Advanced

Vad driver priset på begravningstjänster?

Falkenback, Fredrik (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har som syfte att statistiskt undersöka vilka variabler som har mest inflytande på prisbildningen på marknaden för begravningstjänster utifrån två spelteoretiska konkurrensmodeller där företagen konkurrerar i kvantitet.
Sammanfattningsvis kan priset på en begravningstjänst i en kommun till viss del beskrivas utifrån modeller för kvantitetskonkurrens där priset delvis drivs av invånarnas betalningsvilja (medelförvärvs¬inkomst) dels av om marknadsledaren (Fonus) är etablerad i kommunen. I de fall marknadsledaren är etablerad i kommunen tycks priset på en begravningstjänst stiga upp till marknadsledarens prisnivå. Variabler vars inflytande inte statistiskt kunnat säkerställas på grund av ett alltför litet urval av empirisk data... (More)
Denna uppsats har som syfte att statistiskt undersöka vilka variabler som har mest inflytande på prisbildningen på marknaden för begravningstjänster utifrån två spelteoretiska konkurrensmodeller där företagen konkurrerar i kvantitet.
Sammanfattningsvis kan priset på en begravningstjänst i en kommun till viss del beskrivas utifrån modeller för kvantitetskonkurrens där priset delvis drivs av invånarnas betalningsvilja (medelförvärvs¬inkomst) dels av om marknadsledaren (Fonus) är etablerad i kommunen. I de fall marknadsledaren är etablerad i kommunen tycks priset på en begravningstjänst stiga upp till marknadsledarens prisnivå. Variabler vars inflytande inte statistiskt kunnat säkerställas på grund av ett alltför litet urval av empirisk data är de från antalet begravningsbyråer (konkurrenter) och antalet invånare per kvadratkilometer (marginalkostnad) i kommunen. Detta presenterade resultat gäller inte för storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338316,
 abstract   = {Denna uppsats har som syfte att statistiskt undersöka vilka variabler som har mest inflytande på prisbildningen på marknaden för begravningstjänster utifrån två spelteoretiska konkurrensmodeller där företagen konkurrerar i kvantitet.
Sammanfattningsvis kan priset på en begravningstjänst i en kommun till viss del beskrivas utifrån modeller för kvantitetskonkurrens där priset delvis drivs av invånarnas betalningsvilja (medelförvärvs¬inkomst) dels av om marknadsledaren (Fonus) är etablerad i kommunen. I de fall marknadsledaren är etablerad i kommunen tycks priset på en begravningstjänst stiga upp till marknadsledarens prisnivå. Variabler vars inflytande inte statistiskt kunnat säkerställas på grund av ett alltför litet urval av empirisk data är de från antalet begravningsbyråer (konkurrenter) och antalet invånare per kvadratkilometer (marginalkostnad) i kommunen. Detta presenterade resultat gäller inte för storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.},
 author    = {Falkenback, Fredrik},
 keyword   = {asymmetrisk information,Begravningstjänst,Skevt urval (Adverse selection),Kvantitetskonkurrens,Cournot-jämvikt,Stackelberg-jämvikt,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad driver priset på begravningstjänster?},
 year     = {2006},
}