Advanced

Basel II - Intern styrning av kapitalkrav och kreditrisker

Rolén Nystedt, Jonas and Nilsson, Sandra (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problematisering:
Bankerna utgör en väsentlig del av det finansiella systemet och kan ses som garanter för finansiell stabilitet. Det nya regelverket Basel II syftar till att bankerna ska använda mer riskkänsliga minimikapitalkrav och innebär att bankerna kan välja mellan olika avancerade modeller för beräkningen av kapitalkrav. De avancerade modellerna bygger delvis på bankernas interna beräkningar och bedömningar vilket kan få konsekvenser för bankerna och dess omgivning. Syfte:
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den interna styrningen i svenska banker påverkas av Basel II och hur densamma kan få konsekvenser i det större sammanhang där banken och dess intressenter verkar. Metod och empiri:
Uppsatsens insamlande av empiri grundar... (More)
Problematisering:
Bankerna utgör en väsentlig del av det finansiella systemet och kan ses som garanter för finansiell stabilitet. Det nya regelverket Basel II syftar till att bankerna ska använda mer riskkänsliga minimikapitalkrav och innebär att bankerna kan välja mellan olika avancerade modeller för beräkningen av kapitalkrav. De avancerade modellerna bygger delvis på bankernas interna beräkningar och bedömningar vilket kan få konsekvenser för bankerna och dess omgivning. Syfte:
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den interna styrningen i svenska banker påverkas av Basel II och hur densamma kan få konsekvenser i det större sammanhang där banken och dess intressenter verkar. Metod och empiri:
Uppsatsens insamlande av empiri grundar sig främst på en omfattande kvalitativ undersökning. Tio intervjuer har genomförts med representanter från de operativa delarna av de svenska storbankerna. Ett fenomenologiskt synsätt har använts för att ge möjlighet att studera det sammanhang i vilken kapitaltäckningsgraden verkar. Teori:
Grounded theory har tillämpats och teorierna har utvecklats i induktiv anda under arbetets gång. Genom att i det initiala skedet tillåta den offentliga debatten påverka insamlandet av empirin och sedan relatera denna till litteraturen har ambitionen varit att utveckla väl grundande teorier. Slutsats: Basel II innebär förändringar för bankbranschen men fortfarande är bankernas styrning och syn på den egna organisationen mycket tongivande. Bankerna har i linje med regelverket rört sig mot ett framåtblickande synsätt med konsekvensen att de kvalitativa övervägandena i bedömningen av kreditrisker har ökat i betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rolén Nystedt, Jonas and Nilsson, Sandra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Basel II, banker, intern styrning, kapitaltäckningsgrad, kreditrisker, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338778
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:01:35
@misc{1338778,
 abstract   = {Problematisering:
Bankerna utgör en väsentlig del av det finansiella systemet och kan ses som garanter för finansiell stabilitet. Det nya regelverket Basel II syftar till att bankerna ska använda mer riskkänsliga minimikapitalkrav och innebär att bankerna kan välja mellan olika avancerade modeller för beräkningen av kapitalkrav. De avancerade modellerna bygger delvis på bankernas interna beräkningar och bedömningar vilket kan få konsekvenser för bankerna och dess omgivning. Syfte:
Uppsatsen syftar till att undersöka hur den interna styrningen i svenska banker påverkas av Basel II och hur densamma kan få konsekvenser i det större sammanhang där banken och dess intressenter verkar. Metod och empiri:
Uppsatsens insamlande av empiri grundar sig främst på en omfattande kvalitativ undersökning. Tio intervjuer har genomförts med representanter från de operativa delarna av de svenska storbankerna. Ett fenomenologiskt synsätt har använts för att ge möjlighet att studera det sammanhang i vilken kapitaltäckningsgraden verkar. Teori:
Grounded theory har tillämpats och teorierna har utvecklats i induktiv anda under arbetets gång. Genom att i det initiala skedet tillåta den offentliga debatten påverka insamlandet av empirin och sedan relatera denna till litteraturen har ambitionen varit att utveckla väl grundande teorier. Slutsats: Basel II innebär förändringar för bankbranschen men fortfarande är bankernas styrning och syn på den egna organisationen mycket tongivande. Bankerna har i linje med regelverket rört sig mot ett framåtblickande synsätt med konsekvensen att de kvalitativa övervägandena i bedömningen av kreditrisker har ökat i betydelse.},
 author    = {Rolén Nystedt, Jonas and Nilsson, Sandra},
 keyword   = {Basel II,banker,intern styrning,kapitaltäckningsgrad,kreditrisker,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II - Intern styrning av kapitalkrav och kreditrisker},
 year     = {2006},
}