Advanced

En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn

Majtorp, Lina (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka huruvida Sveriges officiella CO2-data från trans-portsektorn är internationellt rimliga åren 1990-2004. Sverige har uppvi-sat en internationellt lyckad reduktion av CO2-utsläpp samtidigt som Väg- och transportforskningsinstitutet visar att Sveriges CO2-utsläpp från vägtrafiken kan vara dubbelt så höga som rapporterat. Metod: Undersökningen sker genom en jämförelse mellan Sverige, Danmark, Norge, Spanien och USA. Ekonomisk tillväxt sätts i relation till CO2-utsläpp och transportsektorns utveckling och ländernas personbilsparker undersöks. Tyder ingenting på missvisande data torde Sveriges lyckade CO2-minskning vara ett resultat av effektiv miljöpolitik. Slutsats: Undersökningen visar att det finns en risk att... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka huruvida Sveriges officiella CO2-data från trans-portsektorn är internationellt rimliga åren 1990-2004. Sverige har uppvi-sat en internationellt lyckad reduktion av CO2-utsläpp samtidigt som Väg- och transportforskningsinstitutet visar att Sveriges CO2-utsläpp från vägtrafiken kan vara dubbelt så höga som rapporterat. Metod: Undersökningen sker genom en jämförelse mellan Sverige, Danmark, Norge, Spanien och USA. Ekonomisk tillväxt sätts i relation till CO2-utsläpp och transportsektorns utveckling och ländernas personbilsparker undersöks. Tyder ingenting på missvisande data torde Sveriges lyckade CO2-minskning vara ett resultat av effektiv miljöpolitik. Slutsats: Undersökningen visar att det finns en risk att Sveriges officiella utsläpps-data är missvisande. Sverige uppvisar stora likheter med såväl Danmark som Norge, både gällande struktur på personbilsparken och gällande län-dernas inrikes vägtransporter. Trots detta visar Sveriges officiella ut-släppsdata en betydligt större minskning än Danmarks och Norges. För-dubblas Sveriges CO2-utsläpp från vägtrafiken som COPERT III-modellen förespråkar blir utsläppsnivåerna mer lika Danmark och Norges. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338004,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka huruvida Sveriges officiella CO2-data från trans-portsektorn är internationellt rimliga åren 1990-2004. Sverige har uppvi-sat en internationellt lyckad reduktion av CO2-utsläpp samtidigt som Väg- och transportforskningsinstitutet visar att Sveriges CO2-utsläpp från vägtrafiken kan vara dubbelt så höga som rapporterat. Metod:	Undersökningen sker genom en jämförelse mellan Sverige, Danmark, Norge, Spanien och USA. Ekonomisk tillväxt sätts i relation till CO2-utsläpp och transportsektorns utveckling och ländernas personbilsparker undersöks. Tyder ingenting på missvisande data torde Sveriges lyckade CO2-minskning vara ett resultat av effektiv miljöpolitik. Slutsats:	Undersökningen visar att det finns en risk att Sveriges officiella utsläpps-data är missvisande. Sverige uppvisar stora likheter med såväl Danmark som Norge, både gällande struktur på personbilsparken och gällande län-dernas inrikes vägtransporter. Trots detta visar Sveriges officiella ut-släppsdata en betydligt större minskning än Danmarks och Norges. För-dubblas Sveriges CO2-utsläpp från vägtrafiken som COPERT III-modellen förespråkar blir utsläppsnivåerna mer lika Danmark och Norges.},
 author    = {Majtorp, Lina},
 keyword   = {ekonomisk tillväxt,hållbar utveckling,koldioxidutsläpp,transportsektor,vägtrafik,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En obekväm statistik – en jämförande studie av CO2-utsläpp från transportsektorn},
 year     = {2008},
}