Advanced

Aktieanalytikernas träffsäkerhet - En jämförelse mellan fristående och institutionella aktieanalytikers träffsäkerhet

Tran Phung, Evelina; Fredriksson, Kim and Kislitsa, Oxana (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att jämföra fristående och institutionella aktieanalytikers förmåga, via sina köp- och säljråd, att analysera företagens aktier. Det underordnade syftet är att undersöka om andelen säljråd skiljer sig åt mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Metod: Vi använder en kvantitativ forskningsmetod för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Vid analysen av vårt insamlade datamaterial, använder vi oss av en deduktiv ansats där vi med hjälp av tidigare teorier dra slutsatser kring jämförelsen mellan våra utvalda analytiker. Teoretiska perspektiv: De teorier, som är relevanta för vår studie, behandlar den effektiva marknadshypotesen,... (More)
Syfte: Syftet är att jämföra fristående och institutionella aktieanalytikers förmåga, via sina köp- och säljråd, att analysera företagens aktier. Det underordnade syftet är att undersöka om andelen säljråd skiljer sig åt mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Metod: Vi använder en kvantitativ forskningsmetod för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Vid analysen av vårt insamlade datamaterial, använder vi oss av en deduktiv ansats där vi med hjälp av tidigare teorier dra slutsatser kring jämförelsen mellan våra utvalda analytiker. Teoretiska perspektiv: De teorier, som är relevanta för vår studie, behandlar den effektiva marknadshypotesen, informations-assymmetri och aktievärdering. Dessutom används båda svenska och utländska forskningsstudier som stöd till vår analys. Empiri: Det empiriska underlaget utgörs av avkastnings-mätningar och beräkningar med hjälp av ett signifikanstest. Resultat: Det finns ingen signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan de fristående och de institutionella aktieanalytikerna. Vi fann i vår undersökning att andelen säljråd är färre hos de institutionella aktieanalytikerna än hos de fristående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tran Phung, Evelina; Fredriksson, Kim and Kislitsa, Oxana
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
träffsäkerhet, fristående och institutionella aktieanalytiker, aktieanalyser, andelen säljråd, signifikanstest, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338670
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 17:04:19
@misc{1338670,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att jämföra fristående och institutionella aktieanalytikers förmåga, via sina köp- och säljråd, att analysera företagens aktier. Det underordnade syftet är att undersöka om andelen säljråd skiljer sig åt mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Metod: Vi använder en kvantitativ forskningsmetod för att undersöka om det finns en signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan fristående och institutionella aktieanalytiker. Vid analysen av vårt insamlade datamaterial, använder vi oss av en deduktiv ansats där vi med hjälp av tidigare teorier dra slutsatser kring jämförelsen mellan våra utvalda analytiker. Teoretiska perspektiv: De teorier, som är relevanta för vår studie, behandlar den effektiva marknadshypotesen, informations-assymmetri och aktievärdering. Dessutom används båda svenska och utländska forskningsstudier som stöd till vår analys. Empiri: Det empiriska underlaget utgörs av avkastnings-mätningar och beräkningar med hjälp av ett signifikanstest. Resultat: Det finns ingen signifikant skillnad i träffsäkerheten mellan de fristående och de institutionella aktieanalytikerna. Vi fann i vår undersökning att andelen säljråd är färre hos de institutionella aktieanalytikerna än hos de fristående.},
 author    = {Tran Phung, Evelina and Fredriksson, Kim and Kislitsa, Oxana},
 keyword   = {träffsäkerhet,fristående och institutionella aktieanalytiker,aktieanalyser,andelen säljråd,signifikanstest,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieanalytikernas träffsäkerhet - En jämförelse mellan fristående och institutionella aktieanalytikers träffsäkerhet},
 year     = {2008},
}