Advanced

Priset på Poker – En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker

Kristensson, Tony and Larsson, Dag (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Studien baseras på en kvantitativ metod med starka kvalitativa inslag. Syftet med studien är att med hjälp av ekonomisk teori och ekonometriska modeller försöka bestämma efterfrågeelasticiteten på Internetpokermarknaden. Vi har i studien utgått från att efterfrågefunktionen på Internetpokermarknaden är en konstant elastisk nyttofunktion. Då priset i Internetpoker är en komplicerad variabel att skatta konstruerade vi en prisformel. För att kunna vikta de olika variablerna som ingick i prisdefinitionen genomförde vi en surveyundersökning. Efter att erhållit pris- och kvantitetsmått skattade vi värdena i OLS(minsta kvadratsumma). Vi valde att göra två stycken skattningar eftersom vi hade tagit fram kvantitetsmått vid två olika typer av spel... (More)
Studien baseras på en kvantitativ metod med starka kvalitativa inslag. Syftet med studien är att med hjälp av ekonomisk teori och ekonometriska modeller försöka bestämma efterfrågeelasticiteten på Internetpokermarknaden. Vi har i studien utgått från att efterfrågefunktionen på Internetpokermarknaden är en konstant elastisk nyttofunktion. Då priset i Internetpoker är en komplicerad variabel att skatta konstruerade vi en prisformel. För att kunna vikta de olika variablerna som ingick i prisdefinitionen genomförde vi en surveyundersökning. Efter att erhållit pris- och kvantitetsmått skattade vi värdena i OLS(minsta kvadratsumma). Vi valde att göra två stycken skattningar eftersom vi hade tagit fram kvantitetsmått vid två olika typer av spel nämligen cashgames och turneringar. Eftersom strukturen för turneringar skiljer sig avsevärt gentemot cashgames adderade vi inte de två måtten till en kvantitet. Elasticiteten för cashgames blev ca -0.64 och för turneringar blev på -0.41. Slutsatsen blir således att Internetpoker är en oelastisk vara. Vår kvantitativa regression i samband med en mängd andra indicier underbygger detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1337205,
 abstract   = {Studien baseras på en kvantitativ metod med starka kvalitativa inslag. Syftet med studien är att med hjälp av ekonomisk teori och ekonometriska modeller försöka bestämma efterfrågeelasticiteten på Internetpokermarknaden. Vi har i studien utgått från att efterfrågefunktionen på Internetpokermarknaden är en konstant elastisk nyttofunktion. Då priset i Internetpoker är en komplicerad variabel att skatta konstruerade vi en prisformel. För att kunna vikta de olika variablerna som ingick i prisdefinitionen genomförde vi en surveyundersökning. Efter att erhållit pris- och kvantitetsmått skattade vi värdena i OLS(minsta kvadratsumma). Vi valde att göra två stycken skattningar eftersom vi hade tagit fram kvantitetsmått vid två olika typer av spel nämligen cashgames och turneringar. Eftersom strukturen för turneringar skiljer sig avsevärt gentemot cashgames adderade vi inte de två måtten till en kvantitet. Elasticiteten för cashgames blev ca -0.64 och för turneringar blev på -0.41. Slutsatsen blir således att Internetpoker är en oelastisk vara. Vår kvantitativa regression i samband med en mängd andra indicier underbygger detta.},
 author    = {Kristensson, Tony and Larsson, Dag},
 keyword   = {Priselasticitet,Internetpoker,Efterfrågeelasticitet,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Priset på Poker – En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker},
 year     = {2006},
}