Advanced

Value at Risk med Extremvärdesteori - En Studie av Råvaror

Fafalia, Nishant and Norén, Niklas (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. EVT fokuserar på fördelningens svans, eftersom det är här de extrema observationerna uppträder. I denna studie undersöker vi hur framgångsrik extremvärdesmetoden är när det kommer till att estimera VaR för råvaror, en typ av tillgång som karakteriseras av att vara extremt volatil och därmed speciellt svår att riskbedöma. Våra resultat pekar på att extremvärdesteorin erbjuder ett intressant alternativ när man önskar att estimera VaR för volatila råvaror. Speciellt bra estimeringar, relativt... (More)
Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. EVT fokuserar på fördelningens svans, eftersom det är här de extrema observationerna uppträder. I denna studie undersöker vi hur framgångsrik extremvärdesmetoden är när det kommer till att estimera VaR för råvaror, en typ av tillgång som karakteriseras av att vara extremt volatil och därmed speciellt svår att riskbedöma. Våra resultat pekar på att extremvärdesteorin erbjuder ett intressant alternativ när man önskar att estimera VaR för volatila råvaror. Speciellt bra estimeringar, relativt övriga undersökta metoder, ger EVT för de verkligt extrema händelserna (konfidensintervall 99.9 %). Samtidigt indikerar våra resultat på att den enkla traditionella historiska simuleringsmetoden i vissa fall presterar nästintill lika bra resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338522,
 abstract   = {Det idag väldigt populära riskmåttet Value-at-Risk (VaR) kan beräknas på många olika sätt. En metod som använder sig av extremvärdesteori (EVT) för att estimera VaR utvecklades under 1990-talet som ett alternativ till de traditionella VaR metoderna. EVT fokuserar på fördelningens svans, eftersom det är här de extrema observationerna uppträder. I denna studie undersöker vi hur framgångsrik extremvärdesmetoden är när det kommer till att estimera VaR för råvaror, en typ av tillgång som karakteriseras av att vara extremt volatil och därmed speciellt svår att riskbedöma. Våra resultat pekar på att extremvärdesteorin erbjuder ett intressant alternativ när man önskar att estimera VaR för volatila råvaror. Speciellt bra estimeringar, relativt övriga undersökta metoder, ger EVT för de verkligt extrema händelserna (konfidensintervall 99.9 %). Samtidigt indikerar våra resultat på att den enkla traditionella historiska simuleringsmetoden i vissa fall presterar nästintill lika bra resultat.},
 author    = {Fafalia, Nishant and Norén, Niklas},
 keyword   = {value at risk,VaR,Råvaror,historisk simulering,delta normal,extremvärdesteori,EVT,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Value at Risk med Extremvärdesteori - En Studie av Råvaror},
 year     = {2008},
}