Advanced

Karriärkvinnans dilemma – Hur upplevs relationen arbetsliv och privatliv i ett kunskapsföretag.

Larsson, Timothy; Berg, Angelica; Benninge, Christoffer and Sångberg, Lina (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
"Att skapa bra arbetsplatser för både kvinnor och män, mammor och pappor är en överlevnadsfråga för svenska företag. Vi står inför en brist på arbetskraft i takt med att de stora fyrtiotalistkullarna börjar gå i pension om några år. Framsynta företag inser att både pappor och mammor blir föräldrar." Citatet ovan är hämtat ifrån en rapport gjord av Svenskt Näringsliv. I rapporten behandlas olika goda exempel från arbetslivet på hur arbetsgivare kan underlätta ledighet för föräldrar. Detta menar rapporten är särskilt viktigt för kvinnor då dessa generellt tar mer ansvar för familjen. Från arbetsgivarens synvinkel visar rapporten att det är allt mer viktigt att ta hänsyn till kvinnor eftersom de utgör över 60 % av nyutexaminerade akademiker,... (More)
"Att skapa bra arbetsplatser för både kvinnor och män, mammor och pappor är en överlevnadsfråga för svenska företag. Vi står inför en brist på arbetskraft i takt med att de stora fyrtiotalistkullarna börjar gå i pension om några år. Framsynta företag inser att både pappor och mammor blir föräldrar." Citatet ovan är hämtat ifrån en rapport gjord av Svenskt Näringsliv. I rapporten behandlas olika goda exempel från arbetslivet på hur arbetsgivare kan underlätta ledighet för föräldrar. Detta menar rapporten är särskilt viktigt för kvinnor då dessa generellt tar mer ansvar för familjen. Från arbetsgivarens synvinkel visar rapporten att det är allt mer viktigt att ta hänsyn till kvinnor eftersom de utgör över 60 % av nyutexaminerade akademiker, särskilt med tanke på det förväntade arbetskraftsunderskott som kan bli en följd av pensioneringen av 40-talisterna. Under senaste decennierna har utveckling på arbetsmarknaden varit entydig. Kvinnors deltagande på arbetsmarkanden har fluktuerat under åren, men den givna trenden är att kvinnors deltagande på arbetsmarkanden har ökat sedan 70-talet. De markanta skillnaderna i utbildningsnivå mellan kvinnor och män belyses av Statistiska Centralbyrån (SCB) i en undersökning där det framkommit att fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning i alla åldrar, förutom bland den del av befolkningen som överstiger 65 år, där män är mer utbildade än kvinnor. Undersökning visar även att i åldersgruppen 25-34 år är skillnaden störst mellan män och kvinnor då kvinnor i denna åldersgrupp är särskilt välutbildade . Mot bakgrund av det ovan förda resonemang anser vi att utveckling på den svenska arbetsmarknaden går mot att fler kvinnor än män kommer att vara högutbildade och därmed tror vi att kvinnor kommer att stå för en betydande andel av de anställda i dagens och i framtidens företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Timothy; Berg, Angelica; Benninge, Christoffer and Sångberg, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsliv, privatliv, förståelse, sensemaking, humankapital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338930
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:52:43
@misc{1338930,
 abstract   = {"Att skapa bra arbetsplatser för både kvinnor och män, mammor och pappor är en överlevnadsfråga för svenska företag. Vi står inför en brist på arbetskraft i takt med att de stora fyrtiotalistkullarna börjar gå i pension om några år. Framsynta företag inser att både pappor och mammor blir föräldrar." Citatet ovan är hämtat ifrån en rapport gjord av Svenskt Näringsliv. I rapporten behandlas olika goda exempel från arbetslivet på hur arbetsgivare kan underlätta ledighet för föräldrar. Detta menar rapporten är särskilt viktigt för kvinnor då dessa generellt tar mer ansvar för familjen. Från arbetsgivarens synvinkel visar rapporten att det är allt mer viktigt att ta hänsyn till kvinnor eftersom de utgör över 60 % av nyutexaminerade akademiker, särskilt med tanke på det förväntade arbetskraftsunderskott som kan bli en följd av pensioneringen av 40-talisterna. Under senaste decennierna har utveckling på arbetsmarknaden varit entydig. Kvinnors deltagande på arbetsmarkanden har fluktuerat under åren, men den givna trenden är att kvinnors deltagande på arbetsmarkanden har ökat sedan 70-talet. De markanta skillnaderna i utbildningsnivå mellan kvinnor och män belyses av Statistiska Centralbyrån (SCB) i en undersökning där det framkommit att fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning i alla åldrar, förutom bland den del av befolkningen som överstiger 65 år, där män är mer utbildade än kvinnor. Undersökning visar även att i åldersgruppen 25-34 år är skillnaden störst mellan män och kvinnor då kvinnor i denna åldersgrupp är särskilt välutbildade . Mot bakgrund av det ovan förda resonemang anser vi att utveckling på den svenska arbetsmarknaden går mot att fler kvinnor än män kommer att vara högutbildade och därmed tror vi att kvinnor kommer att stå för en betydande andel av de anställda i dagens och i framtidens företag.},
 author    = {Larsson, Timothy and Berg, Angelica and Benninge, Christoffer and Sångberg, Lina},
 keyword   = {Arbetsliv,privatliv,förståelse,sensemaking,humankapital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Karriärkvinnans dilemma – Hur upplevs relationen arbetsliv och privatliv i ett kunskapsföretag.},
 year     = {2008},
}