Advanced

Den samhällsekonomiska lönsamheten av att gräva ned elledningarna i Sveriges lokalnät -en kostnads-intäktsanalys

Ståhle, Sophie (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det är samhällsekonomiskt lönsamt att gräva ned de elledningar som ingår i Sveriges lokalnät för att på så vis göra elleveranserna säkrare. Ett lagförslag som diskuterats under hösten 2005 får som följd att nätbolagen måste betala ut höga avbrottsersättningar till dess kunder om avbrott inträffar. Det innebär att nätbolagen måste säkra sina elleveranser för att undvika höga avbrottsersättningskostnader. I lagförslaget står det inte att nätbolagen skall gräva ned sina elledningar, men för att kunna säkra elleveranserna till såväl tätort som glesbygd menar nätbolagen att de är tvungna att gräva ned elledningarna vilket skulle innebära stora investeringskostnader. Höjda investeringskostnader för... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det är samhällsekonomiskt lönsamt att gräva ned de elledningar som ingår i Sveriges lokalnät för att på så vis göra elleveranserna säkrare. Ett lagförslag som diskuterats under hösten 2005 får som följd att nätbolagen måste betala ut höga avbrottsersättningar till dess kunder om avbrott inträffar. Det innebär att nätbolagen måste säkra sina elleveranser för att undvika höga avbrottsersättningskostnader. I lagförslaget står det inte att nätbolagen skall gräva ned sina elledningar, men för att kunna säkra elleveranserna till såväl tätort som glesbygd menar nätbolagen att de är tvungna att gräva ned elledningarna vilket skulle innebära stora investeringskostnader. Höjda investeringskostnader för nätbolagen skulle kunna leda till höjda nätavgifter för dess kunder och frågan är om kunderna är beredda att betala höjda elkostnader för att säkra elleveranserna till glesbygden. Är det rimligt att gräva ned större delen av lokalnätens elledningar och säkra elleveransen överallt även om det skulle medföra höga kostnader för samhället? Slutsatserna som kan dras av den kostnads-intäktsanalys som genomförts är att en total nedgrävning av elledningarna i Sveriges lokalnät inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Istället är det bättre att avstå från att gräva ned i extremt glesbebyggda områden där kostnaderna långt överstiger intäkterna för nätbolagen. I de områden där nedgrävning av elkablar inte genomförs bör ett extra ersättningssystem utformas som speglar kundernas kostnader vid elavbrott. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338429,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida det är samhällsekonomiskt lönsamt att gräva ned de elledningar som ingår i Sveriges lokalnät för att på så vis göra elleveranserna säkrare. Ett lagförslag som diskuterats under hösten 2005 får som följd att nätbolagen måste betala ut höga avbrottsersättningar till dess kunder om avbrott inträffar. Det innebär att nätbolagen måste säkra sina elleveranser för att undvika höga avbrottsersättningskostnader. I lagförslaget står det inte att nätbolagen skall gräva ned sina elledningar, men för att kunna säkra elleveranserna till såväl tätort som glesbygd menar nätbolagen att de är tvungna att gräva ned elledningarna vilket skulle innebära stora investeringskostnader. Höjda investeringskostnader för nätbolagen skulle kunna leda till höjda nätavgifter för dess kunder och frågan är om kunderna är beredda att betala höjda elkostnader för att säkra elleveranserna till glesbygden. Är det rimligt att gräva ned större delen av lokalnätens elledningar och säkra elleveransen överallt även om det skulle medföra höga kostnader för samhället? Slutsatserna som kan dras av den kostnads-intäktsanalys som genomförts är att en total nedgrävning av elledningarna i Sveriges lokalnät inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Istället är det bättre att avstå från att gräva ned i extremt glesbebyggda områden där kostnaderna långt överstiger intäkterna för nätbolagen. I de områden där nedgrävning av elkablar inte genomförs bör ett extra ersättningssystem utformas som speglar kundernas kostnader vid elavbrott.},
 author    = {Ståhle, Sophie},
 keyword   = {elledningar,nätbolag,elavbrott,glesbygd,kostnads-intäktsanalys,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den samhällsekonomiska lönsamheten av att gräva ned elledningarna i Sveriges lokalnät -en kostnads-intäktsanalys},
 year     = {2006},
}