Advanced

Vad betyder det finansiella systemet för den ekonomiska utvecklingen?

Kelemen, Margareta (2005)
Department of Economic History
Abstract (Swedish)
Abstract: Syfte:
Är att se vad det finansiella systemet betyder för den ekonomiska tillväxten och varför det var skillnad mellan de jämförda länderna, Canada, Japan och Sverige under Golden Age perioden 1950-73. Har studerat BNP-tal, kapitaltillgång, kreditgivning och ekonomisk politik, samt storleken på befolkningen och des's ökning, för att på detta sätt bättre belysa BNP-talet's storlek i sig och förstå bakomliggande faktorer till skillnaderna i statistiken. Metod: Uppsatsen har gjort's genom statistiska analyser (kvantitativ metod) från Penn World Table gällande BNP-talet och kapitaltillgång, samtidigt har jag gjort en fördjupning i form av en litteraturstudie (kvalitativ metod) som jämfört det finansiella systemet, och där fram för... (More)
Abstract: Syfte:
Är att se vad det finansiella systemet betyder för den ekonomiska tillväxten och varför det var skillnad mellan de jämförda länderna, Canada, Japan och Sverige under Golden Age perioden 1950-73. Har studerat BNP-tal, kapitaltillgång, kreditgivning och ekonomisk politik, samt storleken på befolkningen och des's ökning, för att på detta sätt bättre belysa BNP-talet's storlek i sig och förstå bakomliggande faktorer till skillnaderna i statistiken. Metod: Uppsatsen har gjort's genom statistiska analyser (kvantitativ metod) från Penn World Table gällande BNP-talet och kapitaltillgång, samtidigt har jag gjort en fördjupning i form av en litteraturstudie (kvalitativ metod) som jämfört det finansiella systemet, och där fram för allt kreditgivningen och den ekonomiska politiken har jämfört's mellan länderna. Resultat: Att enbart gå in och titta på BNP-talet under en period har sina begränsningar på grund av olika effekter. Till exempel var i tillväxtcykeln landet befinner sig i. Catch-up effekter kan också göra att man får en skev bild av utvecklingen, vilket denna studie visar på när det gäller Japan. För att få en mer nyanserad bild av den ekonomiska utvecklingen så måste hänsyn ta's även till det finansiella systemet. Vilket Raymond Goldsmith ser som en nödvändighet. Studien visar att tillgången till ett utvecklat finansiellt system är avgörande för den ekonomiska tillväxten och att systemet bidrar till möjligheter till vidare investeringar och befrämjar exporten samt att den ekonomiska politiken kan utgöra en stabiliseringsfaktor i ekonomin vilket gynnar den ekonomiska tillväxten. Undersökningen visar att speciellt Japan var gynnat av goda förutsättningar kreditmässigt, samtidigt som de hade en stark ekonomisk politik, men att det också fann's andra faktorer som sannolikt haft betydelse som befolkningen's storlek och des's ökning. Canada befann sig i annan konjunktur-cykel efter att ha haft en hög produktion och kunde alltså inte hålla en hög tillväxttakt på samma sätt, men hade också en hög procentuell befolkningsökning. Sverige hade haft en lågkonjunktur innan denna gyllene period. Trot's en god kapitaltillgång kunde man inte komma upp i så höga exporttal, man hade också ett högre löneläge, men var trot's allt inte inne i en Catch-up i storlek med Japan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kelemen, Margareta
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
finansiella systemet, Social and economic history, Ekonomisk och social historia
language
Swedish
id
1337568
date added to LUP
2005-06-12 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:52:43
@misc{1337568,
 abstract   = {Abstract: Syfte:
Är att se vad det finansiella systemet betyder för den ekonomiska tillväxten och varför det var skillnad mellan de jämförda länderna, Canada, Japan och Sverige under Golden Age perioden 1950-73. Har studerat BNP-tal, kapitaltillgång, kreditgivning och ekonomisk politik, samt storleken på befolkningen och des's ökning, för att på detta sätt bättre belysa BNP-talet's storlek i sig och förstå bakomliggande faktorer till skillnaderna i statistiken. Metod: Uppsatsen har gjort's genom statistiska analyser (kvantitativ metod) från Penn World Table gällande BNP-talet och kapitaltillgång, samtidigt har jag gjort en fördjupning i form av en litteraturstudie (kvalitativ metod) som jämfört det finansiella systemet, och där fram för allt kreditgivningen och den ekonomiska politiken har jämfört's mellan länderna. Resultat: Att enbart gå in och titta på BNP-talet under en period har sina begränsningar på grund av olika effekter. Till exempel var i tillväxtcykeln landet befinner sig i. Catch-up effekter kan också göra att man får en skev bild av utvecklingen, vilket denna studie visar på när det gäller Japan. För att få en mer nyanserad bild av den ekonomiska utvecklingen så måste hänsyn ta's även till det finansiella systemet. Vilket Raymond Goldsmith ser som en nödvändighet. Studien visar att tillgången till ett utvecklat finansiellt system är avgörande för den ekonomiska tillväxten och att systemet bidrar till möjligheter till vidare investeringar och befrämjar exporten samt att den ekonomiska politiken kan utgöra en stabiliseringsfaktor i ekonomin vilket gynnar den ekonomiska tillväxten. Undersökningen visar att speciellt Japan var gynnat av goda förutsättningar kreditmässigt, samtidigt som de hade en stark ekonomisk politik, men att det också fann's andra faktorer som sannolikt haft betydelse som befolkningen's storlek och des's ökning. Canada befann sig i annan konjunktur-cykel efter att ha haft en hög produktion och kunde alltså inte hålla en hög tillväxttakt på samma sätt, men hade också en hög procentuell befolkningsökning. Sverige hade haft en lågkonjunktur innan denna gyllene period. Trot's en god kapitaltillgång kunde man inte komma upp i så höga exporttal, man hade också ett högre löneläge, men var trot's allt inte inne i en Catch-up i storlek med Japan.},
 author    = {Kelemen, Margareta},
 keyword   = {finansiella systemet,Social and economic history,Ekonomisk och social historia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad betyder det finansiella systemet för den ekonomiska utvecklingen?},
 year     = {2005},
}