Advanced

Etiska hänsynstaganden i samband med systemutveckling

Lindfors, Fredrik and Bengtsson, David (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Ett införande av ett informationsystem i en organisation leder
ofta till förändringar både på ett organisatoriskt och individuellt
plan. Exempelvis kan individer få andra arbetsuppgifter eller blir
utan arbete till följd av informationssystemet.
Informationssystem kan också användas inom säkerhetskritiska
områden som exemplevis inom sjukvården, flygplansindustrin
och inom det militära. Vem bär ansvaret vid felaktigheter i
systemet då olyckan är framme? Vid en överblick över erkända
systemutvecklingsmetoder återfinns ingen vägledning hur de
etiska aspekterna ska beaktas i samband med systemutveckling.
Syftet med uppsatsen var att svara på frågan hur det tas hänsyn
till de etiska dilemman som kan uppstå i samband med
systemutveckling. För... (More)
Ett införande av ett informationsystem i en organisation leder
ofta till förändringar både på ett organisatoriskt och individuellt
plan. Exempelvis kan individer få andra arbetsuppgifter eller blir
utan arbete till följd av informationssystemet.
Informationssystem kan också användas inom säkerhetskritiska
områden som exemplevis inom sjukvården, flygplansindustrin
och inom det militära. Vem bär ansvaret vid felaktigheter i
systemet då olyckan är framme? Vid en överblick över erkända
systemutvecklingsmetoder återfinns ingen vägledning hur de
etiska aspekterna ska beaktas i samband med systemutveckling.
Syftet med uppsatsen var att svara på frågan hur det tas hänsyn
till de etiska dilemman som kan uppstå i samband med
systemutveckling. För att besvara frågan utfördes fem
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med systemutvecklare
med olika arbetserfarenheter. Vidare för att besvara frågan
användes litteratur inom etik, IT-branschens praxis för etik och
ramverk för etik, bland annat ACM Code of Ethics. Vi fann
bland annat att det var vanligt med etiska dilemman i samband
med systemutveckling och vi fann även hur dessa hanteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindfors, Fredrik and Bengtsson, David
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
systemutveckling, informationssystem, införande, Etik, dilemman, hänsynstaganden, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337267
date added to LUP
2008-01-29
date last changed
2010-08-03 10:51:27
@misc{1337267,
 abstract   = {Ett införande av ett informationsystem i en organisation leder
ofta till förändringar både på ett organisatoriskt och individuellt
plan. Exempelvis kan individer få andra arbetsuppgifter eller blir
utan arbete till följd av informationssystemet.
Informationssystem kan också användas inom säkerhetskritiska
områden som exemplevis inom sjukvården, flygplansindustrin
och inom det militära. Vem bär ansvaret vid felaktigheter i
systemet då olyckan är framme? Vid en överblick över erkända
systemutvecklingsmetoder återfinns ingen vägledning hur de
etiska aspekterna ska beaktas i samband med systemutveckling.
Syftet med uppsatsen var att svara på frågan hur det tas hänsyn
till de etiska dilemman som kan uppstå i samband med
systemutveckling. För att besvara frågan utfördes fem
kvalitativa semistrukturerade intervjuer med systemutvecklare
med olika arbetserfarenheter. Vidare för att besvara frågan
användes litteratur inom etik, IT-branschens praxis för etik och
ramverk för etik, bland annat ACM Code of Ethics. Vi fann
bland annat att det var vanligt med etiska dilemman i samband
med systemutveckling och vi fann även hur dessa hanteras.},
 author    = {Lindfors, Fredrik and Bengtsson, David},
 keyword   = {systemutveckling,informationssystem,införande,Etik,dilemman,hänsynstaganden,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etiska hänsynstaganden i samband med systemutveckling},
 year     = {2008},
}