Advanced

Varians Riskpremium

Ennab, Nicklas and Shamlo, Tobias (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Prediktionen av aktieprisutvecklingen har alltid legat i intresse för den finansiella marknadens aktörer. Flera studier har frambringat värdefulla prediktorer för aktieprisutvecklingen. Som en relativt ny prediktor av aktieprisutvecklingen har varians riskpremium rönt uppmärksamhet i forskningsvärlden. Varians riskpremium har i studier visat sig vara träffsäkrare i prognostiseringen av aktieprisutvecklingen än de traditionella prediktorerna som P/E (price over earnings ratio), CAY (consumption wealth ratio) och dividend yield. Varians riskpremium kan även betraktas som ett mått på marknadsimplicerad riskaversion med negativ korrelation till BNP-tillväxttakten. Bollerslev och Zhou har fört fram att varians riskpremium kan användas som ett... (More)
Prediktionen av aktieprisutvecklingen har alltid legat i intresse för den finansiella marknadens aktörer. Flera studier har frambringat värdefulla prediktorer för aktieprisutvecklingen. Som en relativt ny prediktor av aktieprisutvecklingen har varians riskpremium rönt uppmärksamhet i forskningsvärlden. Varians riskpremium har i studier visat sig vara träffsäkrare i prognostiseringen av aktieprisutvecklingen än de traditionella prediktorerna som P/E (price over earnings ratio), CAY (consumption wealth ratio) och dividend yield. Varians riskpremium kan även betraktas som ett mått på marknadsimplicerad riskaversion med negativ korrelation till BNP-tillväxttakten. Bollerslev och Zhou har fört fram att varians riskpremium kan användas som ett prediktionsinstrument för konjunkturutvecklingen. En banbrytande aspekt i Bollerslevs och Zhous varians riskpremium är just den träffsäkerhet och förklaringsgrad som gör den till en bättre prediktor än de ovan nämnda . I den här studien har beräkningen av varians riskpremium baserat sig på en artikel av Bollerslev och Zhou (2007). Varians riskpremium har visat sig kunna förklara 8% av aktieindexavkastningen på OMXS30-aktieindexet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ennab, Nicklas and Shamlo, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
avkastning, finans, riskpremium, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1337406
date added to LUP
2008-06-24
date last changed
2010-08-03 10:51:51
@misc{1337406,
 abstract   = {Prediktionen av aktieprisutvecklingen har alltid legat i intresse för den finansiella marknadens aktörer. Flera studier har frambringat värdefulla prediktorer för aktieprisutvecklingen. Som en relativt ny prediktor av aktieprisutvecklingen har varians riskpremium rönt uppmärksamhet i forskningsvärlden. Varians riskpremium har i studier visat sig vara träffsäkrare i prognostiseringen av aktieprisutvecklingen än de traditionella prediktorerna som P/E (price over earnings ratio), CAY (consumption wealth ratio) och dividend yield. Varians riskpremium kan även betraktas som ett mått på marknadsimplicerad riskaversion med negativ korrelation till BNP-tillväxttakten. Bollerslev och Zhou har fört fram att varians riskpremium kan användas som ett prediktionsinstrument för konjunkturutvecklingen. En banbrytande aspekt i Bollerslevs och Zhous varians riskpremium är just den träffsäkerhet och förklaringsgrad som gör den till en bättre prediktor än de ovan nämnda . I den här studien har beräkningen av varians riskpremium baserat sig på en artikel av Bollerslev och Zhou (2007). Varians riskpremium har visat sig kunna förklara 8% av aktieindexavkastningen på OMXS30-aktieindexet.},
 author    = {Ennab, Nicklas and Shamlo, Tobias},
 keyword   = {avkastning,finans,riskpremium,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varians Riskpremium},
 year     = {2008},
}