Advanced

Små och medelstora företags val av standardiserat affärssystem - förslag till modell samt diskussionsunderlag

Rückert, Mattias and Önnemyr, Per (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Standardiserade affärssystem kan beskrivas som informationssystem som integrerar företags
information. Affärssystem erbjuder till exempel en möjlighet till effektivisering av
verksamhet och affärsprocesser. Dessa system kan också erbjuda prognosverktyg för analys
av företagets affärsverksamhet. Standardiserade affärssystem har hittills framför allt riktats
mot större företag. Emellertid har flera aktörer nu aviserat en satsning för små och medelstora
företag.
Vid anskaffning av standardiserade affärssystem är det viktigt att systemet verkligen fungerar
väl utifrån med företagets behov och förutsättningar, till exempel när det gäller
affärsprocesser, organisation, med mera. Ett standardiserat affärssystem är förenat med stora
kostnader och... (More)
Standardiserade affärssystem kan beskrivas som informationssystem som integrerar företags
information. Affärssystem erbjuder till exempel en möjlighet till effektivisering av
verksamhet och affärsprocesser. Dessa system kan också erbjuda prognosverktyg för analys
av företagets affärsverksamhet. Standardiserade affärssystem har hittills framför allt riktats
mot större företag. Emellertid har flera aktörer nu aviserat en satsning för små och medelstora
företag.
Vid anskaffning av standardiserade affärssystem är det viktigt att systemet verkligen fungerar
väl utifrån med företagets behov och förutsättningar, till exempel när det gäller
affärsprocesser, organisation, med mera. Ett standardiserat affärssystem är förenat med stora
kostnader och en del risker. Små och medelstora företag har begränsade resurser. Detta gör
valet av affärssystem kritiskt för denna grupp av företag.
Syftet med denna uppsats har varit att skapa en modell för anskaffning av standardiserade
affärssystem. Modellen skall underlätta för små och medelstora företag när de skaffar denna
typ av system. Den riktar sig direkt till personer ute i små och medelstora företag och är alltså
utformad för att särskilt tilltala denna målgrupp.
Modellen har baserats på de faktorer som, utifrån litteratur och intervjuer med
applikationskonsulter, bedömts vara av vikt vid val och anskaffning av standardiserade
affärssystem. Dessa faktorer omfattar bland annat: företagets mål med systemanskaffningen,
dess strategiska perspektiv, affärsprocesser, organisationsform, behov av support och
utveckling av systemet, med mera. Även företagets mognad, i form av vilket
utvecklingsstadium som företaget befinner sig i, har identifierats som en viktig faktor i
sammanhanget. Detta präglar nämligen bland annat företagets affärsprocesser, organisation
och förändringsbenägenhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rückert, Mattias and Önnemyr, Per
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
standardsystem, affärssystem, val, modell, små- och medelstora företag, anskaffning, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338156
date added to LUP
2006-04-21
date last changed
2010-08-03 10:49:14
@misc{1338156,
 abstract   = {Standardiserade affärssystem kan beskrivas som informationssystem som integrerar företags
information. Affärssystem erbjuder till exempel en möjlighet till effektivisering av
verksamhet och affärsprocesser. Dessa system kan också erbjuda prognosverktyg för analys
av företagets affärsverksamhet. Standardiserade affärssystem har hittills framför allt riktats
mot större företag. Emellertid har flera aktörer nu aviserat en satsning för små och medelstora
företag.
Vid anskaffning av standardiserade affärssystem är det viktigt att systemet verkligen fungerar
väl utifrån med företagets behov och förutsättningar, till exempel när det gäller
affärsprocesser, organisation, med mera. Ett standardiserat affärssystem är förenat med stora
kostnader och en del risker. Små och medelstora företag har begränsade resurser. Detta gör
valet av affärssystem kritiskt för denna grupp av företag.
Syftet med denna uppsats har varit att skapa en modell för anskaffning av standardiserade
affärssystem. Modellen skall underlätta för små och medelstora företag när de skaffar denna
typ av system. Den riktar sig direkt till personer ute i små och medelstora företag och är alltså
utformad för att särskilt tilltala denna målgrupp.
Modellen har baserats på de faktorer som, utifrån litteratur och intervjuer med
applikationskonsulter, bedömts vara av vikt vid val och anskaffning av standardiserade
affärssystem. Dessa faktorer omfattar bland annat: företagets mål med systemanskaffningen,
dess strategiska perspektiv, affärsprocesser, organisationsform, behov av support och
utveckling av systemet, med mera. Även företagets mognad, i form av vilket
utvecklingsstadium som företaget befinner sig i, har identifierats som en viktig faktor i
sammanhanget. Detta präglar nämligen bland annat företagets affärsprocesser, organisation
och förändringsbenägenhet.},
 author    = {Rückert, Mattias and Önnemyr, Per},
 keyword   = {standardsystem,affärssystem,val,modell,små- och medelstora företag,anskaffning,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Små och medelstora företags val av standardiserat affärssystem - förslag till modell samt diskussionsunderlag},
 year     = {2006},
}