Advanced

EU:s Antidumpningspolitik, kvantitets- och priseffekter på EU:s cykelimport

Svensson, Jenny and Jonsson, Niklas (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Antidumpning är ett aktuellt ämne som ökat i omfattning under senare tid och som sedermera påverkar handelsflödet mellan länder i världen. I denna uppsats skildras EU:s antidumpningspolitik, från anmälan om dumpning till slutgiltiga åtgärder, problem och tänkbara effekter. Vidare kartläggs EU:s antidumpningsåtgärder mot asiatiska cykelproducenter samt vilka effekter dessa resulterar i. De länder som ingår i undersökningen är Kina, Taiwan, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Thailand. Resultatet överensstämmer med de antaganden om importminskning, handelsomfördelning och prisökningar som tidigare forskning kommit fram till även om de inte är generellt applicerbara på alla länder i undersökningen då stora variationer förekommer.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Jenny and Jonsson, Niklas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU, antidumpning, dumpning, Asien, cykel, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1337163
date added to LUP
2006-05-03
date last changed
2010-08-03 10:49:15
@misc{1337163,
 abstract   = {Antidumpning är ett aktuellt ämne som ökat i omfattning under senare tid och som sedermera påverkar handelsflödet mellan länder i världen. I denna uppsats skildras EU:s antidumpningspolitik, från anmälan om dumpning till slutgiltiga åtgärder, problem och tänkbara effekter. Vidare kartläggs EU:s antidumpningsåtgärder mot asiatiska cykelproducenter samt vilka effekter dessa resulterar i. De länder som ingår i undersökningen är Kina, Taiwan, Vietnam, Indonesien, Malaysia och Thailand. Resultatet överensstämmer med de antaganden om importminskning, handelsomfördelning och prisökningar som tidigare forskning kommit fram till även om de inte är generellt applicerbara på alla länder i undersökningen då stora variationer förekommer.},
 author    = {Svensson, Jenny and Jonsson, Niklas},
 keyword   = {EU,antidumpning,dumpning,Asien,cykel,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU:s Antidumpningspolitik, kvantitets- och priseffekter på EU:s cykelimport},
 year     = {2006},
}