Advanced

Förändring i organisationer med starka professioner - ny ersättningsmodell i Landstinget Halland

Samskog, Mia and Olsson, Maria (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att utveckla en referensram med centrala faktorer för hur förändring framgångsrikt ska genomföras i en organisation med starka professioner.
– Att tänka på för Landstinget Halland inför kommande förändring. Metod: Explorativ utgångspunkt med mål att finna antydningar om samband. Vår forskning syftar till att skapa förståelse för ett specifikt problem och därför är en kvalitativ undersökningsmetod lämplig. Vi har valt att använda oss av ett case – Landstinget Halland – för att få en tydligare bild av problemet, samt upptäcka generella faktorer som verkar inom organisationer med starka professioner. Vår empiriska studie baseras på intervjuer med representanter för Landstinget Halland samt experter inom offentlig organisation och... (More)
Syfte: Att utveckla en referensram med centrala faktorer för hur förändring framgångsrikt ska genomföras i en organisation med starka professioner.
– Att tänka på för Landstinget Halland inför kommande förändring. Metod: Explorativ utgångspunkt med mål att finna antydningar om samband. Vår forskning syftar till att skapa förståelse för ett specifikt problem och därför är en kvalitativ undersökningsmetod lämplig. Vi har valt att använda oss av ett case – Landstinget Halland – för att få en tydligare bild av problemet, samt upptäcka generella faktorer som verkar inom organisationer med starka professioner. Vår empiriska studie baseras på intervjuer med representanter för Landstinget Halland samt experter inom offentlig organisation och kommunikation. Teoretiska perspektiv: Teorin grundar sig på begreppet kunskapsorganisationer som förklaras med service-management konceptet. Därefter följer teorier om förändring i organisationer samt viktiga verktyg för att hantera och genomföra dessa. Teoriavsnittet avslutas med att redogöra för strategier som kan användas för att underlätta genomförandet av en förändring i organisationer med starka professioner. Empiri: Avsnittet inleds med en presentation av vårt case, Landstinget Hallands organisation samt målsättning. Därefter följer en redogörelse för ersättningsmodellen. Vidare redovisas vårt empiriska material i form av de svar från respondenter. Svaren har delats upp i rubriker som speglar dels teorierna, men även de gemensamma nämnare vi kunnat utläsa i svaren. Slutsatser: En organisations kultur kan verka som styrverktyg; anställdas och organisationens mål och visioner måste överensstämma; kommunikation är en grundpelare i förändringsprocessen; tydliga incitament är viktiga så att samtliga berörda förstår nyttan med förändringen; ett bra ledarskap är en förutsättning för genomförandet av en lyckad förändring; klarlagda strategier krävs för att genomföra en lyckad förändring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samskog, Mia and Olsson, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förändring, professioner, kunskapsorganisationer, kommunikation, ledarskap, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338767
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:45:35
@misc{1338767,
 abstract   = {Syfte: Att utveckla en referensram med centrala faktorer för hur förändring framgångsrikt ska genomföras i en organisation med starka professioner.
– Att tänka på för Landstinget Halland inför kommande förändring. Metod: Explorativ utgångspunkt med mål att finna antydningar om samband. Vår forskning syftar till att skapa förståelse för ett specifikt problem och därför är en kvalitativ undersökningsmetod lämplig. Vi har valt att använda oss av ett case – Landstinget Halland – för att få en tydligare bild av problemet, samt upptäcka generella faktorer som verkar inom organisationer med starka professioner. Vår empiriska studie baseras på intervjuer med representanter för Landstinget Halland samt experter inom offentlig organisation och kommunikation. Teoretiska perspektiv: Teorin grundar sig på begreppet kunskapsorganisationer som förklaras med service-management konceptet. Därefter följer teorier om förändring i organisationer samt viktiga verktyg för att hantera och genomföra dessa. Teoriavsnittet avslutas med att redogöra för strategier som kan användas för att underlätta genomförandet av en förändring i organisationer med starka professioner. Empiri: Avsnittet inleds med en presentation av vårt case, Landstinget Hallands organisation samt målsättning. Därefter följer en redogörelse för ersättningsmodellen. Vidare redovisas vårt empiriska material i form av de svar från respondenter. Svaren har delats upp i rubriker som speglar dels teorierna, men även de gemensamma nämnare vi kunnat utläsa i svaren. Slutsatser: En organisations kultur kan verka som styrverktyg; anställdas och organisationens mål och visioner måste överensstämma; kommunikation är en grundpelare i förändringsprocessen; tydliga incitament är viktiga så att samtliga berörda förstår nyttan med förändringen; ett bra ledarskap är en förutsättning för genomförandet av en lyckad förändring; klarlagda strategier krävs för att genomföra en lyckad förändring.},
 author    = {Samskog, Mia and Olsson, Maria},
 keyword   = {Förändring,professioner,kunskapsorganisationer,kommunikation,ledarskap,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändring i organisationer med starka professioner - ny ersättningsmodell i Landstinget Halland},
 year     = {2006},
}