Advanced

IT-stöd som kommunikationsverktyg vid kunskapsspridning

Jonikic, Biljana and Ferizi, Liridona (2007)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Distansutbildning har snabbt vuxit fram under den senaste tiden och blivit ett mycket aktuellt område inom utbildningsväsendet. De tre huvudsakliga faktorerna som driver på satsningarna inom distansutbildningen är förhoppningarna om ökad tillgänglighet, ökad kvalitet och minskade kostnader. För att kunskapsspridningen ska fungera bra i distansutbildningen behövs att IT- systemet, som ska fungera som stöd till att kommunikationen mellan de olika aktörerna, fungerar effektivt. I denna uppsats analyserar vi hur de IT-stöd, som används, fungerar som kommunikationsverktyg vid kunskapsspridning. Hur uppfattar användarna att det IT-system, som de använder i sin distansundervisning, hjälper dem i kommunikation med varandra och hur det fungerar som... (More)
Distansutbildning har snabbt vuxit fram under den senaste tiden och blivit ett mycket aktuellt område inom utbildningsväsendet. De tre huvudsakliga faktorerna som driver på satsningarna inom distansutbildningen är förhoppningarna om ökad tillgänglighet, ökad kvalitet och minskade kostnader. För att kunskapsspridningen ska fungera bra i distansutbildningen behövs att IT- systemet, som ska fungera som stöd till att kommunikationen mellan de olika aktörerna, fungerar effektivt. I denna uppsats analyserar vi hur de IT-stöd, som används, fungerar som kommunikationsverktyg vid kunskapsspridning. Hur uppfattar användarna att det IT-system, som de använder i sin distansundervisning, hjälper dem i kommunikation med varandra och hur det fungerar som hjälpmedel vid kunskapsspridningen. Syftet med vår uppsats är att väcka uppmärksamhet om hur IT fungerar som stöd i distansutbildningen. För att få reda på hur IT-stöd fungerar har vi gjort en empirisk undersökning där vi har använt oss av enkäter och intervjuer för att hitta relevant information. Resultatet visar att det finns brister i kommunikationen mellan de olika aktörerna men att det inte beror helt på tekniken utan att det också finns andra faktorer som påverkar det. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonikic, Biljana and Ferizi, Liridona
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kunskapsspridning, MDI, användbarhet, kunskap, interaktion, IT-stöd, Distansutbildning, Kommunikationsverktyg, användarna, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337738
date added to LUP
2007-04-23 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:50:15
@misc{1337738,
 abstract   = {Distansutbildning har snabbt vuxit fram under den senaste tiden och blivit ett mycket aktuellt område inom utbildningsväsendet. De tre huvudsakliga faktorerna som driver på satsningarna inom distansutbildningen är förhoppningarna om ökad tillgänglighet, ökad kvalitet och minskade kostnader. För att kunskapsspridningen ska fungera bra i distansutbildningen behövs att IT- systemet, som ska fungera som stöd till att kommunikationen mellan de olika aktörerna, fungerar effektivt. I denna uppsats analyserar vi hur de IT-stöd, som används, fungerar som kommunikationsverktyg vid kunskapsspridning. Hur uppfattar användarna att det IT-system, som de använder i sin distansundervisning, hjälper dem i kommunikation med varandra och hur det fungerar som hjälpmedel vid kunskapsspridningen. Syftet med vår uppsats är att väcka uppmärksamhet om hur IT fungerar som stöd i distansutbildningen. För att få reda på hur IT-stöd fungerar har vi gjort en empirisk undersökning där vi har använt oss av enkäter och intervjuer för att hitta relevant information. Resultatet visar att det finns brister i kommunikationen mellan de olika aktörerna men att det inte beror helt på tekniken utan att det också finns andra faktorer som påverkar det.},
 author    = {Jonikic, Biljana and Ferizi, Liridona},
 keyword   = {kunskapsspridning,MDI,användbarhet,kunskap,interaktion,IT-stöd,Distansutbildning,Kommunikationsverktyg,användarna,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {IT-stöd som kommunikationsverktyg vid kunskapsspridning},
 year     = {2007},
}