Advanced

Beslutsfattande om IT - Beslutsprocessen och IT-styrning

Crona, Patrick and Runander, Stellan (2008)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ ansats och beskriver en studie som behandlat beslutsfattande gällande IT i en organisation. Beslutsfattandet när det gäller IT påverkas av omgivning, teknologi samt uppfattningar om organisationens mål och metoder för att uppnå målen. Att uppnå målen är ingen trivial uppgift och är kantat av många problem. ITstyrning ses om en lösning på dessa problem med beslutsfattande om IT där den ska styras för att överensstämma med organisationens strategiska mål och avgöra vem som ska fatta dessa beslut. Syftet med studien var att beskriva beslutsfattandet och beslutsprocessen om IT i en organisation och våra centrala frågeställningar var hur fattar organisationen beslut om IT? och hur är beslutsfattandet... (More)
Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ ansats och beskriver en studie som behandlat beslutsfattande gällande IT i en organisation. Beslutsfattandet när det gäller IT påverkas av omgivning, teknologi samt uppfattningar om organisationens mål och metoder för att uppnå målen. Att uppnå målen är ingen trivial uppgift och är kantat av många problem. ITstyrning ses om en lösning på dessa problem med beslutsfattande om IT där den ska styras för att överensstämma med organisationens strategiska mål och avgöra vem som ska fatta dessa beslut. Syftet med studien var att beskriva beslutsfattandet och beslutsprocessen om IT i en organisation och våra centrala frågeställningar var hur fattar organisationen beslut om IT? och hur är beslutsfattandet om IT delegerat i organisationen? För att besvara dessa frågor utfördes en initial litteraturstudie där vi granskade teorier om organisationen och beslutsfattande i denna samt IT-styrning. Detta gav grunden för vår empiri vilken utgjordes av en fallstudie på konsultbolaget HiQ Skåne där vi utförde fem semistrukturerade intervjuer med respondenter på olika chefsnivåer i organisationen. Studiens främsta resultat var att beslut tas utifrån magkänsla, tidigare erfarenheter och ett begränsat underlag när ett behov uppstått. Det är framförallt ett pragmatiskt angreppssätt inför beslut som tas, där viktigare beslut diskuteras i grupp och ett mer rationellt angreppssätt används. Beslutsfattandet beskrivs som decentraliserat med mycket frihet och eget ansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Crona, Patrick and Runander, Stellan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
fallstudie, beslutsfattande, beslutsprocess, Case Study, IT-styrning, IT-beslut, decision making, decision process, IT Governance, HiQ, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338119
date added to LUP
2008-01-31
date last changed
2010-08-03 10:51:27
@misc{1338119,
 abstract   = {Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ ansats och beskriver en studie som behandlat beslutsfattande gällande IT i en organisation. Beslutsfattandet när det gäller IT påverkas av omgivning, teknologi samt uppfattningar om organisationens mål och metoder för att uppnå målen. Att uppnå målen är ingen trivial uppgift och är kantat av många problem. ITstyrning ses om en lösning på dessa problem med beslutsfattande om IT där den ska styras för att överensstämma med organisationens strategiska mål och avgöra vem som ska fatta dessa beslut. Syftet med studien var att beskriva beslutsfattandet och beslutsprocessen om IT i en organisation och våra centrala frågeställningar var hur fattar organisationen beslut om IT? och hur är beslutsfattandet om IT delegerat i organisationen? För att besvara dessa frågor utfördes en initial litteraturstudie där vi granskade teorier om organisationen och beslutsfattande i denna samt IT-styrning. Detta gav grunden för vår empiri vilken utgjordes av en fallstudie på konsultbolaget HiQ Skåne där vi utförde fem semistrukturerade intervjuer med respondenter på olika chefsnivåer i organisationen. Studiens främsta resultat var att beslut tas utifrån magkänsla, tidigare erfarenheter och ett begränsat underlag när ett behov uppstått. Det är framförallt ett pragmatiskt angreppssätt inför beslut som tas, där viktigare beslut diskuteras i grupp och ett mer rationellt angreppssätt används. Beslutsfattandet beskrivs som decentraliserat med mycket frihet och eget ansvar.},
 author    = {Crona, Patrick and Runander, Stellan},
 keyword   = {fallstudie,beslutsfattande,beslutsprocess,Case Study,IT-styrning,IT-beslut,decision making,decision process,IT Governance,HiQ,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsfattande om IT - Beslutsprocessen och IT-styrning},
 year     = {2008},
}