Advanced

Den svenska revisionens framtid på spåret - revisionsplikten i Danmark utifrån ett kreditgivarperspektiv

Rurfors, Christian; Nilsson, Mattias and Zakrisson, Caroline (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att återge ett antal danska banktjänstemäns bilder av konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande och försöka utröna om Sverige kan dra några lärdomar av dessa. En kvalitativ metod med en induktiv-deskriptiv ansats och semistrukturerade öppna intervjuer har använts. Intervjuerna har genomförts med sex banktjänstemän på fyra olika banker i Danmark. Samtliga intervjuer har ägt rum på respektive respondents bankkontor i Köpenhamn. Teorier kring kreditbedömningsprocessen och informationsasymmetri har använts. Utöver detta har även normer och lagstiftning kring revision och kreditgivningssystem
i Danmark och Sverige nyttjats. Samtliga banktjänstemän menar att effekterna av avskaffandet av revisionsplikten än så länge... (More)
Uppsatsens syfte är att återge ett antal danska banktjänstemäns bilder av konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande och försöka utröna om Sverige kan dra några lärdomar av dessa. En kvalitativ metod med en induktiv-deskriptiv ansats och semistrukturerade öppna intervjuer har använts. Intervjuerna har genomförts med sex banktjänstemän på fyra olika banker i Danmark. Samtliga intervjuer har ägt rum på respektive respondents bankkontor i Köpenhamn. Teorier kring kreditbedömningsprocessen och informationsasymmetri har använts. Utöver detta har även normer och lagstiftning kring revision och kreditgivningssystem
i Danmark och Sverige nyttjats. Samtliga banktjänstemän menar att effekterna av avskaffandet av revisionsplikten än så länge varit obetydliga för deras kreditgivningsarbete. Detta då ytterst få aktiebolag frånvalt revisionen. Reviderade räkenskaper nämns av samtliga
respondenter ha stor betydelse vid kreditbedömning av ett företag. Effekterna av avskaffandet av revisionsplikten i Danmark har varit förhållandevis små för kreditinstituten. Anledningen till detta är i stor utsträckning den betydelse som tillförlitlig finansiell information har för kreditbedömningen. Dagens fullständiga revision anses kunna ersättas med en förenklad version som ändå ger den information som kreditinstituten anser nödvändig. I Sverige förordas ett successivt avskaffande av revisionsplikten, samt en uppmjukning av revisorernas oberoenderegler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rurfors, Christian; Nilsson, Mattias and Zakrisson, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
revisionsplikt, kreditbedömning, kreditgivning, Danmark, små aktiebolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338687
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:51:06
@misc{1338687,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att återge ett antal danska banktjänstemäns bilder av konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande och försöka utröna om Sverige kan dra några lärdomar av dessa. En kvalitativ metod med en induktiv-deskriptiv ansats och semistrukturerade öppna intervjuer har använts. Intervjuerna har genomförts med sex banktjänstemän på fyra olika banker i Danmark. Samtliga intervjuer har ägt rum på respektive respondents bankkontor i Köpenhamn. Teorier kring kreditbedömningsprocessen och informationsasymmetri har använts. Utöver detta har även normer och lagstiftning kring revision och kreditgivningssystem
i Danmark och Sverige nyttjats. Samtliga banktjänstemän menar att effekterna av avskaffandet av revisionsplikten än så länge varit obetydliga för deras kreditgivningsarbete. Detta då ytterst få aktiebolag frånvalt revisionen. Reviderade räkenskaper nämns av samtliga
respondenter ha stor betydelse vid kreditbedömning av ett företag. Effekterna av avskaffandet av revisionsplikten i Danmark har varit förhållandevis små för kreditinstituten. Anledningen till detta är i stor utsträckning den betydelse som tillförlitlig finansiell information har för kreditbedömningen. Dagens fullständiga revision anses kunna ersättas med en förenklad version som ändå ger den information som kreditinstituten anser nödvändig. I Sverige förordas ett successivt avskaffande av revisionsplikten, samt en uppmjukning av revisorernas oberoenderegler.},
 author    = {Rurfors, Christian and Nilsson, Mattias and Zakrisson, Caroline},
 keyword   = {revisionsplikt,kreditbedömning,kreditgivning,Danmark,små aktiebolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska revisionens framtid på spåret - revisionsplikten i Danmark utifrån ett kreditgivarperspektiv},
 year     = {2008},
}