Advanced

En däckspark på bilåterförsäljarna - belöningssystem i bilbranschen

Hedefalk, Erika; Karlberg, Fredrik; Torstensson Chaabane, Alexander and Engdahl, Christoffer (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi har gjort en kvalitativ tvärsnittsstudie av belöningssystem i bilbranschen då vi funnit det intressant att studera de olika belöningssystemens utformining och de faktorer som ligger bakom utformandet av dessa. Våra primära källor har utgjorts av interjuer som tagit plats med en person med styrande roll på sex olika bilförsäljningsanläggningar, fem av dessa lokaliserade i Malmö-Lund området och en av dem i Stockholm. De sekundära källor vi har använt är främst teorier om motivation och agent-principal förhållanden. Vi har även studerat litteratur om belöningssystem och texter tryckta i branschtidningar om belöningssystems utforming i bilbranschen. Vi har kommit fram till att det finns många fler bakomliggande faktorer som påverkar... (More)
Vi har gjort en kvalitativ tvärsnittsstudie av belöningssystem i bilbranschen då vi funnit det intressant att studera de olika belöningssystemens utformining och de faktorer som ligger bakom utformandet av dessa. Våra primära källor har utgjorts av interjuer som tagit plats med en person med styrande roll på sex olika bilförsäljningsanläggningar, fem av dessa lokaliserade i Malmö-Lund området och en av dem i Stockholm. De sekundära källor vi har använt är främst teorier om motivation och agent-principal förhållanden. Vi har även studerat litteratur om belöningssystem och texter tryckta i branschtidningar om belöningssystems utforming i bilbranschen. Vi har kommit fram till att det finns många fler bakomliggande faktorer som påverkar belöningssystemet än bara strategiskt tänkande och agentproblematik. Dessa faktorer är bland annat företagets storlek och påverkan från generalagenten. Även försäkringsbolag och finansieringsbolag påverkar belöningssystemen. Många företag använder sig enligt vår uppfattning också av belöningssystem därför det är en kutym i branschen att göra detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1338694,
 abstract   = {Vi har gjort en kvalitativ tvärsnittsstudie av belöningssystem i bilbranschen då vi funnit det intressant att studera de olika belöningssystemens utformining och de faktorer som ligger bakom utformandet av dessa. Våra primära källor har utgjorts av interjuer som tagit plats med en person med styrande roll på sex olika bilförsäljningsanläggningar, fem av dessa lokaliserade i Malmö-Lund området och en av dem i Stockholm. De sekundära källor vi har använt är främst teorier om motivation och agent-principal förhållanden. Vi har även studerat litteratur om belöningssystem och texter tryckta i branschtidningar om belöningssystems utforming i bilbranschen. Vi har kommit fram till att det finns många fler bakomliggande faktorer som påverkar belöningssystemet än bara strategiskt tänkande och agentproblematik. Dessa faktorer är bland annat företagets storlek och påverkan från generalagenten. Även försäkringsbolag och finansieringsbolag påverkar belöningssystemen. Många företag använder sig enligt vår uppfattning också av belöningssystem därför det är en kutym i branschen att göra detta.},
 author    = {Hedefalk, Erika and Karlberg, Fredrik and Torstensson Chaabane, Alexander and Engdahl, Christoffer},
 keyword   = {Belöningssystem,incitament,motivation,bilförsäljningsbranschen,agentproblem,säljkårer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En däckspark på bilåterförsäljarna - belöningssystem i bilbranschen},
 year     = {2006},
}