Advanced

Hvordan påvirkes oljeselskapene i Norge av et biodrivstoffkrav? En casestudie av AS Norske Shell

Sveistrup, Ida and Owren, Marit Krohg (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Norwegian)
På bakgrunn av EUs biodrivstoffdirektiv kommer norske myndigheter til å fremme et krav om at en viss andel av oljeselskapenes omsetning kommer fra biodrivstoff. Oljeselskapene står nå fremfor en stor forandring med å måtte tilpasse seg et kommende krav fra norske myndigheter. Et krav innebærer at oljeselskapene må utarbeide strategier som tar hensyn til begrensninger gitt av myndighetene. I lys av kravet må oljeselskapene utforme strategier som muliggjør kortsiktig avkastning fra salg av biodrivstoff. Samtidig må de tenke på hva som kan bli fremtidens drivstoff og skape lønnsomhet på lang sikt. En langsiktig strategi kan innebære endringer i eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye allianser. For å undersøke hvordan... (More)
På bakgrunn av EUs biodrivstoffdirektiv kommer norske myndigheter til å fremme et krav om at en viss andel av oljeselskapenes omsetning kommer fra biodrivstoff. Oljeselskapene står nå fremfor en stor forandring med å måtte tilpasse seg et kommende krav fra norske myndigheter. Et krav innebærer at oljeselskapene må utarbeide strategier som tar hensyn til begrensninger gitt av myndighetene. I lys av kravet må oljeselskapene utforme strategier som muliggjør kortsiktig avkastning fra salg av biodrivstoff. Samtidig må de tenke på hva som kan bli fremtidens drivstoff og skape lønnsomhet på lang sikt. En langsiktig strategi kan innebære endringer i eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye allianser. For å undersøke hvordan oljeselskapene forholder seg til forandringene har vi valgt å se nærmere på AS Norske Shell. Problemformulering: Hvordan vil et krav på biodrivstoff fra norske myndigheter påvirke oljeselskapene, og hvilke strategiske og operasjonelle endringer krever dette på kort og lengre sikt? Formål: Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvordan oljeselskapene på det norske markedet påvirkes av et krav fra norske myndigheter. Videre vil vi undersøke hvilke kortsiktige og langsiktige strategier oljeselskapene har som en følge av biodrivstoffkravet samt fremtidsutviklingen innen biodrivstoff. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sveistrup, Ida and Owren, Marit Krohg
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Olja, biodrivmedel, RBV, dominant design, Shell, innovation, abduktiv, value chain, strategiska allianser, vertikal integration, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338746
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:05:35
@misc{1338746,
 abstract   = {På bakgrunn av EUs biodrivstoffdirektiv kommer norske myndigheter til å fremme et krav om at en viss andel av oljeselskapenes omsetning kommer fra biodrivstoff. Oljeselskapene står nå fremfor en stor forandring med å måtte tilpasse seg et kommende krav fra norske myndigheter. Et krav innebærer at oljeselskapene må utarbeide strategier som tar hensyn til begrensninger gitt av myndighetene. I lys av kravet må oljeselskapene utforme strategier som muliggjør kortsiktig avkastning fra salg av biodrivstoff. Samtidig må de tenke på hva som kan bli fremtidens drivstoff og skape lønnsomhet på lang sikt. En langsiktig strategi kan innebære endringer i eksisterende samarbeidsavtaler og inngåelse av nye allianser. For å undersøke hvordan oljeselskapene forholder seg til forandringene har vi valgt å se nærmere på AS Norske Shell. Problemformulering: Hvordan vil et krav på biodrivstoff fra norske myndigheter påvirke oljeselskapene, og hvilke strategiske og operasjonelle endringer krever dette på kort og lengre sikt? Formål: Formålet med denne oppgaven er å kartlegge hvordan oljeselskapene på det norske markedet påvirkes av et krav fra norske myndigheter. Videre vil vi undersøke hvilke kortsiktige og langsiktige strategier oljeselskapene har som en følge av biodrivstoffkravet samt fremtidsutviklingen innen biodrivstoff.},
 author    = {Sveistrup, Ida and Owren, Marit Krohg},
 keyword   = {Olja,biodrivmedel,RBV,dominant design,Shell,innovation,abduktiv,value chain,strategiska allianser,vertikal integration,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hvordan påvirkes oljeselskapene i Norge av et biodrivstoffkrav? En casestudie av AS Norske Shell},
 year     = {2006},
}