Advanced

Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling

Klich, Magdalena (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vid arbete med systemutveckling är det vanligt att arbeta efter en metod. Det som styr valet av metod kan vara erfarenhet, krav som finns från organisationsledningen eller politiska krav för att följa en given standard. Det är inte alltid lätt att välja en metod som är lämplig och som uppfyller de krav och behov som finns inom organisationen. För att välja en lämplig metod är användning av ett ramverk ett bra hjälpmedel. Ramverket används bland annat för att försäkra och kontrollera att den metod som utvärderas uppfyller de krav som ställs på systemet och att de olika komponenter som ingår i systemet behandlas med hjälp av metoden. Studiens huvudsyfte är att presentera ett reviderat ramverk som bygger på några av de teorier som finns i... (More)
Vid arbete med systemutveckling är det vanligt att arbeta efter en metod. Det som styr valet av metod kan vara erfarenhet, krav som finns från organisationsledningen eller politiska krav för att följa en given standard. Det är inte alltid lätt att välja en metod som är lämplig och som uppfyller de krav och behov som finns inom organisationen. För att välja en lämplig metod är användning av ett ramverk ett bra hjälpmedel. Ramverket används bland annat för att försäkra och kontrollera att den metod som utvärderas uppfyller de krav som ställs på systemet och att de olika komponenter som ingår i systemet behandlas med hjälp av metoden. Studiens huvudsyfte är att presentera ett reviderat ramverk som bygger på några av de teorier som finns i dagsläget men som huvudsakligen bygger på de erfarenheter, kunskaper och åsikter som praktiserande systemutvecklare har. Detta har gjorts genom att undersöka hur kunskapen och användandet av ramverk tillämpas i praktiken genom intervjuer och enkätundersökningar. Till grund för frågorna som ställdes låg litteraturstudier. Undersök-ningarna har gjort på offentliga myndigheter med personer som arbetar med system-utveckling. Undersökningarna har gett insikt i att användandet av ramverk är obefintligt men att det är vanligare att arbeta efter metoder. Intressant att veta är att många utav respondenterna anser att det finns ett behov att använda sig utav ett ramverk för att välja lämplig metod. Med hjälp av de medverkandes åsikter presenteras ett reviderat ramverk med element som bör tas i beaktning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klich, Magdalena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
systemutveckling, ramverk, teori, metod, verktyg, praktik, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1338463
date added to LUP
2006-09-08
date last changed
2010-08-03 10:49:26
@misc{1338463,
 abstract   = {Vid arbete med systemutveckling är det vanligt att arbeta efter en metod. Det som styr valet av metod kan vara erfarenhet, krav som finns från organisationsledningen eller politiska krav för att följa en given standard. Det är inte alltid lätt att välja en metod som är lämplig och som uppfyller de krav och behov som finns inom organisationen. För att välja en lämplig metod är användning av ett ramverk ett bra hjälpmedel. Ramverket används bland annat för att försäkra och kontrollera att den metod som utvärderas uppfyller de krav som ställs på systemet och att de olika komponenter som ingår i systemet behandlas med hjälp av metoden. Studiens huvudsyfte är att presentera ett reviderat ramverk som bygger på några av de teorier som finns i dagsläget men som huvudsakligen bygger på de erfarenheter, kunskaper och åsikter som praktiserande systemutvecklare har. Detta har gjorts genom att undersöka hur kunskapen och användandet av ramverk tillämpas i praktiken genom intervjuer och enkätundersökningar. Till grund för frågorna som ställdes låg litteraturstudier. Undersök-ningarna har gjort på offentliga myndigheter med personer som arbetar med system-utveckling. Undersökningarna har gett insikt i att användandet av ramverk är obefintligt men att det är vanligare att arbeta efter metoder. Intressant att veta är att många utav respondenterna anser att det finns ett behov att använda sig utav ett ramverk för att välja lämplig metod. Med hjälp av de medverkandes åsikter presenteras ett reviderat ramverk med element som bör tas i beaktning.},
 author    = {Klich, Magdalena},
 keyword   = {systemutveckling,ramverk,teori,metod,verktyg,praktik,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ramverk för metod/verktygsval i systemutveckling},
 year     = {2006},
}