Advanced

Storebror ser dig – Informationssystem kontrollerar eleverna

Henriksson, Camilla and Sidenblom, Louise (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Resumé
Denna uppsats handlar om informationssystemet Skola24 och hur användning av systemet sker samt elevernas respektive lärare upplevelser av det. Skola24 är utvecklat av Nova Software och innehåller flera funktioner, denna uppsats har valt att belysa Frånvaro24 och Omdöme24. Skola24 är en satsning i statens 24-timmarsmyndighet och systemets syfte är att minska den ogiltiga frånvaron i grund- och gymnasieskolor, med hjälp av kontroll och dokumentation. Intresse för denna studie uppkom då vi läste en artikel i Sydsvenska Dagbladet (2006), som belyste Skola24 ur ett kontroll- och övervakningsperspektiv. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur informationssystemet Skola24 upplevs av lärare och elever samt fokusera på hur eleverna... (More)
Resumé
Denna uppsats handlar om informationssystemet Skola24 och hur användning av systemet sker samt elevernas respektive lärare upplevelser av det. Skola24 är utvecklat av Nova Software och innehåller flera funktioner, denna uppsats har valt att belysa Frånvaro24 och Omdöme24. Skola24 är en satsning i statens 24-timmarsmyndighet och systemets syfte är att minska den ogiltiga frånvaron i grund- och gymnasieskolor, med hjälp av kontroll och dokumentation. Intresse för denna studie uppkom då vi läste en artikel i Sydsvenska Dagbladet (2006), som belyste Skola24 ur ett kontroll- och övervakningsperspektiv. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur informationssystemet Skola24 upplevs av lärare och elever samt fokusera på hur eleverna beskriver en påverkan av systemet ur ett integritetsperspektiv. Uppsatsen har för avsikt att besvara ”hur används Skola24 av lärare och elever?” samt ”hur upplever eleverna Skola24 samt hur påverkas de av informationssystemet ur ett integritetsperspektiv?”. Den empiriska studien kommer att besvara dessa frågor med hjälp av två metodangreppsätt. Vi beslutade oss för att använda enkäter för att få en uppfattning om hur eleverna upplever och påverkas av systemet. För att komplettera uppfattningarna vi erhållit från eleverna med lärarnas åsikter använde vi oss av intervjuer. För att få reda på deras användning och uppfattning om systemet. Resultatet av studien var att lärare använde sig av systemet på en daglig basis medan eleverna inte använde systemet i någon större utsträckning. Däremot hade eleverna god kännedom om att systemet existerade och hade kommit i kontakt med det i form av närvarorapporter ifrån systemet. Eleverna uppfattade inte att systemet fungerade som ett kontrollsystem men en del av eleverna agerade som om de vore kontrollerade av systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Camilla and Sidenblom, Louise
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
informationssystem, Integritet, Kontroll, övervakning, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337232
date added to LUP
2008-06-11
date last changed
2010-08-03 10:51:48
@misc{1337232,
 abstract   = {Resumé
Denna uppsats handlar om informationssystemet Skola24 och hur användning av systemet sker samt elevernas respektive lärare upplevelser av det. Skola24 är utvecklat av Nova Software och innehåller flera funktioner, denna uppsats har valt att belysa Frånvaro24 och Omdöme24. Skola24 är en satsning i statens 24-timmarsmyndighet och systemets syfte är att minska den ogiltiga frånvaron i grund- och gymnasieskolor, med hjälp av kontroll och dokumentation. Intresse för denna studie uppkom då vi läste en artikel i Sydsvenska Dagbladet (2006), som belyste Skola24 ur ett kontroll- och övervakningsperspektiv. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva hur informationssystemet Skola24 upplevs av lärare och elever samt fokusera på hur eleverna beskriver en påverkan av systemet ur ett integritetsperspektiv. Uppsatsen har för avsikt att besvara ”hur används Skola24 av lärare och elever?” samt ”hur upplever eleverna Skola24 samt hur påverkas de av informationssystemet ur ett integritetsperspektiv?”. Den empiriska studien kommer att besvara dessa frågor med hjälp av två metodangreppsätt. Vi beslutade oss för att använda enkäter för att få en uppfattning om hur eleverna upplever och påverkas av systemet. För att komplettera uppfattningarna vi erhållit från eleverna med lärarnas åsikter använde vi oss av intervjuer. För att få reda på deras användning och uppfattning om systemet. Resultatet av studien var att lärare använde sig av systemet på en daglig basis medan eleverna inte använde systemet i någon större utsträckning. Däremot hade eleverna god kännedom om att systemet existerade och hade kommit i kontakt med det i form av närvarorapporter ifrån systemet. Eleverna uppfattade inte att systemet fungerade som ett kontrollsystem men en del av eleverna agerade som om de vore kontrollerade av systemet.},
 author    = {Henriksson, Camilla and Sidenblom, Louise},
 keyword   = {informationssystem,Integritet,Kontroll,övervakning,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Storebror ser dig – Informationssystem kontrollerar eleverna},
 year     = {2008},
}