Advanced

Tidens anda - och den kollektiva arbetsrätten

Strauss, Emiliano (2008)
Department of Business Law
Abstract
Denna uppsats behandlar tidens anda och dess påverkan på den kollektiva arbetsrätten genom åren. Syftet med arbetet är främst att ge ett annorlunda perspektiv på arbetsmarknadens historieutveckling genom att inte bara undersöka händelsers sakliga bakgrund och utgång, utan även fokusera i högre grad på de krafter som ligger bakom processen. Detta görs genom att till en början redogöra för de centrala händelserna i den kollektiva arbetsrättens historieutveckling och sedan i följande kapitel fastställa vad tidens anda var under samma tidsperioder. Vidare görs en jämförelse mellan de båda historiegenomgångarna för att visa hur den senare påverkat, samt återspeglas i, den förstnämnda. Det framgår av denna jämförelse att det, under de perioder... (More)
Denna uppsats behandlar tidens anda och dess påverkan på den kollektiva arbetsrätten genom åren. Syftet med arbetet är främst att ge ett annorlunda perspektiv på arbetsmarknadens historieutveckling genom att inte bara undersöka händelsers sakliga bakgrund och utgång, utan även fokusera i högre grad på de krafter som ligger bakom processen. Detta görs genom att till en början redogöra för de centrala händelserna i den kollektiva arbetsrättens historieutveckling och sedan i följande kapitel fastställa vad tidens anda var under samma tidsperioder. Vidare görs en jämförelse mellan de båda historiegenomgångarna för att visa hur den senare påverkat, samt återspeglas i, den förstnämnda. Det framgår av denna jämförelse att det, under de perioder det skett omvälvningar på den kollektiva arbetsrättens område, funnits en viss anda inom Sverige som antingen hjälpt till att initiera processen eller underlättat dess fortgång. Något vid sidan av den historiska aspekten förs även en diskussion kring vad som karaktäriserar dagens anda och hur denna kan komma att påverka kommande förändringar inom den kollektiva arbetsrättens område. Denna diskussion har inte till syfte att efterlämna några klara slutsatser utan snarare att, genom egna reflektioner, stimulera tankeprocessen kring frågan hos läsaren. This essay deals with how the development of the Swedish collective labour law has been affected by the nation’s cultural, intellectual, political and social climate throughout the years. The purpose of this analysis is mainly to present a different perspective on the development of the Swedish labour market, by not only investigating the hard facts, but also the underlying spirit. First, the essential historical events of the collective labour law will be reviewed, followed by a description of the spirit surrounding those times. The two historical walkthroughs will then be compared to show how the later affects, as well as reflects in the firstmentioned. This comparison shows that there has been a certain spirit during periods in time when changes have been made within the field of collective labour law, which has helped ease either the initiation or the advancement of the process. Apart from above-mentioned analysis, a discussion is held concerning today’s spirit and how it might affect upcoming reforms. The purpose of this discussion is not to draw final conclusions, but rather to stimulate the readers’ thoughts on the matter at hand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strauss, Emiliano
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medbestämmandelagen, Tidens anda, kollektiv arbetsrätt, historieutveckling, Saltsjöbadsavtalet, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1337494
date added to LUP
2008-11-16
date last changed
2010-08-03 10:52:01
@misc{1337494,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar tidens anda och dess påverkan på den kollektiva arbetsrätten genom åren. Syftet med arbetet är främst att ge ett annorlunda perspektiv på arbetsmarknadens historieutveckling genom att inte bara undersöka händelsers sakliga bakgrund och utgång, utan även fokusera i högre grad på de krafter som ligger bakom processen. Detta görs genom att till en början redogöra för de centrala händelserna i den kollektiva arbetsrättens historieutveckling och sedan i följande kapitel fastställa vad tidens anda var under samma tidsperioder. Vidare görs en jämförelse mellan de båda historiegenomgångarna för att visa hur den senare påverkat, samt återspeglas i, den förstnämnda. Det framgår av denna jämförelse att det, under de perioder det skett omvälvningar på den kollektiva arbetsrättens område, funnits en viss anda inom Sverige som antingen hjälpt till att initiera processen eller underlättat dess fortgång. Något vid sidan av den historiska aspekten förs även en diskussion kring vad som karaktäriserar dagens anda och hur denna kan komma att påverka kommande förändringar inom den kollektiva arbetsrättens område. Denna diskussion har inte till syfte att efterlämna några klara slutsatser utan snarare att, genom egna reflektioner, stimulera tankeprocessen kring frågan hos läsaren. This essay deals with how the development of the Swedish collective labour law has been affected by the nation’s cultural, intellectual, political and social climate throughout the years. The purpose of this analysis is mainly to present a different perspective on the development of the Swedish labour market, by not only investigating the hard facts, but also the underlying spirit. First, the essential historical events of the collective labour law will be reviewed, followed by a description of the spirit surrounding those times. The two historical walkthroughs will then be compared to show how the later affects, as well as reflects in the firstmentioned. This comparison shows that there has been a certain spirit during periods in time when changes have been made within the field of collective labour law, which has helped ease either the initiation or the advancement of the process. Apart from above-mentioned analysis, a discussion is held concerning today’s spirit and how it might affect upcoming reforms. The purpose of this discussion is not to draw final conclusions, but rather to stimulate the readers’ thoughts on the matter at hand.},
 author    = {Strauss, Emiliano},
 keyword   = {Medbestämmandelagen,Tidens anda,kollektiv arbetsrätt,historieutveckling,Saltsjöbadsavtalet,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidens anda - och den kollektiva arbetsrätten},
 year     = {2008},
}