Advanced

Tomma tankar - tomma magar: om biobränslens effekter på matpriser och hunger

Ek, Claes (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker effekterna av första generationens biobränslen, såsom bioetanol och biodiesel, på jordbruksprodukters prisnivåer både inom länder och internationellt – samt dessa prisers vidare påverkan på svält i utvecklingsländer. En enkel sektormodell för utbud och efterfrågan, uppdelad i tre delmarknader, utnyttjas först för att illustrera och förklara biobränslens grundläggande kvalitativa priseffekter på jordbruksmarknader. Andra forskningsstudiers och modellers kvantitativa uppskattningar av samma skeenden granskas och vidareutvecklas. Den relativa andel hos senare tids prisstegringar (den så kallade ”matkrisen”), vilken kan tillskrivas biobränslens effekter, skattas med försiktighet: min uppskattning blir att i... (More)
Denna uppsats undersöker effekterna av första generationens biobränslen, såsom bioetanol och biodiesel, på jordbruksprodukters prisnivåer både inom länder och internationellt – samt dessa prisers vidare påverkan på svält i utvecklingsländer. En enkel sektormodell för utbud och efterfrågan, uppdelad i tre delmarknader, utnyttjas först för att illustrera och förklara biobränslens grundläggande kvalitativa priseffekter på jordbruksmarknader. Andra forskningsstudiers och modellers kvantitativa uppskattningar av samma skeenden granskas och vidareutvecklas. Den relativa andel hos senare tids prisstegringar (den så kallade ”matkrisen”), vilken kan tillskrivas biobränslens effekter, skattas med försiktighet: min uppskattning blir att i storleksordningen 10 procent av de samtida prisökningarna beror på biobränslen, med viss variation för enskilda produkter. Denna andel kan dock mycket väl tänkas stiga framöver. Den nämnda tredelade sektormodellen tillämpas därefter på kopplingen mellan stigande priser på jordbruksprodukter och hunger i utvecklingsländer. Även om ingen fullständig kvantifiering av dessa skeenden genomförs i denna uppsats, antas de negativa effekterna bli omfattande på kort sikt. På längre sikt kan eventuella utbudsökningar följa i utvecklingsländer – sådana långsiktiga effekter är dock beroende bland annat av jordfördelning, infrastruktur samt småskaliga jordbrukares tillgång till inhemska och internationella marknader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Claes
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Livsmedel, jordbruk, biobränslen, hunger, priser, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1337669
date added to LUP
2008-09-15
date last changed
2010-08-03 10:51:57
@misc{1337669,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker effekterna av första generationens biobränslen, såsom bioetanol och biodiesel, på jordbruksprodukters prisnivåer både inom länder och internationellt – samt dessa prisers vidare påverkan på svält i utvecklingsländer. En enkel sektormodell för utbud och efterfrågan, uppdelad i tre delmarknader, utnyttjas först för att illustrera och förklara biobränslens grundläggande kvalitativa priseffekter på jordbruksmarknader. Andra forskningsstudiers och modellers kvantitativa uppskattningar av samma skeenden granskas och vidareutvecklas. Den relativa andel hos senare tids prisstegringar (den så kallade ”matkrisen”), vilken kan tillskrivas biobränslens effekter, skattas med försiktighet: min uppskattning blir att i storleksordningen 10 procent av de samtida prisökningarna beror på biobränslen, med viss variation för enskilda produkter. Denna andel kan dock mycket väl tänkas stiga framöver. Den nämnda tredelade sektormodellen tillämpas därefter på kopplingen mellan stigande priser på jordbruksprodukter och hunger i utvecklingsländer. Även om ingen fullständig kvantifiering av dessa skeenden genomförs i denna uppsats, antas de negativa effekterna bli omfattande på kort sikt. På längre sikt kan eventuella utbudsökningar följa i utvecklingsländer – sådana långsiktiga effekter är dock beroende bland annat av jordfördelning, infrastruktur samt småskaliga jordbrukares tillgång till inhemska och internationella marknader.},
 author    = {Ek, Claes},
 keyword   = {Livsmedel,jordbruk,biobränslen,hunger,priser,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tomma tankar - tomma magar: om biobränslens effekter på matpriser och hunger},
 year     = {2008},
}