Advanced

Ledningens engagemang för intranätet på USiL - Universitetssjukhuset i Lund

Rosengren, Karolin and Schlasberg, Anna (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Ett fungerande intranät kan idag utgöra en stor tillgång för ett företag, en förutsättning för detta är att intranätet används av de anställda då det är de som aktivt ska vara med och skapa intranätets innehåll. Ett väl fungerande intranät kan bidra till att information hittas lättare och att kunskapsspridningen inom organisationen ökar. Att undersöka om och hur ledningen på Universitetssjukhuset i Lund arbetar för att lyfta intranätet och intranätsanvändningen till en högre nivå är uppsatsens syfte. Undersökningen som genomfördes utformades med en induktiv ansats. Nyfikenheten väcktes i empirin och verkligheten, problemformuleringen och syftet var av ett utforskande slag – empirin leder in i teorin. De åtta divisionscheferna och... (More)
Ett fungerande intranät kan idag utgöra en stor tillgång för ett företag, en förutsättning för detta är att intranätet används av de anställda då det är de som aktivt ska vara med och skapa intranätets innehåll. Ett väl fungerande intranät kan bidra till att information hittas lättare och att kunskapsspridningen inom organisationen ökar. Att undersöka om och hur ledningen på Universitetssjukhuset i Lund arbetar för att lyfta intranätet och intranätsanvändningen till en högre nivå är uppsatsens syfte. Undersökningen som genomfördes utformades med en induktiv ansats. Nyfikenheten väcktes i empirin och verkligheten, problemformuleringen och syftet var av ett utforskande slag – empirin leder in i teorin. De åtta divisionscheferna och sjukhuschefen på USiL (Universitetssjukhuset i Lund) intervjuades och dessa intervjuer är underlag för empirin. De slutsatser som har kunnat dras med hjälp av teori om organisationer och intranät är att: Förståelse skapar engagemang och ledningens engagemang är viktigt för organisationens användande av intranätet. Det borde också finnas en gemensam uppfattning kring hur intranätet ska användas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosengren, Karolin and Schlasberg, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intranät, engagemang, förankring, ledning, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1336846
date added to LUP
2006-10-30
date last changed
2010-08-03 10:49:28
@misc{1336846,
 abstract   = {Ett fungerande intranät kan idag utgöra en stor tillgång för ett företag, en förutsättning för detta är att intranätet används av de anställda då det är de som aktivt ska vara med och skapa intranätets innehåll. Ett väl fungerande intranät kan bidra till att information hittas lättare och att kunskapsspridningen inom organisationen ökar. Att undersöka om och hur ledningen på Universitetssjukhuset i Lund arbetar för att lyfta intranätet och intranätsanvändningen till en högre nivå är uppsatsens syfte. Undersökningen som genomfördes utformades med en induktiv ansats. Nyfikenheten väcktes i empirin och verkligheten, problemformuleringen och syftet var av ett utforskande slag – empirin leder in i teorin. De åtta divisionscheferna och sjukhuschefen på USiL (Universitetssjukhuset i Lund) intervjuades och dessa intervjuer är underlag för empirin. De slutsatser som har kunnat dras med hjälp av teori om organisationer och intranät är att: Förståelse skapar engagemang och ledningens engagemang är viktigt för organisationens användande av intranätet. Det borde också finnas en gemensam uppfattning kring hur intranätet ska användas.},
 author    = {Rosengren, Karolin and Schlasberg, Anna},
 keyword   = {Intranät,engagemang,förankring,ledning,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledningens engagemang för intranätet på USiL - Universitetssjukhuset i Lund},
 year     = {2006},
}