Advanced

Förstärkning och förenkling - den nya reglerna för tidsbegränsad anställning och företrädesrätt till återanställning i LAS

Åkesson, Angelica (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Under våren 2006 antog den dåvarande riksdagen en ny lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Den nya lagen innehåller bland annat regler som ska sträva mot att regelverket förenklas och att skyddet för tidsbegränsat anställda förstärks. De nya reglerna innebär bland annat ett färre antal former för tidsbbegränsade anställningar. Möjligheten att under en längre tid stapla visstidsanställningar på varandra ska motverkas genom att alla tidsbegränsade anställningar efter en viss tidsperiod automatiskt övergår i tillsvidareanställning. Kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning sänks också och gäller alla anställningar. Dessa regler är också till för att främja att tidsbegränsat anställda slussas in i... (More)
Under våren 2006 antog den dåvarande riksdagen en ny lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Den nya lagen innehåller bland annat regler som ska sträva mot att regelverket förenklas och att skyddet för tidsbegränsat anställda förstärks. De nya reglerna innebär bland annat ett färre antal former för tidsbbegränsade anställningar. Möjligheten att under en längre tid stapla visstidsanställningar på varandra ska motverkas genom att alla tidsbegränsade anställningar efter en viss tidsperiod automatiskt övergår i tillsvidareanställning. Kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning sänks också och gäller alla anställningar. Dessa regler är också till för att främja att tidsbegränsat anställda slussas in i tillsvidareanställning. Lagstiftningen har väckt stora politiska debatter. Många myndigheter och andra institutioner ifrågasätter om konsekvenserna av lagen kommer att överensstämma med det framförda syftet. Många befarar att de nya reglerna bland annat kommer att leda till färre anställningar och framför allt kortare tidsbegränsade anställningar, vilket således borde innebära en försämrad istället för en förstärkt trygghet för tidsbegränsat anställda. Att anstälningsformen avtal för viss säsong försvinner har skapat oro blan många säsongsberoende näringar och branscher. Att alla reglerna är semidispositiva och kan avtalas bort tas ingen större hänsyn till vid deras uttalanden. Partimedlemmar från den nya alliansregeringen har också kritiserat lagen starkt och hotat att riva upp den. Om så sker i framtiden är dock för tidigt att spekulera om. Detta arbete kommer således att ur olika perspektiv utförligt belysa de nya reglerna och deras innebörd samt eventuella konsekvenser. Arbetet ska utröna om lagstiftningen kan komma att leva upp till sitt ursprungliga övergripande syfte, att bland annat stärka anställningsskyddet för tidsbegränsat anställda och förenkla regelverket i sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkesson, Angelica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förstärkning och förenkling, tidsbegränsad anställning, företrädesrätt till återanställning, lagen om anställningsskydd, SFS 2006:440, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1337743
date added to LUP
2006-11-13
date last changed
2010-08-03 10:49:28
@misc{1337743,
 abstract   = {Under våren 2006 antog den dåvarande riksdagen en ny lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Den nya lagen innehåller bland annat regler som ska sträva mot att regelverket förenklas och att skyddet för tidsbegränsat anställda förstärks. De nya reglerna innebär bland annat ett färre antal former för tidsbbegränsade anställningar. Möjligheten att under en längre tid stapla visstidsanställningar på varandra ska motverkas genom att alla tidsbegränsade anställningar efter en viss tidsperiod automatiskt övergår i tillsvidareanställning. Kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning sänks också och gäller alla anställningar. Dessa regler är också till för att främja att tidsbegränsat anställda slussas in i tillsvidareanställning. Lagstiftningen har väckt stora politiska debatter. Många myndigheter och andra institutioner ifrågasätter om konsekvenserna av lagen kommer att överensstämma med det framförda syftet. Många befarar att de nya reglerna bland annat kommer att leda till färre anställningar och framför allt kortare tidsbegränsade anställningar, vilket således borde innebära en försämrad istället för en förstärkt trygghet för tidsbegränsat anställda. Att anstälningsformen avtal för viss säsong försvinner har skapat oro blan många säsongsberoende näringar och branscher. Att alla reglerna är semidispositiva och kan avtalas bort tas ingen större hänsyn till vid deras uttalanden. Partimedlemmar från den nya alliansregeringen har också kritiserat lagen starkt och hotat att riva upp den. Om så sker i framtiden är dock för tidigt att spekulera om. Detta arbete kommer således att ur olika perspektiv utförligt belysa de nya reglerna och deras innebörd samt eventuella konsekvenser. Arbetet ska utröna om lagstiftningen kan komma att leva upp till sitt ursprungliga övergripande syfte, att bland annat stärka anställningsskyddet för tidsbegränsat anställda och förenkla regelverket i sig.},
 author    = {Åkesson, Angelica},
 keyword   = {Förstärkning och förenkling,tidsbegränsad anställning,företrädesrätt till återanställning,lagen om anställningsskydd,SFS 2006:440,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förstärkning och förenkling - den nya reglerna för tidsbegränsad anställning och företrädesrätt till återanställning i LAS},
 year     = {2006},
}