Advanced

Två säkerhetsrätter - sakrättsliga brännpunkter i internationell privaträtt

Canerholm, Tina (2006)
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sakrätten reglerar tredjemanskonflikter över egendom, och en del av sakrätten är olika säkerhetsrätter. Säkerhetsrätterna tjänar sitt syfte genom att säkerställa värdet hos såld egendom och används flitigt inom handeln idag. Konflikter inom beskrivet ämne uppstår från tid till annan och avgörandena skiljer sig åt, eftersom ämnets karaktär är komplicerad. Vad händer då handeln sker internationellt och att det i själva verket handlar om ett avbetalningsköp som på ett eller annat vis hamnat utanför landets gränser? Vilken lag ska tillämpas och vad har det för effekt på resultatet? Området som detta rör är inte reglerat i lag och därför är de viktigaste källorna praxis och doktrin. Gamla principer leder tolkningar och då diskussion förs om... (More)
Sakrätten reglerar tredjemanskonflikter över egendom, och en del av sakrätten är olika säkerhetsrätter. Säkerhetsrätterna tjänar sitt syfte genom att säkerställa värdet hos såld egendom och används flitigt inom handeln idag. Konflikter inom beskrivet ämne uppstår från tid till annan och avgörandena skiljer sig åt, eftersom ämnets karaktär är komplicerad. Vad händer då handeln sker internationellt och att det i själva verket handlar om ett avbetalningsköp som på ett eller annat vis hamnat utanför landets gränser? Vilken lag ska tillämpas och vad har det för effekt på resultatet? Området som detta rör är inte reglerat i lag och därför är de viktigaste källorna praxis och doktrin. Gamla principer leder tolkningar och då diskussion förs om modernisering är det svårt att avgöra hur. I det följande presenteras två för området viktiga rättsfall som har ena benet i det sakrättsliga rättsområdet och det andra benet i rättsområdet för internationell privaträtt. Frågor uppkommer angående huruvida en lagstiftningsunifiering behövs och hur detta ska gå att tillämpas på ett så minerat och komplicerat område. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Canerholm, Tina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
äganderätt, ägarförbehåll, säkerhetsöverlåtelse, sakstatut, regleringsunifiering, Juridical science, Rättsvetenskap, juridik
language
Swedish
id
1338632
date added to LUP
2006-06-13
date last changed
2010-08-03 10:49:17
@misc{1338632,
 abstract   = {Sakrätten reglerar tredjemanskonflikter över egendom, och en del av sakrätten är olika säkerhetsrätter. Säkerhetsrätterna tjänar sitt syfte genom att säkerställa värdet hos såld egendom och används flitigt inom handeln idag. Konflikter inom beskrivet ämne uppstår från tid till annan och avgörandena skiljer sig åt, eftersom ämnets karaktär är komplicerad. Vad händer då handeln sker internationellt och att det i själva verket handlar om ett avbetalningsköp som på ett eller annat vis hamnat utanför landets gränser? Vilken lag ska tillämpas och vad har det för effekt på resultatet? Området som detta rör är inte reglerat i lag och därför är de viktigaste källorna praxis och doktrin. Gamla principer leder tolkningar och då diskussion förs om modernisering är det svårt att avgöra hur. I det följande presenteras två för området viktiga rättsfall som har ena benet i det sakrättsliga rättsområdet och det andra benet i rättsområdet för internationell privaträtt. Frågor uppkommer angående huruvida en lagstiftningsunifiering behövs och hur detta ska gå att tillämpas på ett så minerat och komplicerat område.},
 author    = {Canerholm, Tina},
 keyword   = {äganderätt,ägarförbehåll,säkerhetsöverlåtelse,sakstatut,regleringsunifiering,Juridical science,Rättsvetenskap, juridik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Två säkerhetsrätter - sakrättsliga brännpunkter i internationell privaträtt},
 year     = {2006},
}