Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisionsplikt?

Klemedsson, Alexandra ; Klemedsson, Victoria ; Zagiczek, Petra and Liedholm, Jenny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera vad en revision tillför eller kan tillföra ett mikro- eller småföretag ur företagens synvinkel. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade personliga och telefonintervjuer med representanter från näringslivet och revisionsbyråer. Vi har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt. För att skapa en referensram som stöd för vår analys och slutdiskussion gör vi en genomgång av relevanta lagar och teorier inom ämnesområdet. Vårt empiriska material består utav en sammanställning av 13 intervjuer med företagsrepresentanter och revisorer. Vår undersökning visar att företagen tycker att kontroll är den viktigaste delen av revisionen både för företaget själv men även för... (More)
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera vad en revision tillför eller kan tillföra ett mikro- eller småföretag ur företagens synvinkel. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade personliga och telefonintervjuer med representanter från näringslivet och revisionsbyråer. Vi har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt. För att skapa en referensram som stöd för vår analys och slutdiskussion gör vi en genomgång av relevanta lagar och teorier inom ämnesområdet. Vårt empiriska material består utav en sammanställning av 13 intervjuer med företagsrepresentanter och revisorer. Vår undersökning visar att företagen tycker att kontroll är den viktigaste delen av revisionen både för företaget själv men även för dess intressenter. Respondenterna tycker att revisorns rådgivning ger företaget mycket och att detta skulle vara en tjänst som de skulle efterfråga även efter ett eventuellt slopande av revisionsplikten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klemedsson, Alexandra ; Klemedsson, Victoria ; Zagiczek, Petra and Liedholm, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionsplikt, revision, små aktiebolag, mikroföretag, revisor, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338714
date added to LUP
2006-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:55:06
@misc{1338714,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera vad en revision tillför eller kan tillföra ett mikro- eller småföretag ur företagens synvinkel. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade personliga och telefonintervjuer med representanter från näringslivet och revisionsbyråer. Vi har utgått ifrån ett induktivt angreppssätt. För att skapa en referensram som stöd för vår analys och slutdiskussion gör vi en genomgång av relevanta lagar och teorier inom ämnesområdet. Vårt empiriska material består utav en sammanställning av 13 intervjuer med företagsrepresentanter och revisorer. Vår undersökning visar att företagen tycker att kontroll är den viktigaste delen av revisionen både för företaget själv men även för dess intressenter. Respondenterna tycker att revisorns rådgivning ger företaget mycket och att detta skulle vara en tjänst som de skulle efterfråga även efter ett eventuellt slopande av revisionsplikten.},
 author    = {Klemedsson, Alexandra and Klemedsson, Victoria and Zagiczek, Petra and Liedholm, Jenny},
 keyword   = {Revisionsplikt,revision,små aktiebolag,mikroföretag,revisor,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionsplikt?},
 year     = {2006},
}