},
}