Advanced

Simulering som utbildningsverktyg

Möller, Per (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Simulatorer används för utbildning, forskning och utveckling och det område där simulering troligen haft störst betydelse i modern tid är flygutbildning. En simulator är kostnadseffektiv och utsätter inte eleven för de risker som är förknippat med flygning och kan helt eller delvis ersätta utbildning på verkliga flygplan. Hur mycket flygtid som en simulatorutbildning kan ersätta är beroende av simulatorns realism. Syftet med studien var att fördjupa sig i simulering som utbildningsverktyg samt kartlägga användandet av flygsimulatorer vid flygskolor och simulatorinstruktörernas uppfattning om realism i simuleringen. Med kartläggningen kan man bilda sig en uppfattning hur utveckling i informatik i form av förbättrad realism och val av... (More)
Simulatorer används för utbildning, forskning och utveckling och det område där simulering troligen haft störst betydelse i modern tid är flygutbildning. En simulator är kostnadseffektiv och utsätter inte eleven för de risker som är förknippat med flygning och kan helt eller delvis ersätta utbildning på verkliga flygplan. Hur mycket flygtid som en simulatorutbildning kan ersätta är beroende av simulatorns realism. Syftet med studien var att fördjupa sig i simulering som utbildningsverktyg samt kartlägga användandet av flygsimulatorer vid flygskolor och simulatorinstruktörernas uppfattning om realism i simuleringen. Med kartläggningen kan man bilda sig en uppfattning hur utveckling i informatik i form av förbättrad realism och val av lämplig nivå av realism har bidragit till dagens pilotutbildning i Sverige. Efter litteraturstudier genomfördes en enkätundersökning samt intervjuer av åtta simulatorinstruktörer på fyra flygskolor samt på Luftfartsstyrelsen. Litteraturgenomgången visar att kärnfrågan i simulering i utbildningssammanhang är hur väl simuleringen överensstämmer med den verklighet den vill motsvara. Höggradig realism är inte alltid optimalt eftersom den betyder stor komplexitet, vilket belastar minne och kognitiv förmåga och kan försvåra lärandet. Vidare är inte sambandet mellan realism och lärande linjärt varför ökande erfarenhet hos elever gör successivt mer och mer realistiska simulatorer effektivare i lärandet. Resultat från enkätundersökningen samt intervjuerna visar att behov samt den upplevda graden av realism varierar mellan grundläggande flygutbildning och vidareutbildning, samt mellan olika skolor. Instruktörerna för Full Flight Simulator upplever i högre grad att kapaciteten är tillräcklig för de övningar och moment de genomför än vad instruktörerna för Flight and Navigation Procedures Trainer upplever. Det visuella systemet samt en rörlig plattform har gett förhöjd upplevelse av realism och bättre inlärning. Å andra sidan är det inte nödvändigt att efterstäva maximal realism i simuleringen på alla nivåer för att uppnå ett bra utbildningsutbyte. Brister i realismen är radiokommunikationen och att det finns endast ett begränsat antal realistiskt återgivna flygplatser. Pilotutbildningen har ändrats avsevärt tack vare utvecklingen av datorer som kan skapa virtuella visuella system samt användargränssnitt i form av digitala flyginstrument. Det är uppenbart att informatik har bidragit stort till utvecklingen av simulatorer och upphöjt realism och därmed påverkat lärandet och utbildningen av piloter. Trots detta kvarstår skillnaden mellan verklighet och simulerad miljö och det är den skillnaden som också kommer att driva utvecklingen framåt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Per
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärande, realism, Simulering, flygutbildning, flygsimulatorer, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337398
date added to LUP
2006-01-30 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:49:02
@misc{1337398,
 abstract   = {Simulatorer används för utbildning, forskning och utveckling och det område där simulering troligen haft störst betydelse i modern tid är flygutbildning. En simulator är kostnadseffektiv och utsätter inte eleven för de risker som är förknippat med flygning och kan helt eller delvis ersätta utbildning på verkliga flygplan. Hur mycket flygtid som en simulatorutbildning kan ersätta är beroende av simulatorns realism. Syftet med studien var att fördjupa sig i simulering som utbildningsverktyg samt kartlägga användandet av flygsimulatorer vid flygskolor och simulatorinstruktörernas uppfattning om realism i simuleringen. Med kartläggningen kan man bilda sig en uppfattning hur utveckling i informatik i form av förbättrad realism och val av lämplig nivå av realism har bidragit till dagens pilotutbildning i Sverige. Efter litteraturstudier genomfördes en enkätundersökning samt intervjuer av åtta simulatorinstruktörer på fyra flygskolor samt på Luftfartsstyrelsen. Litteraturgenomgången visar att kärnfrågan i simulering i utbildningssammanhang är hur väl simuleringen överensstämmer med den verklighet den vill motsvara. Höggradig realism är inte alltid optimalt eftersom den betyder stor komplexitet, vilket belastar minne och kognitiv förmåga och kan försvåra lärandet. Vidare är inte sambandet mellan realism och lärande linjärt varför ökande erfarenhet hos elever gör successivt mer och mer realistiska simulatorer effektivare i lärandet. Resultat från enkätundersökningen samt intervjuerna visar att behov samt den upplevda graden av realism varierar mellan grundläggande flygutbildning och vidareutbildning, samt mellan olika skolor. Instruktörerna för Full Flight Simulator upplever i högre grad att kapaciteten är tillräcklig för de övningar och moment de genomför än vad instruktörerna för Flight and Navigation Procedures Trainer upplever. Det visuella systemet samt en rörlig plattform har gett förhöjd upplevelse av realism och bättre inlärning. Å andra sidan är det inte nödvändigt att efterstäva maximal realism i simuleringen på alla nivåer för att uppnå ett bra utbildningsutbyte. Brister i realismen är radiokommunikationen och att det finns endast ett begränsat antal realistiskt återgivna flygplatser. Pilotutbildningen har ändrats avsevärt tack vare utvecklingen av datorer som kan skapa virtuella visuella system samt användargränssnitt i form av digitala flyginstrument. Det är uppenbart att informatik har bidragit stort till utvecklingen av simulatorer och upphöjt realism och därmed påverkat lärandet och utbildningen av piloter. Trots detta kvarstår skillnaden mellan verklighet och simulerad miljö och det är den skillnaden som också kommer att driva utvecklingen framåt.},
 author    = {Möller, Per},
 keyword   = {lärande,realism,Simulering,flygutbildning,flygsimulatorer,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Simulering som utbildningsverktyg},
 year     = {2006},
}