Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Valutariskexponering

Persson, Julia and Testad, Jakob (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
EMU införandet den 1 januari 1999 gjorde att den bilaterala växelkursen mellan EMU medlemsländerna var oåterkalleligt fixerad och de deltagande länderna började dela en gemensam valutapolicy, som styrs av ECB (Europeiska centralbanken), med explicit mål att skydda prisstabiliteten. Det betyder att 12 EMU medlemsländerna delar en gemensam växelkurs vis-à-vis resten av världen. Eftersom tidigare forskning inte givit något entydigt svar på sambandet mellan företagsvärde och valutariskexponering anser vi att det finns ett intresse av att utreda frågan ytterligare. EMU-inträdet bör ha effekter på valutariskexponering hos företag med utländska aktiviteter, därför har vi valt att analysera de svenska exportföretagen och EMU-inträdets möjliga... (More)
EMU införandet den 1 januari 1999 gjorde att den bilaterala växelkursen mellan EMU medlemsländerna var oåterkalleligt fixerad och de deltagande länderna började dela en gemensam valutapolicy, som styrs av ECB (Europeiska centralbanken), med explicit mål att skydda prisstabiliteten. Det betyder att 12 EMU medlemsländerna delar en gemensam växelkurs vis-à-vis resten av världen. Eftersom tidigare forskning inte givit något entydigt svar på sambandet mellan företagsvärde och valutariskexponering anser vi att det finns ett intresse av att utreda frågan ytterligare. EMU-inträdet bör ha effekter på valutariskexponering hos företag med utländska aktiviteter, därför har vi valt att analysera de svenska exportföretagen och EMU-inträdets möjliga effekter vad gäller dessa företags valutariskexponering. Den här uppsatsen analyserar effekten av växelkursstabilisering efter EMU inträdet på valutariskexponering hos de stora svenska exportföretagen. Enligt ekonomisk teori finns det samband mellan företagsvärde och valutakursriskexponering. Vår undersökning visar att de undersökta svenska företagen har haft väsentligt högre valutakursexponering före EMU inträdet. Efter inträdet blev exponeringen obetydligt låg för de flesta exportföretagen. Kontrollgruppen däremot visade ingen exponering till valutarisk, som är logisk för företag som inte har stora, eller några, utlandsaktiviteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Julia and Testad, Jakob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
valutarisk, exponering, exportföretag, EMU, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338816
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:47:10
@misc{1338816,
 abstract   = {EMU införandet den 1 januari 1999 gjorde att den bilaterala växelkursen mellan EMU medlemsländerna var oåterkalleligt fixerad och de deltagande länderna började dela en gemensam valutapolicy, som styrs av ECB (Europeiska centralbanken), med explicit mål att skydda prisstabiliteten. Det betyder att 12 EMU medlemsländerna delar en gemensam växelkurs vis-à-vis resten av världen. Eftersom tidigare forskning inte givit något entydigt svar på sambandet mellan företagsvärde och valutariskexponering anser vi att det finns ett intresse av att utreda frågan ytterligare. EMU-inträdet bör ha effekter på valutariskexponering hos företag med utländska aktiviteter, därför har vi valt att analysera de svenska exportföretagen och EMU-inträdets möjliga effekter vad gäller dessa företags valutariskexponering. Den här uppsatsen analyserar effekten av växelkursstabilisering efter EMU inträdet på valutariskexponering hos de stora svenska exportföretagen. Enligt ekonomisk teori finns det samband mellan företagsvärde och valutakursriskexponering. Vår undersökning visar att de undersökta svenska företagen har haft väsentligt högre valutakursexponering före EMU inträdet. Efter inträdet blev exponeringen obetydligt låg för de flesta exportföretagen. Kontrollgruppen däremot visade ingen exponering till valutarisk, som är logisk för företag som inte har stora, eller några, utlandsaktiviteter.},
 author    = {Persson, Julia and Testad, Jakob},
 keyword   = {valutarisk,exponering,exportföretag,EMU,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Valutariskexponering},
 year     = {2003},
}