Advanced

Värdering av internt upparbetade patent

Rolén Nystedt, Jonas; Ostrander, Carina; Ragazzo, Annika and Åström, Maria (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Immateriella tillgångar ökar i betydelse då företagen blivit mer kunskapsintensiva. Redovisning till rättvisande bild ställs därför inför en stor utmaning. Redovisningen av patent är ett område som idag inte kan värderas till annat än nedlagda kostnader vilket ger upphov till en otillfredsställande bild av framtida ekonomiska möjligheter. Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att undersöka hur internt upparbetade patent kan värderas. Det andra är att undersöka utvecklingstendenser inom detta område. Studien innehåller en kvantitativ undersökning genom granskning av fenomenet patent i årsredovisningar från tolv företag verksamma i läkemedelsindustrin. Vidare har en kvalitativ undersökning genomförts med fyra investerare från... (More)
Immateriella tillgångar ökar i betydelse då företagen blivit mer kunskapsintensiva. Redovisning till rättvisande bild ställs därför inför en stor utmaning. Redovisningen av patent är ett område som idag inte kan värderas till annat än nedlagda kostnader vilket ger upphov till en otillfredsställande bild av framtida ekonomiska möjligheter. Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att undersöka hur internt upparbetade patent kan värderas. Det andra är att undersöka utvecklingstendenser inom detta område. Studien innehåller en kvantitativ undersökning genom granskning av fenomenet patent i årsredovisningar från tolv företag verksamma i läkemedelsindustrin. Vidare har en kvalitativ undersökning genomförts med fyra investerare från riskkapitalbolag och aktieanalysenheter. Genom institutionell teori belyses det sammanhang som redovisningen verkar och utvecklas i. Traditionell redovisningsteori har använts för att beskriva rådande regelverk och normer. Empirin visar att aktivering av internt upparbetade patent sällan sker då marknaden tolkar en sådan som ett svaghetstecken vilket begränsar företagens valmöjligheter. Institutionella förhållanden påverkar utvecklingen av redovisningen och dess syfte. Idag är redovisningens syfte mer fokuserat på marknadens behov och därmed riktas normgivarnas agenda mot dessa aktörer. Givet investerarnas behov kommer fokus hos normgivningen att ligga på ökad information, men inte till verkligt värde då detta inte är önskvärt av dessa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rolén Nystedt, Jonas; Ostrander, Carina; Ragazzo, Annika and Åström, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
patent, värdering, institutionell teori, investerare, immateriella tillgångar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338707
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:48:37
@misc{1338707,
 abstract   = {Immateriella tillgångar ökar i betydelse då företagen blivit mer kunskapsintensiva. Redovisning till rättvisande bild ställs därför inför en stor utmaning. Redovisningen av patent är ett område som idag inte kan värderas till annat än nedlagda kostnader vilket ger upphov till en otillfredsställande bild av framtida ekonomiska möjligheter. Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att undersöka hur internt upparbetade patent kan värderas. Det andra är att undersöka utvecklingstendenser inom detta område. Studien innehåller en kvantitativ undersökning genom granskning av fenomenet patent i årsredovisningar från tolv företag verksamma i läkemedelsindustrin. Vidare har en kvalitativ undersökning genomförts med fyra investerare från riskkapitalbolag och aktieanalysenheter. Genom institutionell teori belyses det sammanhang som redovisningen verkar och utvecklas i. Traditionell redovisningsteori har använts för att beskriva rådande regelverk och normer. Empirin visar att aktivering av internt upparbetade patent sällan sker då marknaden tolkar en sådan som ett svaghetstecken vilket begränsar företagens valmöjligheter. Institutionella förhållanden påverkar utvecklingen av redovisningen och dess syfte. Idag är redovisningens syfte mer fokuserat på marknadens behov och därmed riktas normgivarnas agenda mot dessa aktörer. Givet investerarnas behov kommer fokus hos normgivningen att ligga på ökad information, men inte till verkligt värde då detta inte är önskvärt av dessa.},
 author    = {Rolén Nystedt, Jonas and Ostrander, Carina and Ragazzo, Annika and Åström, Maria},
 keyword   = {patent,värdering,institutionell teori,investerare,immateriella tillgångar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av internt upparbetade patent},
 year     = {2006},
}