Advanced

Hög spänning på elmarknaden? En studie över mindre elleverantörers konkurrensstrategier

Bjerström, Thérèse and Wendt, Karin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: I och med avregleringen av elmarknaden konkurrensutsattes elleverantörernas verksamhet. Priserna pressades och elleverantörerna började ägna sig åt kringtjänster för att anpassa sig till marknaden. För att förbli kundernas val samt för att locka till sig nya kunder tvingas företagen att bevisa sin lämplighet som leverantör, vilket är svårt på en mogen marknad med en homogen kärntjänst. Enligt Day har mindre företag det svårare att konkurrera efter avregleringar på grund av bristande resurser. Utifrån ovanstående resonemang väcktes intresset att undersöka mindre elleverantörers konkurrensstrategier på den avreglerade marknaden. Syfte: Studien ska ge förståelse för vilka konkurrensstrategier mindre elleverantörer för på... (More)
Problemformulering: I och med avregleringen av elmarknaden konkurrensutsattes elleverantörernas verksamhet. Priserna pressades och elleverantörerna började ägna sig åt kringtjänster för att anpassa sig till marknaden. För att förbli kundernas val samt för att locka till sig nya kunder tvingas företagen att bevisa sin lämplighet som leverantör, vilket är svårt på en mogen marknad med en homogen kärntjänst. Enligt Day har mindre företag det svårare att konkurrera efter avregleringar på grund av bristande resurser. Utifrån ovanstående resonemang väcktes intresset att undersöka mindre elleverantörers konkurrensstrategier på den avreglerade marknaden. Syfte: Studien ska ge förståelse för vilka konkurrensstrategier mindre elleverantörer för på den svenska elhandelsmarknaden. Metod: Studien har en kvalitativ ansats med undersökande karaktär. För att nå en djupare nivå av kunskap studerades fem stycken fallföretag med hjälp av den mindre kända analysmodellen strategiklockan. Teoretisk perspektiv: Teori hämtades främst inom konkurrensstrategi och tjänstemarknadsföring. Slutsatser: Det kan sägas att fallföretagens sätt att arbeta med service och pris reflekterar ett framtidstänkande eftersom tyngdpunkterna är att vårda befintliga kunder inom elnätsområdet med ett pris nära det genomsnittliga marknadspriset och en kundrelation i väntan på att kunderna aktiverar sig. Den konkurrensstrategi som visade sig mest tillämpad var fokuserad differentiering. Med grund i att tre av fallföretagen höll lägre priser än vad analysmodellen förespråkar för deras aktuella strategi, gjordes en modifiering av analysmodellen strategiklockan. De åtta strategierna i modellen med mervärde och pris som riktlinjer för inplacering i strategiklockan bevarades. Istället frikopplades strategierna från den fasta fixeringen av parametrarna pris och mervärde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjerström, Thérèse and Wendt, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Konkurrensstrategi, elleverantör, generiska strategier, service, image, pris, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338702
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:04:46
@misc{1338702,
 abstract   = {Problemformulering: I och med avregleringen av elmarknaden konkurrensutsattes elleverantörernas verksamhet. Priserna pressades och elleverantörerna började ägna sig åt kringtjänster för att anpassa sig till marknaden. För att förbli kundernas val samt för att locka till sig nya kunder tvingas företagen att bevisa sin lämplighet som leverantör, vilket är svårt på en mogen marknad med en homogen kärntjänst. Enligt Day har mindre företag det svårare att konkurrera efter avregleringar på grund av bristande resurser. Utifrån ovanstående resonemang väcktes intresset att undersöka mindre elleverantörers konkurrensstrategier på den avreglerade marknaden. Syfte: Studien ska ge förståelse för vilka konkurrensstrategier mindre elleverantörer för på den svenska elhandelsmarknaden. Metod: Studien har en kvalitativ ansats med undersökande karaktär. För att nå en djupare nivå av kunskap studerades fem stycken fallföretag med hjälp av den mindre kända analysmodellen strategiklockan. Teoretisk perspektiv: Teori hämtades främst inom konkurrensstrategi och tjänstemarknadsföring. Slutsatser: Det kan sägas att fallföretagens sätt att arbeta med service och pris reflekterar ett framtidstänkande eftersom tyngdpunkterna är att vårda befintliga kunder inom elnätsområdet med ett pris nära det genomsnittliga marknadspriset och en kundrelation i väntan på att kunderna aktiverar sig. Den konkurrensstrategi som visade sig mest tillämpad var fokuserad differentiering. Med grund i att tre av fallföretagen höll lägre priser än vad analysmodellen förespråkar för deras aktuella strategi, gjordes en modifiering av analysmodellen strategiklockan. De åtta strategierna i modellen med mervärde och pris som riktlinjer för inplacering i strategiklockan bevarades. Istället frikopplades strategierna från den fasta fixeringen av parametrarna pris och mervärde.},
 author    = {Bjerström, Thérèse and Wendt, Karin},
 keyword   = {Konkurrensstrategi,elleverantör,generiska strategier,service,image,pris,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hög spänning på elmarknaden? En studie över mindre elleverantörers konkurrensstrategier},
 year     = {2004},
}