Advanced

Hälsorestaurangsetablering i Malmö- förutsättningar och strategi

Edmén, Henrik and Löfving, Patrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det finns plats på marknaden i Malmö för en restaurang med hälsa som tema utifrån resultaten i vår konkurrentanalys, då ingen annan fullt ut har satsat på att marknadsföra sig inom den nischen. Förutsättningarna för en restaurangetablering är goda i Malmö Centrum, ur ett segmenteringsperspektiv, som har en bra demografisk och socioekonomisk bild, vid en jämförelse med nationell statistik. Med hjälp av en efterfrågeanalys har vi kommit fram till att det finns en stor efterfrågan på utemåltider i vårt tilltänkta lokaliseringsområde. Våra empiriska studier har gett information att våra tilltänkta lokaliseringsområden har högt trafikflöde. Detta är positivt med tanke på att trafikflöde är en av de viktigaste variablerna vid lokaliseringar... (More)
Det finns plats på marknaden i Malmö för en restaurang med hälsa som tema utifrån resultaten i vår konkurrentanalys, då ingen annan fullt ut har satsat på att marknadsföra sig inom den nischen. Förutsättningarna för en restaurangetablering är goda i Malmö Centrum, ur ett segmenteringsperspektiv, som har en bra demografisk och socioekonomisk bild, vid en jämförelse med nationell statistik. Med hjälp av en efterfrågeanalys har vi kommit fram till att det finns en stor efterfrågan på utemåltider i vårt tilltänkta lokaliseringsområde. Våra empiriska studier har gett information att våra tilltänkta lokaliseringsområden har högt trafikflöde. Detta är positivt med tanke på att trafikflöde är en av de viktigaste variablerna vid lokaliseringar enligt våra intervjuer. Den tilltänkta marknaden ser ur etableringssynpunkt ljus ut, då det inte finns allt för stora etableringshinder. Vid en jämförelse av teori och empiri har vi kommit fram till att det finns vissa skillnader mellan hur företag gör och de åsikter teoretikerna har. Bland annat används demografi och psykografi i större utsträckning i teorin. Detta kan dock vara relaterat till restaurangbranschen som skiljer sig från många andra branscher. Hälsotrenden är på stark frammarsch i USA och har börjat synas i Sverige med Max som föregångaren i snabbmatsbranschen och med etablerandet av enstaka hälsorestauranger såsom Moonoo i Stockholm. Detta talar för vårt tänkta koncept. Det som gör Malmö extra intressant är att konceptet ännu inte har nått hit, även om staden är tillräckligt stor för att ha storstadsförutsättningar. Som avslutning kan sägas att den generella konjunkturen är inte den bästa just nu, men konjunkturen är på uppåtgående och restaurangbranschen visar på groende optimism. I Malmös restaurangbransch är konkurrenssituationen relativt hård, dock finns det få eller inga direkta hälsoalternativ vilket gör att vårt koncept har en god möjlighet att lyckas! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edmén, Henrik and Löfving, Patrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hälsa, Marknadsanalys, Etablering, Strategi, Restaurang, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338773
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:31
@misc{1338773,
 abstract   = {Det finns plats på marknaden i Malmö för en restaurang med hälsa som tema utifrån resultaten i vår konkurrentanalys, då ingen annan fullt ut har satsat på att marknadsföra sig inom den nischen. Förutsättningarna för en restaurangetablering är goda i Malmö Centrum, ur ett segmenteringsperspektiv, som har en bra demografisk och socioekonomisk bild, vid en jämförelse med nationell statistik. Med hjälp av en efterfrågeanalys har vi kommit fram till att det finns en stor efterfrågan på utemåltider i vårt tilltänkta lokaliseringsområde. Våra empiriska studier har gett information att våra tilltänkta lokaliseringsområden har högt trafikflöde. Detta är positivt med tanke på att trafikflöde är en av de viktigaste variablerna vid lokaliseringar enligt våra intervjuer. Den tilltänkta marknaden ser ur etableringssynpunkt ljus ut, då det inte finns allt för stora etableringshinder. Vid en jämförelse av teori och empiri har vi kommit fram till att det finns vissa skillnader mellan hur företag gör och de åsikter teoretikerna har. Bland annat används demografi och psykografi i större utsträckning i teorin. Detta kan dock vara relaterat till restaurangbranschen som skiljer sig från många andra branscher. Hälsotrenden är på stark frammarsch i USA och har börjat synas i Sverige med Max som föregångaren i snabbmatsbranschen och med etablerandet av enstaka hälsorestauranger såsom Moonoo i Stockholm. Detta talar för vårt tänkta koncept. Det som gör Malmö extra intressant är att konceptet ännu inte har nått hit, även om staden är tillräckligt stor för att ha storstadsförutsättningar. Som avslutning kan sägas att den generella konjunkturen är inte den bästa just nu, men konjunkturen är på uppåtgående och restaurangbranschen visar på groende optimism. I Malmös restaurangbransch är konkurrenssituationen relativt hård, dock finns det få eller inga direkta hälsoalternativ vilket gör att vårt koncept har en god möjlighet att lyckas!},
 author    = {Edmén, Henrik and Löfving, Patrik},
 keyword   = {Hälsa,Marknadsanalys,Etablering,Strategi,Restaurang,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsorestaurangsetablering i Malmö- förutsättningar och strategi},
 year     = {2004},
}