Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Panta rhei - analys av dynamiska branscher

Bengtsson, Linda and Pernvi, Camilla (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Panta rhei - analys av dynamiska branscher Författare: Linda Bengtsson, Camilla Pernvi Handledare: Professor Claes Svensson Problemformulering: Med vår uppsats vill vi ge ett bidrag till branschteori genom att utveckla en branschanalysmodell för dynamiska branscher. För att företag ska kunna identifiera dagens och framtidens konkurrenter samt finna lönsamma konkurrenspositioner, finns det behov av ett nytt sätt att se på branscher. Vilka är de krafter som påverkar en bransch? Hur ser kopplingarna mellan krafterna ut? Hur påverkar krafterna branschstrukturen och branschens utveckling? Vi väljer att illustrera vår analysmodells funktion med hjälp av bankbranschen, då de stora förändringarna på den... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Panta rhei - analys av dynamiska branscher Författare: Linda Bengtsson, Camilla Pernvi Handledare: Professor Claes Svensson Problemformulering: Med vår uppsats vill vi ge ett bidrag till branschteori genom att utveckla en branschanalysmodell för dynamiska branscher. För att företag ska kunna identifiera dagens och framtidens konkurrenter samt finna lönsamma konkurrenspositioner, finns det behov av ett nytt sätt att se på branscher. Vilka är de krafter som påverkar en bransch? Hur ser kopplingarna mellan krafterna ut? Hur påverkar krafterna branschstrukturen och branschens utveckling? Vi väljer att illustrera vår analysmodells funktion med hjälp av bankbranschen, då de stora förändringarna på den internationella och svenska bankmarknaden gör den till en dynamisk bransch. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla en branschanalysmodell, vilken tar hänsyn till de krafter som påverkar dagens dynamiska branscher. Modellen illustreras därefter genom att appliceras på bankbranschen för att visa modellens funktion. Metod: Vi använder en abduktiv metodansats och utgår från det deduktiva. Befintliga teorier studeras i syfte att få kunskap om branschteori och teori om drivkrafter i den nya konkurrensmiljön. Utifrån befintlig teori skapas en branschanalysmodell för dynamiska branscher. Uppsatsen har även ett induktivt inslag. Insamlad data om bankbranschen används för att illustrera modellens funktion, vilket syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för tillämpningen av modellen. Syftet med vår empiri är således inte att avgöra modellens tillförlitlighet, utan att illustrera dess funktion. Slutsatser: Panta rhei-modellen tar till skillnad från Porters Femkraftsramverk hänsyn till samarbete och nätverk mellan företag. Digitalisering möjliggör en ny värld av samarbetspartners som numera inte behöver vara fysiskt närvarande, utan kan samverka i ett virtuellt nätverk. Teknologin skapar dessutom nya affärsidéer och nya sorters företag dyker upp. Nätverket är i ständig förändring p.g.a. att verksamma aktörer och deras uppgifter skiftar. Huvudsaklig determinant är kundvärde. När det som kunderna anser vara värde förändras, skiftar såväl befintliga som potentiella aktörer och deras makt i branschen. Nyckelord: bank, bransch, branschanalys, dynamik, modell (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Linda and Pernvi, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bank, bransch, branschanalys, dynamik, modell, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338950
date added to LUP
2001-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:51
@misc{1338950,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel:	Panta rhei - analys av dynamiska branscher Författare: Linda Bengtsson, Camilla Pernvi Handledare: Professor Claes Svensson Problemformulering:	Med vår uppsats vill vi ge ett bidrag till branschteori genom att utveckla en branschanalysmodell för dynamiska branscher. För att företag ska kunna identifiera dagens och framtidens konkurrenter samt finna lönsamma konkurrenspositioner, finns det behov av ett nytt sätt att se på branscher. Vilka är de krafter som påverkar en bransch? Hur ser kopplingarna mellan krafterna ut? Hur påverkar krafterna branschstrukturen och branschens utveckling? Vi väljer att illustrera vår analysmodells funktion med hjälp av bankbranschen, då de stora förändringarna på den internationella och svenska bankmarknaden gör den till en dynamisk bransch. Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla en branschanalysmodell, vilken tar hänsyn till de krafter som påverkar dagens dynamiska branscher. Modellen illustreras därefter genom att appliceras på bankbranschen för att visa modellens funktion. Metod: Vi använder en abduktiv metodansats och utgår från det deduktiva. Befintliga teorier studeras i syfte att få kunskap om branschteori och teori om drivkrafter i den nya konkurrensmiljön. Utifrån befintlig teori skapas en branschanalysmodell för dynamiska branscher. Uppsatsen har även ett induktivt inslag. Insamlad data om bankbranschen används för att illustrera modellens funktion, vilket syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för tillämpningen av modellen. Syftet med vår empiri är således inte att avgöra modellens tillförlitlighet, utan att illustrera dess funktion. Slutsatser: Panta rhei-modellen tar till skillnad från Porters Femkraftsramverk hänsyn till samarbete och nätverk mellan företag. Digitalisering möjliggör en ny värld av samarbetspartners som numera inte behöver vara fysiskt närvarande, utan kan samverka i ett virtuellt nätverk. Teknologin skapar dessutom nya affärsidéer och nya sorters företag dyker upp. Nätverket är i ständig förändring p.g.a. att verksamma aktörer och deras uppgifter skiftar. Huvudsaklig determinant är kundvärde. När det som kunderna anser vara värde förändras, skiftar såväl befintliga som potentiella aktörer och deras makt i branschen. Nyckelord: bank, bransch, branschanalys, dynamik, modell},
 author    = {Bengtsson, Linda and Pernvi, Camilla},
 keyword   = {bank,bransch,branschanalys,dynamik,modell,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Panta rhei - analys av dynamiska branscher},
 year     = {2001},
}