Advanced

Jämförelseprojektets påverkan - en fallstudie av Malmö stad

Nilsson, Åsa; Fagerlund, Tom and Palmdahl, Fredrik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken påverkan Jämförelseprojektet har på Malmö stads arbete med benchmarking. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har en kvalitativ fallstudie genomförts. En blandning av deduktiv och induktiv ansats har möjliggjort att arbetet med teori och empiri har kunnat utföras parallellt. Den teoretiska referensramen belyser problematiken utifrån olika synvinklar. Dels förklaras benchmarking men också centrala delar som nyckeltal, lärande och organisationskultur. Empirin består företrädesvis av de utförda intervjuerna med anställda inom Malmö stad. Vi vill hävda att Jämförelseprojektet hittills endast haft en marginell påverkan på arbetet med benchmarking i Malmö stad. Om inte kommunens... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken påverkan Jämförelseprojektet har på Malmö stads arbete med benchmarking. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har en kvalitativ fallstudie genomförts. En blandning av deduktiv och induktiv ansats har möjliggjort att arbetet med teori och empiri har kunnat utföras parallellt. Den teoretiska referensramen belyser problematiken utifrån olika synvinklar. Dels förklaras benchmarking men också centrala delar som nyckeltal, lärande och organisationskultur. Empirin består företrädesvis av de utförda intervjuerna med anställda inom Malmö stad. Vi vill hävda att Jämförelseprojektet hittills endast haft en marginell påverkan på arbetet med benchmarking i Malmö stad. Om inte kommunens intresse för projektet ökar samt att den nuvarande utformningen anpassas till storkommunerna bör det funderas över om nätverk Storstad ska fortsätta att ingå i Jämförelseprojektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Åsa; Fagerlund, Tom and Palmdahl, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Externa impulser, Jämförelseprojektet, Malmö stad, benchmarking, lärande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338839
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:15:23
@misc{1338839,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vilken påverkan Jämförelseprojektet har på Malmö stads arbete med benchmarking. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har en kvalitativ fallstudie genomförts. En blandning av deduktiv och induktiv ansats har möjliggjort att arbetet med teori och empiri har kunnat utföras parallellt. Den teoretiska referensramen belyser problematiken utifrån olika synvinklar. Dels förklaras benchmarking men också centrala delar som nyckeltal, lärande och organisationskultur. Empirin består företrädesvis av de utförda intervjuerna med anställda inom Malmö stad. Vi vill hävda att Jämförelseprojektet hittills endast haft en marginell påverkan på arbetet med benchmarking i Malmö stad. Om inte kommunens intresse för projektet ökar samt att den nuvarande utformningen anpassas till storkommunerna bör det funderas över om nätverk Storstad ska fortsätta att ingå i Jämförelseprojektet.},
 author    = {Nilsson, Åsa and Fagerlund, Tom and Palmdahl, Fredrik},
 keyword   = {Externa impulser,Jämförelseprojektet,Malmö stad,benchmarking,lärande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jämförelseprojektets påverkan - en fallstudie av Malmö stad},
 year     = {2009},
}