Advanced

Styrkraft - en fallstudie på Sydkraft Gas

Wedelin, Anna; Widing, Christina and Carlsson, Jenny (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera styrning med budget och finansiella nyckeltal i ett energiföretag samt hur denna styrning kompletteras med icke-finansiella nyckeltal. Vår uppsats är en fallstudie på ett företag, Sydkraft Gas AB. Vi har använt en kvalitativ ansats. Vi har dragit slutsatserna, utifrån vår genomförda fallstudie, att strategin ligger till grund för budgeten och de icke-finansiella nyckeltalen. Den decentraliserade organisationen har bidragit till att budgeten har kommit att bli det huvudsakliga styrmedlet. Budgeten används främst som ett planerings-, kontroll-, prognos-, uppföljnings- och samordningsverktyg. Budgetprocessen är iterativ. Budgetuppföljningen görs mot en fast budget. De finansiella nyckel-talen spelar en... (More)
Syftet är att beskriva och analysera styrning med budget och finansiella nyckeltal i ett energiföretag samt hur denna styrning kompletteras med icke-finansiella nyckeltal. Vår uppsats är en fallstudie på ett företag, Sydkraft Gas AB. Vi har använt en kvalitativ ansats. Vi har dragit slutsatserna, utifrån vår genomförda fallstudie, att strategin ligger till grund för budgeten och de icke-finansiella nyckeltalen. Den decentraliserade organisationen har bidragit till att budgeten har kommit att bli det huvudsakliga styrmedlet. Budgeten används främst som ett planerings-, kontroll-, prognos-, uppföljnings- och samordningsverktyg. Budgetprocessen är iterativ. Budgetuppföljningen görs mot en fast budget. De finansiella nyckel-talen spelar en överordnad roll då Sydkraft Gas styrs på resultat-ansvar och avkastningskrav från koncernen. För att styra och följa upp kund, leveransprocess och medarbetare använder sig Sydkraft Gas av icke-finansiella nyckeltal och mål på både en övergripande nivå och på avdelningsnivå. Målen och nyckeltalen på den övergripande nivån visualiseras på ett styrkort.
Styrkortet kan liknas vid ett Balanced Scorecard eftersom det är uppdelat i fyra sektioner. Slutsatserna har mynnat ut i ett antal förslag till förbättringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wedelin, Anna; Widing, Christina and Carlsson, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomistyrning, Budget, Icke-finansiella nyckeltal, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338890
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:52:35
@misc{1338890,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera styrning med budget och finansiella nyckeltal i ett energiföretag samt hur denna styrning kompletteras med icke-finansiella nyckeltal. Vår uppsats är en fallstudie på ett företag, Sydkraft Gas AB. Vi har använt en kvalitativ ansats. Vi har dragit slutsatserna, utifrån vår genomförda fallstudie, att strategin ligger till grund för budgeten och de icke-finansiella nyckeltalen. Den decentraliserade organisationen har bidragit till att budgeten har kommit att bli det huvudsakliga styrmedlet. Budgeten används främst som ett planerings-, kontroll-, prognos-, uppföljnings- och samordningsverktyg. Budgetprocessen är iterativ. Budgetuppföljningen görs mot en fast budget. De finansiella nyckel-talen spelar en överordnad roll då Sydkraft Gas styrs på resultat-ansvar och avkastningskrav från koncernen. För att styra och följa upp kund, leveransprocess och medarbetare använder sig Sydkraft Gas av icke-finansiella nyckeltal och mål på både en övergripande nivå och på avdelningsnivå. Målen och nyckeltalen på den övergripande nivån visualiseras på ett styrkort.
Styrkortet kan liknas vid ett Balanced Scorecard eftersom det är uppdelat i fyra sektioner. Slutsatserna har mynnat ut i ett antal förslag till förbättringar.},
 author    = {Wedelin, Anna and Widing, Christina and Carlsson, Jenny},
 keyword   = {Ekonomistyrning,Budget,Icke-finansiella nyckeltal,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrkraft - en fallstudie på Sydkraft Gas},
 year     = {2004},
}