Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Belöningar – Hur man attraherar och behåller ekonomer som arbetskraft

Ekstedt, Elisabeth and Areskoug, Beata (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Beskriva och analysera vilka belöningar som har betydelse vid rekrytering och fortsatt anställning för ekonomistudenter, samt analysera om dessa belöningar stödjer företagets strategiska mål. Metod: Vi valde att använda oss av dels sekundärdata och dels av att inhämta egen primärinformation genom en enkät. För att teoretiskt fördjupa oss i ämnet belöningssystem genomförde vi litteratursökning, delvis på Lunds universitetsbibliotek och delvis på stadsbiblioteken i Helsingborg och Malmö. Vi studerade också tidigare skrivna avhandlingar och uppsatser samt artiklar för att få tips på litteratur som skulle vara relevant för vår undersökning. Urvalet för enkäten har bestått av en population på 100 studenter vid Ekonomihögskolan i Lund.... (More)
Syfte: Beskriva och analysera vilka belöningar som har betydelse vid rekrytering och fortsatt anställning för ekonomistudenter, samt analysera om dessa belöningar stödjer företagets strategiska mål. Metod: Vi valde att använda oss av dels sekundärdata och dels av att inhämta egen primärinformation genom en enkät. För att teoretiskt fördjupa oss i ämnet belöningssystem genomförde vi litteratursökning, delvis på Lunds universitetsbibliotek och delvis på stadsbiblioteken i Helsingborg och Malmö. Vi studerade också tidigare skrivna avhandlingar och uppsatser samt artiklar för att få tips på litteratur som skulle vara relevant för vår undersökning. Urvalet för enkäten har bestått av en population på 100 studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. För att uppfylla syftena valde vi dels en explorativ- och dels en förklarande ansats. Vi har valt en explorativ ansats för att undersöka vilka belöningar som kommer att krävas för att locka framtida arbetskraft och en förklarande ansats för att analysera huruvida ekonomernas ställda krav kan kopplas till ett företags strategiska mål. För att uppfylla uppsatsens explorativa och förklarande syfte använder vi oss av en fallanalys och en surveyundersökning. Slutsatser: Det finns en mängd olika styrmedel som syftar till att styra medarbetarna för att uppnå strategiska mål och önskat resultat. Det viktigaste för ekonomistudenterna på sin framtida arbetsplats är inte belöningar utan engagemang från arbetsgivarens sida. De viktigaste kriterierna och faktorerna som motiverar att söka ett visst arbete är möjlighet till utveckling och fortbildning samt möjlighet till att göra karriär. Det som ger mest arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen är ansvar och befogenheter samt uppskattning från arbetskamrater och chef. Ekonomistudenterna vill ha sina finansiella belöningar individuellt. De ickefinansiella belöningarna vill hälften ha individuellt och hälften kollektivt, där kvinnor förträdesvis föredrar kollektiva ickefinansiella belöningar, och männen företrädesvis föredrar individuella ickefinansiella belöningar. De mest attraktiva belöningarna på framtida arbetsplatsen är för kvinnor, pengar, betald ledighet och fortbildning (i nämnd ordning) och för männen, pengar, betald ledighet och resor (i nämnd ordning). Ikanobanken ser nyttan i mångfald, respekterar olikheter, där man som anställd har närhet till besluten och möjligheter att påverka, och de erbjuder en arbetsplats där gemenskapen och den hela människan är centrala värden. Resultatet av enkätundersökningen visar att ekonomistudenterna stödjer denna personalidé/strategi attitydmässigt. Däremot visar enkätresultat kopplat till Ikanobankens belöningssystem att finansiella belöningar inte bör delas ut kollektivt, dessutom finns det faktiskt de som föredrar ickefinansiella belöningar individuellt. Dessutom kan man fråga sig hur man följer upp belöningarna för att maximera nyttan för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Vi föreslår därför ett prestationsmätningssystem, som ger möjlighet att följa upp belöningarnas verkan såväl på personal, kunder som företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstedt, Elisabeth and Areskoug, Beata
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Belöningar, belöningssystem, strategi, personalidé, motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338874
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:31
@misc{1338874,
 abstract   = {Syfte:	Beskriva och analysera vilka belöningar som har betydelse vid rekrytering och fortsatt anställning för ekonomistudenter, samt analysera om dessa belöningar stödjer företagets strategiska mål. Metod:	Vi valde att använda oss av dels sekundärdata och dels av att inhämta egen primärinformation genom en enkät. För att teoretiskt fördjupa oss i ämnet belöningssystem genomförde vi litteratursökning, delvis på Lunds universitetsbibliotek och delvis på stadsbiblioteken i Helsingborg och Malmö. Vi studerade också tidigare skrivna avhandlingar och uppsatser samt artiklar för att få tips på litteratur som skulle vara relevant för vår undersökning. Urvalet för enkäten har bestått av en population på 100 studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. För att uppfylla syftena valde vi dels en explorativ- och dels en förklarande ansats. Vi har valt en explorativ ansats för att undersöka vilka belöningar som kommer att krävas för att locka framtida arbetskraft och en förklarande ansats för att analysera huruvida ekonomernas ställda krav kan kopplas till ett företags strategiska mål. För att uppfylla uppsatsens explorativa och förklarande syfte använder vi oss av en fallanalys och en surveyundersökning. Slutsatser:	Det finns en mängd olika styrmedel som syftar till att styra medarbetarna för att uppnå strategiska mål och önskat resultat. Det viktigaste för ekonomistudenterna på sin framtida arbetsplats är inte belöningar utan engagemang från arbetsgivarens sida. De viktigaste kriterierna och faktorerna som motiverar att söka ett visst arbete är möjlighet till utveckling och fortbildning samt möjlighet till att göra karriär. Det som ger mest arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen är ansvar och befogenheter samt uppskattning från arbetskamrater och chef. Ekonomistudenterna vill ha sina finansiella belöningar individuellt. De ickefinansiella belöningarna vill hälften ha individuellt och hälften kollektivt, där kvinnor förträdesvis föredrar kollektiva ickefinansiella belöningar, och männen företrädesvis föredrar individuella ickefinansiella belöningar. De mest attraktiva belöningarna på framtida arbetsplatsen är för kvinnor, pengar, betald ledighet och fortbildning (i nämnd ordning) och för männen, pengar, betald ledighet och resor (i nämnd ordning). Ikanobanken ser nyttan i mångfald, respekterar olikheter, där man som anställd har närhet till besluten och möjligheter att påverka, och de erbjuder en arbetsplats där gemenskapen och den hela människan är centrala värden. Resultatet av enkätundersökningen visar att ekonomistudenterna stödjer denna personalidé/strategi attitydmässigt. Däremot visar enkätresultat kopplat till Ikanobankens belöningssystem att finansiella belöningar inte bör delas ut kollektivt, dessutom finns det faktiskt de som föredrar ickefinansiella belöningar individuellt. Dessutom kan man fråga sig hur man följer upp belöningarna för att maximera nyttan för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Vi föreslår därför ett prestationsmätningssystem, som ger möjlighet att följa upp belöningarnas verkan såväl på personal, kunder som företag.},
 author    = {Ekstedt, Elisabeth and Areskoug, Beata},
 keyword   = {Belöningar,belöningssystem,strategi,personalidé,motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningar – Hur man attraherar och behåller ekonomer som arbetskraft},
 year     = {2004},
}