Advanced

Beslutsprocessen vid köp av barnmat- vad påverkar planering och inköp?

Sperling, Linn; Bladh, Cecilia; Coutouvalis, Maria and Jönsson, Mattias (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med studien är att med hjälp av generella teorier inom området samt insamlad empiri utreda och beskriva hur beslutsprocessen vid köp av barnmat ser ut. Ett delsyfte är att se om det eventuellt finns behov som idag inte tillfredsställs på marknaden. Två olika metoder har använts i uppsatsen. Den ena utgörs av kvalitativa djupintervjuer i hemmiljö och den andra metoden utgörs av kvantitativa intervjuer med småbarnsföräldrar vid hyllan i butik. Under denna del spenderade vi mycket tid i butikerna och kunde då också observera hur föräldrarna agerade vid hyllan. Vi har analyserat empirin med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar främst Consumer Behaviour och beslutsprocessen. Slutsatser: Utmärkande tendenser som vi har... (More)
Huvudsyftet med studien är att med hjälp av generella teorier inom området samt insamlad empiri utreda och beskriva hur beslutsprocessen vid köp av barnmat ser ut. Ett delsyfte är att se om det eventuellt finns behov som idag inte tillfredsställs på marknaden. Två olika metoder har använts i uppsatsen. Den ena utgörs av kvalitativa djupintervjuer i hemmiljö och den andra metoden utgörs av kvantitativa intervjuer med småbarnsföräldrar vid hyllan i butik. Under denna del spenderade vi mycket tid i butikerna och kunde då också observera hur föräldrarna agerade vid hyllan. Vi har analyserat empirin med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar främst Consumer Behaviour och beslutsprocessen. Slutsatser: Utmärkande tendenser som vi har observerat är att föräldrarna generellt verkar ha en hög tillit till barnmat i glas. En del misstänker dock att det kan finnas tillsatser i produkterna som är onyttiga för barnen. Många föräldrar efterfrågar mer variation. De verkar generellt ha en tendens att välja sina burkar i butiken. Många har inte under planeringsstadiet bestämt vilka rätter och märken de ska köpa, men det kan finnas en ”mental inköpslista”. De främsta anledningarna till köp av barnmat i glas (BIG) verkar vara att det är bekvämt och tidsbesparande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sperling, Linn; Bladh, Cecilia; Coutouvalis, Maria and Jönsson, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barnmat, beslutsprocessen, Consumer Behaviour, varumärke, engagemang, upplevd risk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338722
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:31
@misc{1338722,
 abstract   = {Huvudsyftet med studien är att med hjälp av generella teorier inom området samt insamlad empiri utreda och beskriva hur beslutsprocessen vid köp av barnmat ser ut. Ett delsyfte är att se om det eventuellt finns behov som idag inte tillfredsställs på marknaden. Två olika metoder har använts i uppsatsen. Den ena utgörs av kvalitativa djupintervjuer i hemmiljö och den andra metoden utgörs av kvantitativa intervjuer med småbarnsföräldrar vid hyllan i butik. Under denna del spenderade vi mycket tid i butikerna och kunde då också observera hur föräldrarna agerade vid hyllan. Vi har analyserat empirin med hjälp av en teoretisk referensram som behandlar främst Consumer Behaviour och beslutsprocessen. Slutsatser: Utmärkande tendenser som vi har observerat är att föräldrarna generellt verkar ha en hög tillit till barnmat i glas. En del misstänker dock att det kan finnas tillsatser i produkterna som är onyttiga för barnen. Många föräldrar efterfrågar mer variation. De verkar generellt ha en tendens att välja sina burkar i butiken. Många har inte under planeringsstadiet bestämt vilka rätter och märken de ska köpa, men det kan finnas en ”mental inköpslista”. De främsta anledningarna till köp av barnmat i glas (BIG) verkar vara att det är bekvämt och tidsbesparande.},
 author    = {Sperling, Linn and Bladh, Cecilia and Coutouvalis, Maria and Jönsson, Mattias},
 keyword   = {barnmat,beslutsprocessen,Consumer Behaviour,varumärke,engagemang,upplevd risk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsprocessen vid köp av barnmat- vad påverkar planering och inköp?},
 year     = {2004},
}