Advanced

En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol

Setterwall, Nils (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Jag kommer med denna uppsats behandla den juridiska konflikten vid distansförsäljning av alkohol i Sverige med koncentration på det rättsfall vars utgång kan komma att förändra Sveriges alkoholpolitik ännu en gång. Sedan Sverige trädde in i EU har de kvoter på den mängd alkohol som får föras in vid så kallad resandeinförsel höjts. Idag finns inga egentliga kvoter utan mängden bestäms utifrån begreppet ”eget bruk”. På grund av EG-rätten har Sveriges monopol på partihandel av alkohol avkaffats men detaljhandeln genom Systembolaget har fått bestå. Detta genom att regeringen åberopat artikel 30 i EG-förordningen för att skydda den svenska folkhälsan. Detta är omdebatterat då förespråkare till distansförsäljningen menar att skyddet mot... (More)
Jag kommer med denna uppsats behandla den juridiska konflikten vid distansförsäljning av alkohol i Sverige med koncentration på det rättsfall vars utgång kan komma att förändra Sveriges alkoholpolitik ännu en gång. Sedan Sverige trädde in i EU har de kvoter på den mängd alkohol som får föras in vid så kallad resandeinförsel höjts. Idag finns inga egentliga kvoter utan mängden bestäms utifrån begreppet ”eget bruk”. På grund av EG-rätten har Sveriges monopol på partihandel av alkohol avkaffats men detaljhandeln genom Systembolaget har fått bestå. Detta genom att regeringen åberopat artikel 30 i EG-förordningen för att skydda den svenska folkhälsan. Detta är omdebatterat då förespråkare till distansförsäljningen menar att skyddet mot folkhälsan inte går att väga upp mot artikel 30. Idag finns redan etablerade bolag i andra EU-länder där alkoholskatten är lägre än i Sverige som genom Internet-hemsidor har Sverige som målgrupp för försäljning av alkohol. Denna framställning tar upp denna konflikt mellan nationell och EG-rätt. I skrivande stund ligger ett förhandsavgörande hos EG-domstolen. Detta avgörande kommer att bli mycket viktig för Sveriges fortsatta distansförsäljningsförbud och säkert avgörande hur framtiden kommer att se ut. Huruvida folkhälsan är skäl nog att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol är en central fråga. För ämnet viktiga rättfall kommer att tas upp såsom de välkända Franzénmålet, Gourmet-målet samt det senaste målet där Högsta Domstolen beslöt att begära förhandsavgörandet som nu ligger för behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Setterwall, Nils
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Alkoholpolitik, distansförsäljning, folkhälsa, EG-rätt, handelsrestriktioner, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336895
date added to LUP
2006-01-23
date last changed
2010-08-03 10:49:01
@misc{1336895,
 abstract   = {Jag kommer med denna uppsats behandla den juridiska konflikten vid distansförsäljning av alkohol i Sverige med koncentration på det rättsfall vars utgång kan komma att förändra Sveriges alkoholpolitik ännu en gång. Sedan Sverige trädde in i EU har de kvoter på den mängd alkohol som får föras in vid så kallad resandeinförsel höjts. Idag finns inga egentliga kvoter utan mängden bestäms utifrån begreppet ”eget bruk”. På grund av EG-rätten har Sveriges monopol på partihandel av alkohol avkaffats men detaljhandeln genom Systembolaget har fått bestå. Detta genom att regeringen åberopat artikel 30 i EG-förordningen för att skydda den svenska folkhälsan. Detta är omdebatterat då förespråkare till distansförsäljningen menar att skyddet mot folkhälsan inte går att väga upp mot artikel 30. Idag finns redan etablerade bolag i andra EU-länder där alkoholskatten är lägre än i Sverige som genom Internet-hemsidor har Sverige som målgrupp för försäljning av alkohol. Denna framställning tar upp denna konflikt mellan nationell och EG-rätt. I skrivande stund ligger ett förhandsavgörande hos EG-domstolen. Detta avgörande kommer att bli mycket viktig för Sveriges fortsatta distansförsäljningsförbud och säkert avgörande hur framtiden kommer att se ut. Huruvida folkhälsan är skäl nog att behålla Systembolagets detaljhandelsmonopol är en central fråga. För ämnet viktiga rättfall kommer att tas upp såsom de välkända Franzénmålet, Gourmet-målet samt det senaste målet där Högsta Domstolen beslöt att begära förhandsavgörandet som nu ligger för behandling.},
 author    = {Setterwall, Nils},
 keyword   = {Alkoholpolitik,distansförsäljning,folkhälsa,EG-rätt,handelsrestriktioner,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av den juridiska konflikten vid privatimporterad alkohol},
 year     = {2006},
}