Advanced

Kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare En skandinaviskt komparativ studie

Sjöström, Kristoffer (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med denna framställning är att försöka belysa eventuella skillnader och likheter gällande kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare i de skandinaviska länderna Det torde vara en allmänt vedertagen sanning att det sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv existerar en så kallad skandinavisk modell. Detta beror på att de arbetsrättsliga systemen i Norge, Sverige och Danmark är så pass lika, både vad gäller den kollektiva och den individuella arbetsrätten. Skandinaviska kollektivavtal äger i normalfallet endast tillämplighet på avtalsparterna och deras medlemmar. Det är emellertid i dagsläget att betrakta som en allmänt vedertagen rättsprincip att kollektivavtal, i dessa länder, har en viss fjärrverkan även... (More)
Det huvudsakliga syftet med denna framställning är att försöka belysa eventuella skillnader och likheter gällande kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare i de skandinaviska länderna Det torde vara en allmänt vedertagen sanning att det sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv existerar en så kallad skandinavisk modell. Detta beror på att de arbetsrättsliga systemen i Norge, Sverige och Danmark är så pass lika, både vad gäller den kollektiva och den individuella arbetsrätten. Skandinaviska kollektivavtal äger i normalfallet endast tillämplighet på avtalsparterna och deras medlemmar. Det är emellertid i dagsläget att betrakta som en allmänt vedertagen rättsprincip att kollektivavtal, i dessa länder, har en viss fjärrverkan även för utomstående arbetstagare. Detta innebär att de anställningsvillkor som fastslås i kollektivavtal i viss utsträckning även gäller för utomstående arbetstagare. Det som skiljer länderna åt är emellertid hur denna princip har utvecklats och hur den upprätthålls. I Finland finns i kollektivavtalslagen och i arbetsavtalslagen ett direkt lagstöd för principen om kollektivavtalets fjärrverkan. Bestämmelserna i arbetsavtalslagen gör det möjligt att förklara kollektivavtal som allmänt bindande. Detta kan kortfattat sägas innebära att kollektivavtal upphöjs till lag. Kollektivavtalet ifråga äger då tillämplighet på samtliga arbetstagare som utför sådant arbete som omfattas av avtalet. I Danmark och i Sverige har kollektivavtal en praxisgrundad fjärrverkan. Detta innebär att principen saknar lagstöd och upprätthålls således uteslutande genom domstolspraxis. I Norge har kollektivavtal precis som i Sverige och i Danmark en praxisgrundad fjärrverkan. Dessutom finns här, precis som i Finland, en lagstadgad möjlighet att förklara kollektivavtal som allmänt bindande. Denna lag äger dock endast tillämplighet i de fall då utländska arbetstagare tar anställning hos norska arbetsgivare till avtalsstridiga villkor. Nyckelord: kollektivavtal, utomstående arbetstagare, Skandinavien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöström, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skandinavien, kollektivavtal, utomstående arbetstagare, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1336959
date added to LUP
2006-11-13
date last changed
2010-08-03 10:49:28
@misc{1336959,
 abstract   = {Det huvudsakliga syftet med denna framställning är att försöka belysa eventuella skillnader och likheter gällande kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare i de skandinaviska länderna Det torde vara en allmänt vedertagen sanning att det sett ur ett arbetsrättsligt perspektiv existerar en så kallad skandinavisk modell. Detta beror på att de arbetsrättsliga systemen i Norge, Sverige och Danmark är så pass lika, både vad gäller den kollektiva och den individuella arbetsrätten. Skandinaviska kollektivavtal äger i normalfallet endast tillämplighet på avtalsparterna och deras medlemmar. Det är emellertid i dagsläget att betrakta som en allmänt vedertagen rättsprincip att kollektivavtal, i dessa länder, har en viss fjärrverkan även för utomstående arbetstagare. Detta innebär att de anställningsvillkor som fastslås i kollektivavtal i viss utsträckning även gäller för utomstående arbetstagare. Det som skiljer länderna åt är emellertid hur denna princip har utvecklats och hur den upprätthålls. I Finland finns i kollektivavtalslagen och i arbetsavtalslagen ett direkt lagstöd för principen om kollektivavtalets fjärrverkan. Bestämmelserna i arbetsavtalslagen gör det möjligt att förklara kollektivavtal som allmänt bindande. Detta kan kortfattat sägas innebära att kollektivavtal upphöjs till lag. Kollektivavtalet ifråga äger då tillämplighet på samtliga arbetstagare som utför sådant arbete som omfattas av avtalet. I Danmark och i Sverige har kollektivavtal en praxisgrundad fjärrverkan. Detta innebär att principen saknar lagstöd och upprätthålls således uteslutande genom domstolspraxis. I Norge har kollektivavtal precis som i Sverige och i Danmark en praxisgrundad fjärrverkan. Dessutom finns här, precis som i Finland, en lagstadgad möjlighet att förklara kollektivavtal som allmänt bindande. Denna lag äger dock endast tillämplighet i de fall då utländska arbetstagare tar anställning hos norska arbetsgivare till avtalsstridiga villkor. Nyckelord: kollektivavtal, utomstående arbetstagare, Skandinavien.},
 author    = {Sjöström, Kristoffer},
 keyword   = {Skandinavien,kollektivavtal,utomstående arbetstagare,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollektivavtalets verkan för utomstående arbetstagare En skandinaviskt komparativ studie},
 year     = {2006},
}